De Smilde

Jaarverslag 2021 van de Historische Vereniging De Smilde

Bestuur
Voor het eerst in het bestaan van de Historische Vereniging De Smilde is de jaarlijkse ledenvergadering wegens de corona pandemie schriftelijk afgehandeld.

 

In 2021 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Na een zittingsperiode van 9 jaar is Geja Hoogeveen afgetreden als voorzitter.
De leden gaan akkoord met het benoemen van Diderik Appeldoorn als de nieuwe voorzitter, maar is helaas na een paar maanden om persoonlijke redenen afgetreden als voorzitter.
Het bestuur bestaat uit Gerrit van den Bosch, Truus Doek, Klaas Jan de Vries, Sienie Bruins, Henk Jonkers, Wietse de Jonge en Harm Hopman.

 

Het bestuur vergadert 10 keer per jaar en vertegenwoordigt de vereniging bij vele gelegenheden. Daarnaast geeft het bestuur jaarlijks een aantal nieuwsbrieven uit. En we zijn actief op Facebook.

 

Het afgelopen jaar heeft onze vereniging ook weer deelgenomen aan de Rabo Clubsupport die door de Rabobank Assen en Noord-Drenthe is georganiseerd.
Leden van de Rabobank konden stemmen op hun favoriete vereniging. Op basis van het aantal stemmen is een geldbedrag verdeeld. Onze vereniging heeft een cheque ontvangen van € 950,28.
Dit bedrag zal worden gebruikt voor computerapparatuur voor het Huus van de Smilde.

 

Redactie
De redactie bestaat uit Fred Fontijn, Jan Kiers, Aly Bruijnis, Wout Stam en Bas Kortholt.
Zoals gebruikelijk kwam, ondanks de corona pandemie, Levend Verleden toch ook dit jaar weer vier keer uit. Hierin wordt veel informatie gegeven over de voormalige gemeente Smilde en haar inwoners, waarbij onderwerpen en gebeurtenissen worden uitgediept en op een prettige leesbare wijze worden beschreven.
Er is bij de vele leden waardering voor wat Levend Verleden biedt.

 

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit Klaas Vos, Tineke Groenink, Jannie Oortman en Jan Koerts.
Helaas zijn Alie Luning en Hannie Idema gestopt met hun werkzaamheden voor de activiteitencommissie.
Door het Corona virus was het helaas niet mogelijk om de leden in 2021 een goed en afwisselend programma met interessante onderwerpen aan te bieden.

 

Foto's en archief
Elke donderdagmorgen wordt door een groep vrijwilligers gewerkt aan het op orde brengen van het archief: archiveren, rubriceren, scannen enz. Helaas is het dit jaar maar even mogelijk geweest. Regelmatig worden er ook oude foto's aangeboden om te scannen.

 

Daarnaast is er nog een grote groep leden binnen de vereniging actief. Denk hierbij aan de bezorgers van het blad Levend Verleden, aan de mensen die op de georganiseerde avonden het geluid verzorgen en/of film/foto's maken en aan de webmaster die de site op orde houdt en de schrijvers die zorgen voor de mooie verhalen in Levend Verleden.

 

Wij hopen dat u als lid van de Historische Vereniging De Smilde ook in 2022 weer zult genieten van Levend Verleden en hopelijk als het weer toegestaan is met enthousiasme deel wilt nemen aan onze activiteiten. Over bezoekersaantallen op lezingen hebben we niet te klagen. Dit alles stimuleert het bestuur, redactie, activiteitencommissie en de overige werkgroepen van onze vereniging om vol overgave door te gaan.

 

Truus Doek, secretaris

 

©de Smilde 2011-2014