Index 1852

Naam

datum

blad

 

Onderwerp

datum

blad

Adolfs, Jantje 14-sep Blad 1852 Q   aanbesteding  Harm Oldekamp 17-jun Blad 1852 G
Adolfs, Jantje 14-sep Blad 1852 R   aanbesteding kamer van de pastorie 26-aug Blad 1852 P
Adolfs, Lucas 14-sep Blad 1852 R   aanbestedingen 29-jun Blad 1852 H
Bakker, H. 23-apr Blad 1852 E   afgescheidenen 18-mei Blad 1852 F
Baving, ds. 7-dec Blad 1852 V   arrondissementsrechtbank 23-jan Blad 1852 A
Bezema, J. 27-nov Blad 1852 U   arrondissementsrechtbank 9-sep Blad 1852 Q
Blenken 28-dec Blad 1852 W   arrondissementsrechtbank 14-sep Blad 1852 R
Blenken, C. 14-mei Blad 1852 F   belijdenis Maria Susanne Mulder 28-sep Blad 1852 S
Blenken, C. 25-mei Blad 1852 F   benoeming ds. Breitsma 24-aug Blad 1852 N
Blenken, C. 24-jun Blad 1852 H   benoeming ds. Breitsma 21-sep Blad 1852 S
Boelens, Pieter 27-jan Blad 1852 A   beroep van de Chr. Afg. Gemeente 28-sep Blad 1852 S
Boer, H. 29-jun Blad 1852 H   beroep van ds. Baving 7-dec Blad 1852 V
Boerhof, wed. H.T. 10-jun Blad 1852 G   beroep van ds. E. Theunissen 15-jun Blad 1852 G
Bos, Jannes 27-nov Blad 1852 U   beroep van ds. K.J. van Goor 23-okt Blad 1852 T
Boverhuis, H. 27-nov Blad 1852 U   beroep van ds. K.J. van Goor 16-nov Blad 1852 U
Braak, hoofdonderwijzer  26-aug Blad 1852 P   bevolking 1851 3-jan Blad 1852
Brands, G. 14-apr Blad 1852 D   blikseminslag bij Johannes Wijkstra 22-mei Blad 1852 F
Breidsma, ds. 28-sep Blad 1852 S   brand bij wed. H.T. Boerhof 10-jun Blad 1852 G
Breitsma, ds. E. 13-jul Blad 1852 I   brandspuit 17-aug Blad 1852 N
Breitsma, ds. E. 24-aug Blad 1852 N   geboorte dochter van W. de Vroome 28-dec Blad 1852 W
Breitsma, ds. E. 18-sep Blad 1852 S   geboorte zoon van P.J.L. Eekhout 17-feb Blad 1852 B
Brouwer, ds. Casper 14-sep Blad 1852 R   huis van Pieter Boelens 27-jan Blad 1852 B
Bruins, B. 29-jun Blad 1852 H   huwelijksaankondiging de Wal/Sickens 20-jul Blad 1852 J
Bruinsma, Sipkien 14-apr Blad 1852 D   Israëlitische gemeente 19-mrt Blad 1852 C
Calaminus, A.A.B. 5-okt Blad 1852 T   Israëlitische gemeente 20-apr Blad 1852 D
Dam, A. van 7-aug Blad 1852 K   Jonkerswijk 3-jan Blad 1852
Duker, Jan en Harm 23-jan Blad 1852 A   Jonkerswijk 20-jan Blad 1852
Eekhout 3-jan Blad 1852   Joodse feestdag (wetsrol) 7-aug Blad 1852 K
Eekhout 20-jan Blad 1852   Joodse feestdag (wetsrol) 10-aug Blad 1852 L
Eekhout, de hr. 14-sep Blad 1852 Q   Joodse feestdag (wetsrol) 14-aug Blad 1852 M
Eekhout, E.C. 17-feb Blad 1852 B   Joodse feestdag (wetsrol) 24-aug Blad 1852 N
Eekhout, P.J.L. 17-feb Blad 1852 B   Joodse feestdag (wetsrol) 24-aug Blad 1852 O
Eising, ds.  R, 28-sep Blad 1852 S   kas ad pios usus 14-sep Blad 1852 Q
Faber, ds. O.P. 13-jul Blad 1852 I   Kijmmelswijk 28-dec Blad 1852 W
Fernhout, K. 14-mei Blad 1852 F   Krommewijk 28-dec Blad 1852 W
Fernhout, K. 25-mei Blad 1852 F   markt 4-mei Blad 1852 E
Fernhout, K. 24-jun Blad 1852 H   marktbericht 18-sep Blad 1852 S
Fledderus 28-dec Blad 1852 W   muziekgezelschap 26-aug Blad 1852 P
Fledderus, dr. 20-jan Blad 1852   nalatenschap H. Woltman de Jonge 24-feb Blad 1852
Fledderus, dr. 3-aug Blad 1852 J   ondertrouw J.T. de Haan en A.A.B. Calaminus 5-okt Blad 1852 T
