Religie en levensbeschouwing

1701 Geschiedenis van de Hervormde Koepelkerk te Smilde

1701-001 Algemene kerkgeschiedenis en die van Smilde [H.Daling]
1701-002 Over het Cirstercienser Klooster te Assen en het Kloosterveen. [uit tegenwoordige staat van Drenthe]
1701-003 De kerk van Hijkersmilde en Kloosterveen Een Hervormde Kerk.
1701-004 Abraham Martinus Sorg. Van timmerman tot stadsarchitect. Bouwmeester van de Koepelkerk [door J.E.Ennik}
Artikel uit Spint Arwt`n 1974.
1701-005 L. Grevylink, aannemer betrokken bij de Koepelkerk door J.B.Ludwig.
1701-006 Commissie voor restauratie Koepelkerk. Krantenartikel in Eigentijds.
1701-007 Korte artikelen over de Koepelkerk.
1701-008 Het geschenk van het Landschap door J.B.Ludwig Gedenkschrift bij het 200 jarig bestaan van de kerk van Smilde
1701-009 Verbod om tegen de Koepelkerk te wateren.
1701-010 Toespraak mr. L. Oldenhuis Gratama bij het 100 jarig bestaan van de Koepelkerk op 1 maart 1871.
1701-011

De Koepelkerk te Smilde. Plaatsing op de monumentenlijst in 1963. Het orgel is uit 1943. Korte geschiedenis van de kerk.
Herdenkingsweek 2e eeuwfeest Koepelkerk 10-2-1988 Overzicht activiteiten op 17 tot en met 21 februari 1988.

1701-012 Aanzet voor toespraak burgemeester Aelberts op 17 februari. 1988 tijdens start feest rond het 200 jarig bestaan
1701-013 Koepelkerk. 
(A)Koepelkerk geschilderd voor 17 cent per uur in 1908 
1701-014 (B) Organist Jaap Hoogeveen stopt
Op 5 februari 1900 heeft op last van Ds. H.A.E. Heinecken de  timmerman Johannes Hartstra [of Haitstra?]  ????.
1701-015

Afscheidsdienst van ds H. van Gosliga in een gezamenlijke dienst van de Gereformeerde en Hervormde Gemeente. 

1701-016 Inrichting van de koepelkerk en haar orgel.[2x]
1701-017 Speciaal steunfonds voor Smilde. Cassa ad pios usus. Kas tot vrome doeleinden
1701-018
©de Smilde 2011-2014