Landbouw

1301-05 Kavelruil “Meesterswijk ”

A omgevingskaart kavelruil Meesterswijk
B kaart met getekende oude situatie
C kaart met ingetekent de gebruikers in oude situatie
D kaart met getekende nieuwe situatie
E kaart met ingetekende erfdienstbaarheden
F kaart met getekende voorzieningen
G brief van 25-4-1975, onderlinge overeenkomst
H brief min. Van Landbouw en Visserij. Ontheffing verbod teelt aardappelen
I brief van Faber aan notaris Wemes van 4-2-1977
J brief van notaris Wemes aan de heer Faber
K brief van notaris Wemes aan de heer A.vdr. Bult
L Min.VROM. Uitnodiging om op 22-12-1977 om te tekenen
M diverse lijsten met adressen, te betalen bedragen enz [9 stuks]
N lijsten met overzichten berekening en verrekening
O de te tekenen lijsten met definitieve bedragen
P ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil 18-4-1978
Q verklaring over afzien van pacht

©de Smilde 2011-2014