De Smilde

Schenking

Onze vereniging heeft van mevrouw Joukje Middelbos ontvangen:
Verhuring van veenputten te Laaghalerveen en Duikersloot, welke plaatsvond op 24 maart 1949 ‘s avonds op 19.00 uur in café De Nieuwe Veenhoop te Smilde.

Hartelijk dank daarvoor!

©de Smilde 2011-2014