Landbouw

1301-26 Ruilverkaveling Smilde.

Plan van wegen, waterlopen en landschapsplan.
Voorontwerp

©de Smilde 2011-2014