Gezondheidszorg

1101-20 Diversen

Financiële overzichten (balans en winst- en verliesrekening) over de jaren 1966 - 1983
Contactblad Kruispunt - 1973
Nota van de Provinciale Drentse Vereniging het Groene Kruis (met bijlage) - 1968
Ontwerp Wet voorzieningen gezondheidszorg 1976
Een aantal brieven van de Dienst Bevolkingsonderzoek over het jaar 1980
Verslagen van de algemene vergadering van de Provinciale Drentse Kruisvereniging 1976-1977
Begroting van de Provinciale Drentse Kruisvereniging 1978 en 1980
Bulletin Kruiswerk 1979 Internationale Jaar van het Kind
Bouwtekening mbt de verbouwing van het Groene Kruisgebouw in het jaar ?
Een map met diverse krantenknipsels jaren ??

©de Smilde 2011-2014