Onderwijs

1401-04 Notulenboek 1941-1951

Notulen van de bestuursvergaderingen over de jaren 1941 - 1951 en een herdenkingsavond van het 50 jarig bestuur van de gereformeerde school te Bovensmilde

©de Smilde 2011-2014