De Smilde

Van de bestuurstafel

Voor de pauze werd het bestuurlijke gedeelte afgehandeld.
In het bestuur waren aftredend en niet herkiesbaar ( na een zittingsperiode van 3x3 jaar) Henk Jonkers en Wietse de Jonge. 
Zij werden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging en ontvingen een boeket bloemen en een cadeaubon.  Als nieuwe bestuursleden werden voorgesteld: Marlène Wesseling, André Feijen en Anne Joldersma. Hiermee gingen de leden akkoord.
Bij de redactie is nieuw bijgekomen Betty Hoogeveen-Bastiaans en Aly Bruijnis is gestopt. Bij de activiteitencommissie zijn vorig jaar Alie Luning en Hannie Idema gestopt.
Nieuw bijgekomen zijn Anke Homan en Henk Warnders. Ook deze drie afgetreden dames hebben een boeket bloemen en een cadeaubon ontvangen en werden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Hiermee eindigde het bestuurlijke gedeelte.
Na de pauze nam Het Huus van de Taol het over met “Under Professoren”
De ene professor stelde een vraag, bijvoorbeeld waar de naam Grietmanswijk vandaan komt en de drie anderen gaven een antwoord. De aanwezige leden moesten raden welk antwoord goed was. En dat was best lastig, want de professoren waren heel goed om hun eigen verhaal voor waar te vertellen.
Na de pauze werd de leden een hapje en een drankje aangeboden en gingen de professoren verder met wat betekent bijvoorbeeld: ooievaarskutenvet, anthuriumlak, of frequentieolie. De ene professor kwam met nog een sterker verhaal dan de ander en raad dan maar es het juiste antwoord.
De Historische Vereniging kan terugzien op een geslaagde avond.
©de Smilde 2011-2014