De Smilde

Mededelingen van het bestuur

Het bestuur alsmede redactie en activiteitencommissie vergaderen op gepaste afstand, maar het is niet wenselijk om activiteiten te organiseren.
Daarom heeft het bestuur het besluit genomen om in ieder geval tot het eind van het jaar geen activiteiten te laten plaatsvinden.
Blijf gezond, pas goed op uzelf, zodat we, zo gauw als het mogelijk is, elkaar weer kunnen ontmoeten.

©de Smilde 2011-2014