De Smilde

Foto`s tijdelijk niet beschikbaar

In verband met het auteursrecht en de onzekerheid over het mogen plaatsen van foto`s waarbij of de eigenaar niet bekend is of foto`s plaatsen waarop personen herkenbaar in beeld zijn, is besloten om de foto`s tijdelijk te verwijderen.

Zodra er meer bekend is over wat wel en niet is toegestaan zullen afhankelijk van de mogelijkheden de foto`s teruggeplaatst worden.

Jubileumjaar

In september viert de Historische Vereniging De Smilde haar 15-jarig bestaan. Hoe ouder we worden, hoe sneller de tijd lijkt te gaan. Daarom is het maar goed, dat ons tijdschrift Levend Verleden vier keer per jaar het verleden vastlegt, zodat de komende generaties terug kunnen kijken hoe het hier vroeger was.
Ook nummer 1 van 2018 staat daar weer vol mee. Zoals gebruikelijk staan er in de eerste uitgave van het jaar weer verhalen die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.
De heer Sterken debuteert in ons blad met een jeugdherinnering. Het zal ons niet verbazen wanneer we meer van hem aangeboden krijgen.
Jan Bruggink beschrijft hoe de KP Noord-Drenthe 125.000 gulden uit een scheepsruim stal.

Lees meer: Jubileumjaar

Schenkingen

Ontvangen van Geert Jalving uit Hoogeveen een militair paspoort van Roelof Pals, geboren op 22 januari 1834 in Smilde. Door vererving is hij in het bezit gekomen van het paspoort en heeft dit aan onze Vereniging geschonken.
Onze hartelijke dank hiervoor!

Lees meer: Schenkingen

Bestuur & redactie van de Historische Vereniging De Smilde ‘vragen om uw hulp’

Nu onze vereniging bijna 15 jaar bestaat en in Levend Verleden zo'n 400 artikelen zijn verschenen, hopen we dat de vereniging nog lang mag bestaan en nog menig artikel over Smilde mag verschijnen.
Maar.... dat kan niet zonder uw hulp.
Bestuur en redactie zijn in die jaren van samenstelling veranderd, maar de invulling ging niet altijd gemakkelijk. Met name bij de redactie is dat het geval. Volgend jaar stopt hier Folkert Frieszo en wie volgt hem op? Hoofdredacteur Fred Fontijn, eindredacteur Sjoerd Post en secretaris Jan Kiers zorgen al vanaf het begin voor Levend Verleden, maar wanneer zij stoppen? Hebben we dan nog een blad?
Daarom: onderstaande vragenlijst!

Lees meer: Bestuur & redactie van de Historische Vereniging De Smilde ‘vragen om uw hulp’

Wederom succesvolle Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar heeft onze vereniging deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Ieder lid van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe had de mogelijkheid om 3 stemmen uit te brengen op een van de 269 deelnemende verenigingen. Het totale bedrag van 100.000 euro werd vervolgens verdeeld, waarbij het aantal stemmen bepalend was voor het te ontvangen bedrag.

Lees meer: Wederom succesvolle Rabobank Clubkas Campagne

De prehistorische veenbruggen van Smilde

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling. Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

Lees meer: De prehistorische veenbruggen van Smilde

©de Smilde 2011-2014