De Smilde

Over Smilde gesproken

Zo af en toe komen er vrachtwagens langs gereden waarop Smilde of Smilda geschreven staat. Automatisch denkt u dan misschien, waar komt die naam toch vandaan. Heeft dit iets met de voormalige gemeente Smilde te maken? Dat overkomt u niet alleen, maar ook onze vaste medewerker Bertus Voortman. Hij is dan zo iemand die dat uit gaat zoeken. In Levend Verleden 3 schrijft Bertus over die speurtocht.

Lees meer: Over Smilde gesproken

Gezocht: vrijwilliger(s) met kennis van het opzetten van een archief

In de laatste nieuwsbrief nr. 50 is een oproep gedaan voor vrijwilligers. Enkele mensen hebben hierop gereageerd en willen de vereniging meehelpen bij de vele werkzaamheden. Als bestuur zijn wij hier erg blij mee en wij zullen de vrijwilligers naar gelang hun wensen gaan inzetten. Dit betekent niet dat we nu al ruim voorzien zijn, er kunnen nog meer mensen bij. Ook als u incidenteel wilt meehelpen: u bent van harte welkom.

Lees meer: Gezocht: vrijwilliger(s) met kennis van het opzetten van een archief

Rabobank Clubkas Campagne 2016

Rabobank Assen en Noord-Drenthe stelt dit jaar € 100.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over verenigingen en stichtingen die meedoen. Ieder lid ontvangt 3 stemmen, waarvan er 2 op dezelfde vereniging of stichting mogen worden uitgebracht tijdens de stemperiode van dinsdag 4 oktober tot en met maandag 17 oktober 2016. In september worden de leden van de bank hierover uitgebreid geïnformeerd door de RABOBANK.

Lees meer: Rabobank Clubkas Campagne 2016

De prehistorische veenbruggen van Smilde

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling. Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

Lees meer: De prehistorische veenbruggen van Smilde

Boeken gezocht en informatie over de voormalige gemeente Smilde

De Historische vereniging De Smilde heeft een archief tot haar beschikking. In dit archief staan inmiddels al enkele meters informatie over de voormalige gemeente Smilde. Met als doel informatie te verzamelen die niet verloren mag gaan. Deze informatie wordt regelmatig gebruikt voor onder andere artikelen in ‘Levend Verleden’ en onderzoekers die naar specifieke historische gebeurtenissen zoeken.

Lees meer: Boeken gezocht en informatie over de voormalige gemeente Smilde

©de Smilde 2011-2014