Politiek

1001 -001 Anti Revolutionaire Partij

001 Gemeente program 1974—1978.
002 Uit Nederlandse gedachten: A.F. De Savornin Lohman, 50 jaar na zijn dood.
003 Uit Nederlandse gedachten: Konsolidatie onder Colijn [1920-1940]
004 Uit Nederlandse gedachten: Revolutie en Reveil.
005 Uit Nederlandse gedachten: De ARP in vogelvlucht.
006 ARP Honderd jaar 1879 tot 1979.
007 Notulenboek A.R Bovensmilde. Inhoud Bestuursvergaderingen van 21-5-1968 tot en met 7-5-1980. Vergadering leden kiesvereniging van 12-12-1968 tot en met 11-12-1978. Jaaroverzicht en notulen jaarvergadering van 29-2-1968 tot en met 16-1-1978. Bedankbriefje aan vertrokken bestuurslid en richtlijnen m.b.t.fusie partij organen.
008  NotulenboekA.R.Bovensmilde Inhoud Bestuursvergaderingen van 30-11-1945 tot en met 1-2-1968. Vergadering leden kiesvereniging van 3-3-1946 tot en met 25-1-1968. Jaaroverzicht en notulen jaarvergadering van 26-3-1953 tot en met 2-3-1967
009 Notulen van de Centrale A.R. Kiesvereniging gemeente Smilde.van 15-3-1968 tot en met 13-2-1978 en enkele aantekeningen van de vergadering op 26-1-1978. Plus reglement Centrale A.R. Kiesvereniging Smilde
010 A.R.Kiesvereniging te Bovensmilde. Papieren van de voorzitter H.Schreuder, beslaande 1972 tot 1978.
©de Smilde 2011-2014