Gezondheidszorg

1101- 1 Jaarverslagen 1920 - 1973
1101-2 Correspondentie 1967 - 1977
1101-3 Ingekomen stukken 1978 - 1980
1101-4 Betaalde nota’s 1954
1101-5 Gezinsverzorgsters/wijkverpleegkundigen 1951-1954
1101-6 Kwitanties/nota’s 1943 en 1946
1101-7 Kwitanties/nota’s 1944 - 1960
1101-8 Gezinsverzorgsters-/gezinshelpsterskaarten 1949 - 1960
1101-9 Nota’s/kwitanties 1961
1101-10 Jaaroverzichten (1961?) van gezins helpsters en gezinsverzorgsters
1101-11 Salarisstaten 1961
1101-12 Werkstaten gezinsverzorgsters 1961
1101-13 Weekrapporten gezinsverzorgsters 1961
1101-14 Nota’s /kwitanties over de jaren 1975 - 1980
1101-15 Nota’s/kwitanties over de jaren 1980 - 1982
1101-16 Nota’s/kwitanties over het jaar 1979
1101-17 Spaarrekening en rekening-courant 1987
1101-18 Contributierekening 1987
1101 - 19 Spaarbankboekje 1974 - 1981/ Contributierekening 1982/1983 / Renterekening 1978 - 1982
1101-20 Diversen
1101-21 Receptieboek opening Groene Kruisgebouw jaar ??
1101-22 Ledenbestand 1980-1981
1101-23 Kasboeken inkomsten en uitgaven 1954-1960
1101-24 Contributieadministratie 1958-1959
1101-25 Register van uitlening (blanco)
1101-26 Kasboek 1953-1959
1101-27 Kasboek 1964-1973
1101-28 Kasboek 1974-1979
1101-29 Kasboek 1930-1949
1101-30 Kasboek 1931-1953
1101-31 Kasboek 1951-1954
1101-32 Kasboek 1949-1953
1101-33 Contributielijst 1947-1948
1101-34 Contributie lijst 1946
1101-35 Contributie lijst 1945
1101-36 Contributie lijst 1957
1101-37 Reglementen en statuten
1101-38 Kaartenbak leden- en contributie administratie Vereniging Moeder en Kind 1946-1964
Archief Comité Patientenbelang Smilde
1103 Vereniging voor Ziekenhuisverpleging en ziektekosten [Fedoz]
©de Smilde 2011-2014