Goor, ds. K.J. van 13-jul Blad 1852 I   ongeluk (hondenbeet)  van H. Jonkman 3-aug Blad 1852 J
Goor, ds. K.J. van 24-aug Blad 1852 N   ongeluk (verdrinking) 17-aug Blad 1852 N
Goor, ds. K.J. van 28-sep Blad 1852 S   ongeluk zoontje van P. Hummel 1-jul Blad 1852 H
Goor, ds. K.J. van 23-okt Blad 1852 T   onroerend goed in het 6e en 7e blok 30-jan Blad 1852 B
Goor, ds. K.J. van 16-nov Blad 1852 U   onroerend goed van D.A. van der Veen 27-jan Blad 1852 B
Haan, J.T.de 5-okt Blad 1852 T   onroerend goed van erven Nuis 27-jan Blad 1852 B
Haan, M. de 23-apr Blad 1852 E   onroerend goed van erven Nuis 6-feb Blad 1852 B
Hatzman, kastelein J. 27-jan Blad 1852 A   onroerend goed van Jannes Nuis 2-mrt Blad 1852 B
Hatzmann, J.P. 26-aug Blad 1852 P   oogstbericht 17-jun Blad 1852 G
Hendriks, Jakob 29-jun Blad 1852 H   oogstbericht 1-jul Blad 1852 H
Hendriks, onderwijzer 13-jul Blad 1852 I   oogstbericht 6-jul Blad 1852 I
Hes, voorzanger M.J. 7-aug Blad 1852 K   oogstbericht 8-jul Blad 1852 I
Hillesum, rabbijn 19-mrt Blad 1852 C   oogstbericht 7-sep Blad 1852 P
Hillesum, rabbijn 24-aug Blad 1852 N   oprichting van een muziekgezelschap 7-aug Blad 1852 K
Hofstee, H. 26-aug Blad 1852 P   overlijden Matthijs de Vroome 16-okt Blad 1852 T
Holthe, jhr. Aalt Willem van 9-sep Blad 1852 Q   overlijden van G. Tik 7-aug Blad 1852 K
Horst, Hendrikus 14-sep Blad 1852 R   overlijden van H. Sickens 2-apr Blad 1852 C
Horst, Jannes 14-sep Blad 1852 R   overlijden van Sipkien Bruinsma 14-apr Blad 1852 D
Horst, Wicher 14-sep Blad 1852 R   paardenkeuring (H. van Veen) 26-aug Blad 1852 P
Hummel, P. 1-jul Blad 1852 H   pokken 20-jan Blad 1852
Jagt, Jan Boukes 3-jan Blad 1852   pokken 16-mrt Blad 1852 C
Jansen, turfgraver 27-apr Blad 1852 E   pokken 29-mei Blad 1852 F
Joffers, ds. H. 13-jul Blad 1852 I   proces tegen J.de J. (Lammert Jonkes) 14-apr Blad 1852 D
Joffers, J. 14-mei Blad 1852 F   raadsvergadering 16-apr Blad 1852 D
Joffers, J. 25-mei Blad 1852 F   raadsvergadering 4-mei Blad 1852 E
Joffers, J. 24-jun Blad 1852 H   raadsvergadering 10-jun Blad 1852 G
Joffers, J. 14-sep Blad 1852 Q   raadsvergadering 24-jun Blad 1852 H
Jong, Marchien Reinders de 28-dec Blad 1852 W   raadsvergadering 3-aug Blad 1852 J
Jonge, Hendrik Woltman de 24-feb Blad 1852 B   raadsvergadering 10-aug Blad 1852 L
Jonge, veehouder C. de 11-dec Blad 1852 V   raadsvergadering 9-sep Blad 1852 P
Jonge, veehouder C. de 23-dec Blad 1852 W   raadsvergadering 14-sep Blad 1852 Q
Jonkers, B. 27-apr Blad 1852 E   raadsvergadering 25-sep Blad 1852 S
Jonkes, Lammert 14-apr Blad 1852 D   raadsvergadering 23-okt Blad 1852 T
Jonkman, H. 3-aug Blad 1852 J   raadsvergadering 7-dec Blad 1852 V
Kalverkamp, G.A. 9-okt Blad 1852 T   raadsvergadering 28-dec Blad 1852 W
Kijmmell 16-jan Blad 1852   rekest over turfaccijns 27-jul Blad 1852 J
Kijmmell, erven   20-jan Blad 1852   schoenmakersknecht gevraagd 13-jul Blad 1852 I
Kromkamp, wed. 23-nov Blad 1852 U   sterftecijfers 1e kwartaal 1852 6-apr Blad 1852 C
Kuipers, ds. R. 13-jul Blad 1852 I   tol aan de Witterweg 12-mrt Blad 1852 C
Kuipers, ds. R. 24-aug Blad 1852 N   trekschuit 27-apr Blad 1852 E
