Nieuwsarchief

Bruikleen en Schenkingen

De vader van George had in Villa Maria zijn bestuurlijke capaciteiten lange tijd ten toon gespreid en vanuit dat oogpunt leek het hem een mooie plek. Wij hebben dat aanbod graag aangenomen en het kabinet heeft inmiddels een mooie plaats gekregen in onze nieuwe ruimte.

 

De heer Pieter Servatius is via zijn vader, oud-burgemeester van de gemeente Smilde, in het bezit van de Nieuwe Drentsche Volksalmanak vanaf 1900 tot 1941 en heeft deze aan de vereniging gedoneerd. Waarvoor onze hartelijke dank.

 

Van Waterschap Drents Overijsselse Delta (voormalig waterschap Reest en Wieden) hebben we aangeboden gekregen: een oorkonde uit 1972 in het kader van uitgewerkte verbeteringswerken tussen gemeente Smilde en voormalig Waterschap. Verder overzichtskaarten van waterschappen in Drenthe. En een wapen van oud waterschap in steen. Waarvoor ook onze hartelijke dank.

Als vereniging zijn we blij met deze ‘cadeautjes’ en kijken reikhalzend uit naar historisch materiaal waarvan u denkt wat moet ik met die ‘troep’. Wij zijn daar wellicht heel blij mee.

©de Smilde 2011-2014