De Smilde

Er staat nogal wat op de agenda

Houd daarom onze website in de gaten, zodat u niets hoeft te missen.
Zoals gebruikelijk treft u op deze website de activiteiten aangekondigd, die de komende tijd van belang zijn, zodat wanneer de papieren ‘nieuwsbrief’ zoekt raakt altijd nog even hier gekeken kan worden.
‘Levend Verleden’ werd dit keer wat laat door de drukker aangeleverd. Harm Hopman, die de verspreiding van ons blad verzorgt, heeft wat capriolen heeft moeten uithalen om het tijdschrift nog voor de kerst bij u thuis te laten bezorgen. Al zal dat misschien niet bij iedereen zijn gelukt. Excuses daarvoor

©de Smilde 2011-2014