De Smilde

Huus van de Smilde is verhuusd!!

Per 1 juni is het Huus van de Smilde gehuisvest in de Aventurijn aan de Elzenlaan 1.
Met hulp met onze vrijwilligers hebben enkele heren van het bestuur de verhuizing naar de Aventurijn geregeld. Een beste klus, maar het is prima voor mekaar gekomen.
Vele handen maken licht werk!! 
De ruimte is wat kleiner, maar we zijn er blij mee en zullen ons, als alles klaar is, daar heel goed thuis voelen

©de Smilde 2011-2014