Excursie naar Lemmer en Joure

Categorie
Algemeen
Afgelopen
2019-05-11
Dit jaar organiseren wij een excursie naar Friesland. In Lemmer zullen we het
Ir. D.F. Woudagemaal bezoeken met o.a. een film, rondleiding en lunch.
Na de lunch vertrekken we naar Joure om een bezoek te brengen aan het
Museum Joure o.a. bekend van de Douwe Egberts koffie. Ook hier een rondleiding.
 
Voor deze excursie meldt u zich aan door € 48,00 p.p. over te maken op bankrekeningnummer NL 30 RABO 0359 8528 31 t.n.v. W. van Essen o.v.v.
Friesland 2019, uw naam, adres en woonplaats.
Meldt u zich aan voor 1 april 2018 i.v.m. het maken van reserveringen.
 
Let op: Aanmelding is definitief als de betaling binnen is. Aanmelding wordt op
volgorde van binnenkomst van betaling definitief. Indien de bus vol is, wordt u op een wachtlijst geplaatst en krijgt u hiervan bericht. U wordt gebeld als er een plaats vrij komt.
Komt u op de wachtlijst te staan en u kunt niet mee omdat de bus vol is, dan krijgt u
uiteraard het geld terug.
 
Mocht u onverhoopt door persoonlijke omstandigheden bijv. ziekte toch moeten afzeggen
voor deze excursie, dan is restitutie van het bedrag mogelijk t/m 20 april 2019.
 
Voor informatie over deze reis kunt u terecht bij onderstaande leden van de activiteitencommissie.
 
Hannie Idema:             tel. 0592 41 35 64
Alie Luning:                 tel. 0592 45 98 55
Tineke Groenink:       tel.  0592 41 41 03
Klaas Vos:                    tel.  0592 41 26 71    /  06 546 82 838
Wim van Essen:         tel.  0592 41 35 25    /  06 536 47 163
 
Tijdens de Neijaorsvisite zal een uitgebreid programma klaarliggen alsmede ook
aanmeldingsformulieren.
 
Indien u in het bezit bent van een museumjaarkaart verzoeken wij deze mee te nemen. 
 
 
©de Smilde 2011-2014