De Smilde

Excursie naar de vestingstad Bourtange

De jaarlijkse excursie van de historische vereniging ging dit jaar, op 28 mei jl., naar de vestingstad Bourtange. `s Morgens om kwart over acht stond de bus klaar voor vertrek. Om halfnegen stapten de deelnemers in de bus en vertrokken we. In Smilde scheen de zon en het leek een mooie dag te worden. Maar hoe verder we naar het noorden reden hoe donkerder de lucht werd en aangekomen in Vlagtwedde, regende het. Ook bij het einddoel Bourtange regende het nog. Maar eenmaal in de vesting Bourtange brak de lucht open en heeft de zon ons niet meer in de steek gelaten.

Lees meer: Excursie naar de vestingstad Bourtange

Reacties vallen niet tegen

Het restylen van een tijdschrift is lang niet altijd een succes. De reacties op de vernieuwde vormgeving van Levend Verleden zijn echter positief. Bestuur en redactie zijn daar blij mee. Even waren we bang dat er onvoldoende kopij zou zijn voor nummer 2. Die angst was echter voorbarig. Uiteindelijk bleek dat we zelfs een tweetal artikelen door moesten schuiven naar nummer 3, dat in september verschijnt.

Lees meer: Reacties vallen niet tegen

Het mysterie van de ‘wandelende’ Wolvenberg

Na de Jaarvergadering op dinsdag 8 maart in De Schakel in Hoogersmilde heeft Roelof Matien een inleiding verzorgd met als titel:  ‘Over de veenbrug naar de Wolvenberg’.

Ongeveer 33 jaar geleden startte Roelof zijn onderzoek naar de prehistorische veenbrug nabij zijn woning in Smilde. Dat leidde niet alleen tot de reconstructie in 1998, maar ook naar de renovatie en verlenging van die stammenbrug in 2013 óver de 2200 jaar oude restanten.
 (zie www.desmilde.nl met artikel veenbrug en méér)

Lees meer: Het mysterie van de ‘wandelende’ Wolvenberg

De prehistorische veenbruggen van Smilde

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling. Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

Lees meer: De prehistorische veenbruggen van Smilde

Boeken gezocht en informatie over de voormalige gemeente Smilde

De Historische vereniging De Smilde heeft een archief tot haar beschikking. In dit archief staan inmiddels al enkele meters informatie over de voormalige gemeente Smilde. Met als doel informatie te verzamelen die niet verloren mag gaan. Deze informatie wordt regelmatig gebruikt voor onder andere artikelen in ‘Levend Verleden’ en onderzoekers die naar specifieke historische gebeurtenissen zoeken.

De vereniging archiveert alle informatie systematisch, zodat nu en in de toekomst onderwerpen makkelijk en overzichtelijk zijn terug te vinden. Regelmatig schenken inwoners en oud inwoners van Smilde ons hun privé- , verenigings- of bedrijfsarchieven, in de trant van: ‘Kunnen jullie hier wat mee, anders gooi ik het weg’. Als vereniging zijn we heel blij met deze giften, tenslotte zijn we opgericht om de historie van de voormalige gemeente Smilde vast te leggen en aan onze leden bekend te maken.

Lees meer: Boeken gezocht en informatie over de voormalige gemeente Smilde

©de Smilde 2011-2014