Landbouw

1301-25 Kavelruil “Alenburg”

A getekende kaart van oude situatie
B getekende kaart van nieuwe situatie
C getekende kaart van plan voor voorzieningen
D beknopte toelichting
E adreslijst deelnemers kavelruil
F overeenkomst verkoping land
G verkoop overeenkomst van land op notariële akte
H overeenkomst met handtekeningen van deelnemers
I ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavel ruil 17-2-1986

©de Smilde 2011-2014