Kuipers, ds. R. 28-sep Blad 1852 S   tuinman 23-jan Blad 1852 A
Lier, H.H. van 3-jan Blad 1852   turf 29-jul Blad 1852 J
Lier, H.H. van 20-jan Blad 1852   turflijk 27-apr Blad 1852 E
Lier, H.H. van 27-jan Blad 1852 A   vacature predikant Theunissen 13-jul Blad 1852 I
Lier, H.H. van 2-mrt Blad 1852 B   van Lierswijk 3-jan Blad 1852
Lier, H.H. van 20-nov Blad 1852 U   van Lierswijk 20-jan Blad 1852
Lier, H.H. van 27-nov Blad 1852 U   van Lierswijk 30-jan Blad 1852 B
Lier, H.H. van 14-dec Blad 1852 V   veendirectie en daglonen 5-mrt Blad 1852 B
Lier, H.H. van 28-dec Blad 1852 W   veeziekte 11-dec Blad 1852 V
Lier, notaris van 27-jan Blad 1852 A   veeziekte 23-dec Blad 1852 W
Lier, notaris van 6-feb Blad 1852 B   verdrinking van Z. Oosterhoff 3-jul Blad 1852 I
Luxwolda, logementhouder 7-aug Blad 1852 K   verkiezing gemeenteraad 23-apr Blad 1852 E
Mast,  Harm 1-jun Blad 1852 F   verkiezing gemeenteraad 14-mei Blad 1852 F
Mast, G. 27-apr Blad 1852 E   verkiezing gemeenteraad 25-mei Blad 1852 F
Maurik, H. van 12-mrt Blad 1852 C   verkoop behuizing van Klaas Smit 21-dec Blad 1852 V
Meijering, Jan 22-jun Blad 1852 G   verkoop bezitingen Tonckens en Fledderus 28-dec Blad 1852 W
Meijering, onderwijzer 16-nov Blad 1852 U   verkoop bezittingen Margien Reinders de Jong 28-dec Blad 1852 W
Middelboer, Geertje 23-jan Blad 1852 A   verkoop bezittingen Matthijs de Vroome 14-dec Blad 1852 V
Moraal, K.W. 17-aug Blad 1852 N   verkoop huis en grond van Klaas Smid 27-nov Blad 1852 U
Mos, veearts 11-dec Blad 1852 V   verkoop inboedel Matthijs de Vroome 20-nov Blad 1852 U
Mos, veearts 23-dec Blad 1852 W   verkoop van het armhuis 21-okt Blad 1852 T
Mulder, Cent 27-jan Blad 1852 A   verkoop van het armhuis 23-okt Blad 1852 T
Mulder, Maria Susanne 28-sep Blad 1852 S   verkoop van het armhuis 21-dec Blad 1852 V
Nuis, erven IJwe 27-jan Blad 1852 A   verkoop van topgras bij Tonckens 22-jun Blad 1852 G
Nuis, J. IJ. 14-mei Blad 1852 F   vrijspraak F. P. 21-sep Blad 1852 S
Nuis, J. IJ. 25-mei Blad 1852 F   zanggezelschap 16-nov Blad 1852 U
Nuis, Jannes 6-feb Blad 1852 B   zanguitvoering 13-jul Blad 1852 I
Nuis, Jannes 2-mrt Blad 1852 B   zangvereniging 10-feb Blad 1852 B
Oldekamp, Harm 17-jun Blad 1852 G   zangvereniging 29-jun Blad 1852 H
Oldekamp, Harm 29-jun Blad 1852 H   zangvereniging 1-jul Blad 1852 H
Oldenhuis Gratama, mr. L. 24-feb Blad 1852 B   zelfmoord van S. Oosterhof 20-jul Blad 1852 J
Oldenhuis Gratama, mr. L. 14-apr Blad 1852 D        
Oldenhuis Gratama, mr. L. 14-sep Blad 1852 R        
Oosterhof, dienstmeid S. 20-jul Blad 1852 J        
Oosterhoff, Z. 3-jul Blad 1852 I        
Polak, A.J. 7-aug Blad 1852 K        
Prakken, kastelein K.J. 27-apr Blad 1852 E        
Prakken, kastelein K.J. 4-mei Blad 1852 E        
Quintus, mr. Johan Wichers 14-sep Blad 1852 R        
Riet, koopman P. van 28-sep Blad 1852 S        
Roemer, Lina 24-feb Blad 1852 B        
Roemer, veenbaas Jacob 30-jan Blad 1852 A        
Schank, wed. 27-nov Blad 1852 U        
Scheffer, H. 20-apr Blad 1852 D        
Scheffer, H. 7-aug Blad 1852 K        
Scheffer, H. 10-aug Blad 1852 L        
Scholten, rijksambtenaar 28-dec Blad 1852 W        
