De Smilde

Levend Verleden is weer uit

Misschien vraagt u zich wel eens af: ‘Hoe krijgen ze toch iedere drie maanden een nieuwe Levend Verleden voor elkaar.’ Toen we daar in 2004 mee begonnen, was het moeilijker dan tegenwoordig. Zoals u weet, bestaat de Historische Vereniging De Smilde dit jaar 15 jaar. In de afgelopen jaren kregen we van allerlei kanten persoonlijke archieven toegeschoven, waaruit we regelmatig publiceren. Met de aanwas van leden, bleken daaronder ook schrijvers te zitten.

Lees meer: Levend Verleden is weer uit

Uitstapje ‘De Smilde’, 28 april 2018

Het doel was dit jaar de plaatsen Rijssen en Enter in het mooie Twente. De bus arriveerde met enige vertraging bij Havezate De Oosterhof in Rijssen. Nadat alle deelnemers waren uitgestapt, ging de koffie met heerlijk gebak erin als koek. We werden hartelijk verwelkomt door één van de gidsen van de Havezate. In verschillende groepen konden we dit mooie pand bezichtigen.

Lees meer: Uitstapje ‘De Smilde’, 28 april 2018

De Rabobank laat de kassa weer rinkelen

De Rabobank draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Dit jaar zal de Rabobank maar liefst €150.000 beschikbaar stellen ter verdeling onder de lokale verenigingen en stichtingen.

Uiteraard gaan wij ons net als voorgaande jaren weer inschrijven voor de Rabobank Clubkas Campagne en we rekenen op jullie stemmen.

Lees meer: De Rabobank laat de kassa weer rinkelen

Foto`s weer beschikbaar

De foto`s op de site zijn weer beschikbaar.

Alle foto`s waarbij de eigenaar niet bekend is, zijn verwijderd. Dit in verband met het auteursrecht.

De Historische Verenigin De Smilde heeft er naar gestreefd de rechten van illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degene die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog via het bestuur tot de Historische Vereniging De Smilde wenden.

 

De prehistorische veenbruggen van Smilde

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling. Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

Lees meer: De prehistorische veenbruggen van Smilde

Boeken gezocht en informatie over de voormalige gemeente Smilde

De Historische vereniging De Smilde heeft een archief tot haar beschikking. In dit archief staan inmiddels al enkele meters informatie over de voormalige gemeente Smilde. Met als doel informatie te verzamelen die niet verloren mag gaan. Deze informatie wordt regelmatig gebruikt voor onder andere artikelen in ‘Levend Verleden’ en onderzoekers die naar specifieke historische gebeurtenissen zoeken.

Lees meer: Boeken gezocht en informatie over de voormalige gemeente Smilde

©de Smilde 2011-2014