Onderwijs

1401-01 Notulenboek 1899-1913

Notulen van de vergaderingen van de Schoolcommissie  en de ledenvergaderingen over de jaren 1899 - 1913. Zeer lezenswaardig. Geeft een goed beeld van de tijd en de problemen die men tegen kwam bij het zoeken naar onderwijzers, schoonmakers en vooral handwerkjuffen. Ook moest er regelmatig iets aan het gebouw worden verspijkerd en moesten er lokalen bijgebouwd worden.

©de Smilde 2011-2014