2018

 

 

2018 nummer 1

Levend verleden 2018-1

Correspondentievriendin - 3

Mijn broer Jan Eleveld zat bij het verzet... - 4

KP Noord-Drenthe pikte 125.000 gulden uit het ruim - 7

Zij sprongen bij nacht - 12

Uit de krant van 1871 - 13

Openbaar onderwijs in Hoogersmilde in de eerste helft van de 19e eeuw - 14

Visser/brugwachter Bernardus Lok redde vele tientallen reeën - 18

De straatnamen van Smilde en hun herkomst - 22

Werkzaam bij bakkers in Smilde, maar ook op Texel - 27

 

   
   
   
©de Smilde 2011-2014