Scholten, rijksambtenaar 21-dec Blad 1852 V        
Servatius, mr. W.O. 30-jan Blad 1852 A        
Sickens, A. 20-jul Blad 1852 J        
Sickens, H. 2-apr Blad 1852 C        
Sickens, H. 23-apr Blad 1852 E        
Sickens-Paas, A 2-apr Blad 1852 C        
Sijp, ds. S. 13-jul Blad 1852 I        
Sluurman, Hendrik 14-sep Blad 1852 R        
Smid, K. 25-mei Blad 1852 F        
Smid, Klaas 27-nov Blad 1852 U        
Smit, Aaltje 14-sep Blad 1852 R        
Smit, Fennechien 14-sep Blad 1852 R        
Smit, K. 14-mei Blad 1852 F        
Smit, Klaas 21-dec Blad 1852 V        
Smit, wed. Willem Alberts 14-sep Blad 1852 R        
Snoek, de heer 10-aug Blad 1852 L        
Snoek, de heer 24-aug Blad 1852 O        
Spier, onderwijzer A. 4-mei Blad 1852 E        
Tarel, Jan 13-jul Blad 1852 I        
Teunissen, ds. E. 18-mei Blad 1852 F        
Teunissen, ds. E. 15-jun Blad 1852 G        
Theunissen, ds.  Evert 13-jul Blad 1852 I        
Tik, wed. G. 7-aug Blad 1852 K        
Tonckens 28-dec Blad 1852 W        
Tonckens, E. 5-mrt Blad 1852 B        
Tonckens, E. 14-sep Blad 1852 Q        
Tonckens, J.L. 22-jun Blad 1852 G        
Vedder, Hendrika 14-sep Blad 1852 R        
Veen,  Dirk Arends van der 27-jan Blad 1852 A        
Veen, H. van 8-jul Blad 1852 I        
Veen, H. van 26-aug Blad 1852 P        
Veen, Hendrikje van 6-feb Blad 1852 B        
Veen, Hendrikje van 2-mrt Blad 1852 B        
Veen, mr.  van der 7-aug Blad 1852 K        
Veen, mr. P. van der 4-mei Blad 1852 E        
Veen, mr. P. van der 24-jun Blad 1852 H        
Veen, mr. P. van der 25-sep Blad 1852 S        
Veen, mr. van der 10-aug Blad 1852 L        
Veen, mr. van der 24-aug Blad 1852 O        
Veen, mr. van der 9-sep Blad 1852 P        
Veen, van 7-aug Blad 1852 K        
Veen, van 10-aug Blad 1852 L        
Veen, van 24-aug Blad 1852 O        
Veen, van 28-dec Blad 1852 W        
Veenekamp, onderwijzer 16-nov Blad 1852 U        
Vennik, E. 5-mrt Blad 1852 B        
Vennik, E. 14-mei Blad 1852 F        
Vennik, E. 25-mei Blad 1852 F        
Vennik, G. 3-jul Blad 1852 I        
Vos, mr. Albert 9-sep Blad 1852 Q        
Vos, Roelof Hendriks 3-jan Blad 1852        
Vries, Hendrik de 27-nov Blad 1852 U        
Vries, Jan de 14-sep Blad 1852 R        
Vries, W. de 29-jun Blad 1852 H        
Vries, W. de 9-sep Blad 1852 P        
Vroome, de 28-dec Blad 1852 W        
Vroome, H. de 5-mrt Blad 1852 B        
Vroome, H. de 24-jun Blad 1852 H        
Vroome, Matthijs de 16-okt Blad 1852 T        
Vroome, Matthijs de 20-nov Blad 1852 U        
Vroome, Matthijs de 14-dec Blad 1852 V        
Vroome, W. de  16-okt Blad 1852 T        
Vroome, W. de  28-dec Blad 1852 W        
Wal, H. de 20-jul Blad 1852 J        
Werner, Theodorus 9-sep Blad 1852 Q        
Wijck, jhr. mr. van der 4-mei Blad 1852 E        
Wijkstra, Johannes 18-mei Blad 1852 F        
Wind, J.H. 6-feb Blad 1852 B        
Wind, Joh. 2-mrt Blad 1852 B        
Wind, Johannes 14-dec Blad 1852 V        
Wind, Johannes 28-dec Blad 1852 W        
Wind, logementhouder 7-aug Blad 1852 K        
Wolde, Henderica ten 28-dec Blad 1852 W        
Wolters, J.L. 14-apr Blad 1852 D        
©de Smilde 2011-2014