Nieuwsarchief

Verhalenwedstrijd

Inmiddels is dit nummer bij de leden bezorgd. De bezorgers hadden het daar extra zwaar mee, want door deze keus werd het een dikke uitgave.


De opdracht bij de wedstrijd was, dat er iets geschreven werd over ‘de straat van mijn jeugd’. Dit onderwerp zorgt er voor dat de lezers veel van hun eigen jeugd kunnen herkennen. Wellicht dat dit inspireert om daarover zelf ook eens iets te schrijven, maar ook voor andere onderwerpen staat de redactie open, zodat we ook in de toekomst af en toe kunnen zeggen: ‘Dit was een makkie.’

 

©de Smilde 2011-2014