Onderwijs

1401-16 Diversen

Diverse stukken:
- een verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal (met de aantekening "cadeau")
- een schrift met daarin de reglementen omtrent de verhuur van het grote lokaal van de Geref. School en instructies m.b.t. Het schoonmaken van de school
1. Notulenboek van de kleuterschool van de bestuursvergaderingen over de jaren 1949 - 1954

©de Smilde 2011-2014