De Smilde

De Elfstedentocht staat weer voor de deur

Het jaar is bijna om en we hebben het alweer over de Elfstedentocht, misschien niet in het echt maar toch. In ons tijdschrift van december vertelt Bernardus Udding zijn verhaal van de barre tocht in 1963. Zijn broer deed dat al eerder. Beide verhalen komen niet helemaal overeen. Om die reden wilde Bernardus ook wel een keer zijn ervaring vertellen.

Lees meer: De Elfstedentocht staat weer voor de deur

Neijaorsvisite 2017

Op vrijdag 20 januari 2017 organiseert ‘de Smilde’ weer een ‘ouderwetse’ neijaorsvisite. Evenals voorgaande jaren is het een mooie gelegenheid om elkaar een ‘gelokkig neijaor’ te wensen. De ‘knieperties’, ‘rollegies’  en de bowl en boerenjongens of een ander ‘hassebassie’ zullen niet ontbreken. Wederom is er een filmhoekje ingericht waar de ‘neijaorsfilm 2016’ en een ‘olde’ film van Hoogersmilde vertoond zal worden. Tevens hangen er nostalgische foto’s aan de muur. 

Lees meer: Neijaorsvisite 2017

Vrijwilligersbijeenkomst in Villa Maria

Naar aanleiding van de oproep in de vorige Nieuwsbrief en van de Open dag van ons verenigingsgebouw hebben zich een aantal mensen gemeld die op gezette tijden de vereniging als vrijwilliger willen ondersteunen. Op donderdag 24 november jl. was er een bijeenkomst met een aantal van de ‘nieuwe’ vrijwilligers. Leden van het bestuur, activiteitencommissie en redactie waren aanwezig. Er is uitleg gegeven van de activiteiten en werkzaamheden die voor de komende periode (jaren) op stapel staan.

Lees meer: Vrijwilligersbijeenkomst in Villa Maria

Succesvolle Rabobank Clubkas Campagne

Ook dit jaar heeft onze vereniging deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Ieder lid van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe kon 3 stemmen uitbrengen op een van de 169 deelnemende verenigingen. Het totale bedrag van € 100.000 werd vervolgens verdeeld over de verenigingen waarbij het aantal stemmen bepalend was voor de hoogte van het te ontvangen bedrag.
Tijdens de finaleavond op 31 oktober jl. werden de bedragen per vereniging bekend gemaakt.

Lees meer: Succesvolle Rabobank Clubkas Campagne

De prehistorische veenbruggen van Smilde

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling. Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

Lees meer: De prehistorische veenbruggen van Smilde

Boeken gezocht en informatie over de voormalige gemeente Smilde

De Historische vereniging De Smilde heeft een archief tot haar beschikking. In dit archief staan inmiddels al enkele meters informatie over de voormalige gemeente Smilde. Met als doel informatie te verzamelen die niet verloren mag gaan. Deze informatie wordt regelmatig gebruikt voor onder andere artikelen in ‘Levend Verleden’ en onderzoekers die naar specifieke historische gebeurtenissen zoeken.

Lees meer: Boeken gezocht en informatie over de voormalige gemeente Smilde

©de Smilde 2011-2014