De Smilde

Excursie naar Lemmer en Joure (Friesland) op zaterdag 11 mei 2019

 

Let op: Aanmelding is definitief als de betaling binnen is. Aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst van betaling definitief. Indien de bus vol is, wordt u op een wachtlijst geplaatst en krijgt u hiervan bericht. U wordt gebeld als er een plaats vrij komt. Komt u op de wachtlijst te staan en u kunt niet mee omdat de bus vol is, dan krijgt u uiteraard het geld terug.

Mocht u onverhoopt door persoonlijke omstandigheden bijv. ziekte toch moeten afzeggen voor deze excursie, dan is restitutie van het bedrag mogelijk t/m 20 april 2019.

Voor informatie over deze reis kunt u terecht bij onderstaande leden van de activiteitencommissie.

Hannie Idema:           tel. 0592 41 35 64 

Alie Luning:                tel. 0592 45 98 55

Tineke Groenink:     tel.  0592 41 41 03

Klaas Vos:                   tel.  0592 41 26 71    /  06 546 82 838

Wim van Essen:        tel.  0592 41 35 25    /  06 536 47 163

Tijdens de Neijaorsvisite zal een uitgebreid programma klaarliggen alsmede ook aanmeldingsformulieren.

Indien u in het bezit bent van een museumjaarkaart verzoeken wij deze mee te nemen.

©de Smilde 2011-2014