De Smilde

Smildeger roet, dat doet het goed

Het maartnummer van ‘Levend Verleden’ staat weer vol interessante verhalen. Er is veel afwisseling. Zoals ieder jaar krijgen ook nu weer twee oorlogsverhalen een plek. We volgen Jan Ludwig die tijdens het begin van de bezetting een rol in het verzet speelde en al snel opgepakt werd. Zijn tocht voerde langs de gevangenis in Assen, Scheveningen, kamp Amersfoort en een aantal plekken in Duitsland.
Bertus van Sleen maakte de oorlog mee als jongetje en vond als man van in de tachtig, dat hij zijn herinneringen uit die tijd maar eens op papier moest zetten.

Lees meer: Smildeger roet, dat doet het goed

‘Teloorgegaan idealisme  Amsterdamse armenzorg in Appelscha en Hoogersmilde’

Radboud van Beekum,  Eigenbouwer 6, februari 2017, p. 2-17

Het artikel beschrijft het initiatief van de Amsterdamse vereniging Hulp voor Onbehuisden om in het nog onontgonnen gebied op de grens van Friesland en Drenthe een landbouwkolonie te stichten. Bedoeling was om jonge mannen uit de stad een opleiding te geven in de landbouw, teneinde ze uit te kunnen zenden naar New South Wales of Victoria in Australië..

Lees meer: ‘Teloorgegaan idealisme  Amsterdamse armenzorg in Appelscha en Hoogersmilde’

De prehistorische veenbruggen van Smilde

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling. Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

Lees meer: De prehistorische veenbruggen van Smilde

Boeken gezocht en informatie over de voormalige gemeente Smilde

De Historische vereniging De Smilde heeft een archief tot haar beschikking. In dit archief staan inmiddels al enkele meters informatie over de voormalige gemeente Smilde. Met als doel informatie te verzamelen die niet verloren mag gaan. Deze informatie wordt regelmatig gebruikt voor onder andere artikelen in ‘Levend Verleden’ en onderzoekers die naar specifieke historische gebeurtenissen zoeken.

Lees meer: Boeken gezocht en informatie over de voormalige gemeente Smilde

©de Smilde 2011-2014