De Smilde

Levend Verleden

In ons maartnummer wordt er aandacht aan de Tweede Wereldoorlog besteed. Ook dit keer is dat het geval. Ibo Sterken, inmiddels 89 jaar oud, werd geïnterviewd door Sjoerd Post over zijn oorlogservaringen, zoals een Engelse Lancaster bommenwerper die vlak bij zijn huis aan de Meesterswijk neerstortte op 5 januari 1945. Jans Visscher leverde een verhaal aan waaruit blijkt hoe de kerken bij de oorlog werden betrokken. De toenmalige dominee Bouwers hield daar een archief van bij. Een verslag van de gemeente van na de oorlog geeft heel veel informatie over slachtoffers, verplaatsingen van inwoners, vernietiging van persoonlijke en publieke eigendommen en nog veel meer. Verder nog een verhaal dat niet met de oorlog te maken heeft, namelijk een interview uit ‘Het Nieuwsblad van het Noorden’ met burgemeester Gerrits.
Bent u nog geen lid van de Historische Vereniging De Smilde, dan is het wellicht tijd om u alsnog aan te melden, zodat de belangrijke gebeurtenissen uit het verleden van deze voormalige gemeente niet aan u voorbij gaan.

©de Smilde 2011-2014