Landbouw

1301-27 Ruilverkaveling Smilde.

Plan van wegen, waterlopen en landschapsplan.
Voorontwerp. Schaal 1: 15000.

©de Smilde 2011-2014