Index 1864

  

naam

datum

blad

 

onderwerp

datum

blad

 Boer, Albert de 21 jan Blad 1864 B   25-jarig huwelijk van Kalverkamp 13 aug Blad 1864 U
Alberti, Do. C. 12 jan Blad 1864 A   25-jarig huwelijk van Van Dam 1 nov Blad 1864 Z-8
Arends, A. 19 mei Blad 1864 M   aanbesteding bouw Polakkenbrug 9 juli Blad 1864 R
Baas, Albert 29 okt Blad 1864 Z-8   advertentie van  kiesvereniging 'Eendragt' 27 aug Blad 1864 X
Bakker, de heer 19 mei Blad 1864 M   advertentie voor een bakkersknecht bij D. Tissing 3 dec Blad 1864 Z-10
Beerze, de heer van 15 sept Blad 1864 Z-4   advertentie voor een bouwknecht bij Hoogerbrugge 21 jan Blad 1864 B
Berkenbos, R. 7 jan Blad 1864   advertentie voor een hulponderwijzer 23 april Blad 1864 K
Berkenbos, Roelof 19 mei Blad 1864 M   advertentie voor een hulponderwijzer 21 juni Blad 1864 P
Berkenbosch, R. 19 jan Blad 1864 B   advertentie voor een kostganger van L.F. Mulders 28 april Blad 1864 L
Berkenbosch, R. 9 febr Blad 1864 D   advertentie voor een molenknecht 2 febr  Blad 1864 C
Berkenbosch, R. 16 april Blad 1864 K   advertentie voor een rijkskantoorbediende 26 juli Blad 1864 S
Berkenbosch, R. 30 april Blad 1864 L   advertentie voor een schoenmakersknecht 27 febr Blad 1864 E
Berkenbosch, R. 3 dec Blad 1864 Z-10   advertentie voor smidsknechten door smid H. Vrij 14 juni Blad 1864 P
Berkenbosch, R. 29 dec Blad 1864 Z-13   advertentie voor smidsknechten van A. Telder 28 mei Blad 1864 N
Bloemendaal Jr., Marcus J. 2 jan Blad 1864   advertentie voor verwersknechten door wed. de Vries 11 juni Blad 1864 P
Bloemendaal Jr., Marcus J. 12 jan Blad 1864 A   afsluiting van de hoofdvaart 16 aug Blad 1864 U
Blomsma, Jannes 1 nov Blad 1864 Z-8   arbeidsjubileum 29 okt Blad 1864 Z-8
Boelen, Jan 25 febr Blad 1864 E   benoeming van beurtschipper Manak 4 okt Blad 1864 Z-5
Bolk, hulponderwijzer G. 21 juni Blad 1864 P   benoeming van hulponderwijzer J. Hatzmann 26 jan Blad 1864 B
Booij, F 12 jan Blad 1864 A   benoeming van hulponderwijzer J. Hatzmann 28 jan  Blad 1864 C
Boxem, Arend 24 dec Blad 1864 Z-13   bericht over afvaartsgelden 10 maart Blad 1864 H
Broersma, Reitse 26 maart Blad 1864 I   bericht over de posterijen 10 maart Blad 1864 H
Bruins, O. 26 jan Blad 1864 B   bericht over hoog water 15 maart Blad 1864 H
Bruinsma, L. 2 jan Blad 1864   bevolking 1863 5 jan Blad 1864
Brunsting, R. 16 aug Blad 1864 U   boekje voor alle schoolkinderen van mevr. v.d. Flier 28 mei Blad 1864 N
Cohen, Meier 29 okt Blad 1864 Z-8   boeldag bij Albert Muské 27 febr Blad 1864 E
Cohen, wed. G.D. 13 aug Blad 1864 U   boeldag bij de weduwe De Vries 6 febr Blad 1864 D
Cremer, F. 20 okt Blad 1864 Z-7   boeldag bij Fokko Cremer 2 april Blad 1864 J
Cremer, Fokko 2 april Blad 1864 J   boeldag bij Hendrik Oostingh 19 april Blad 1864 K
Dam, Isaac Arons van 16 april Blad 1864 K   boeldag bij Hoogerbrugge 9 febr Blad 1864 D
Dam, Isaac Arons van 16 april Blad 1864 K   boeldag bij Jan Boelen 25 febr Blad 1864 E
Dam, Isaac Arons van 23 april Blad 1864 L   boeldag bij Jene Oosterga 30 april Blad 1864 L
Dam, Isaac Arons van 19 mei Blad 1864 M   boeldag bij Salomon Levie 2 april Blad 1864 J
Dam, Isaac Arons van 24 mei Blad 1864 N   boeldag bij Schuiling en De Vries 19 maart Blad 1864 H
Dam, Isaac Arons van 2 juni Blad 1864 O   brand bij Jan Sikkens Kramer 23 april Blad 1864 K
Dam, Izak Aron van 1 nov Blad 1864 Z-8   brand bij Steffen Klok 5 jan Blad 1864
Dam, J.A. van 25 aug Blad 1864 X   brand door blikseminslag bij F. Hummel 21 juni Blad 1864 P
Dam, S. van 1 nov Blad 1864 Z-8   brandverzekeringsmaatschappij 27 aug Blad 1864 Z
Dibbits, mr. J.D. 27 aug Blad 1864 Y   concert georganiseerd door de dames Van der Veen 20 dec Blad 1864 Z-12
Dibbits, mr. J.D. 30 aug Blad 1864 Y   contributie voor de waterleiding 5 maart Blad 1864 F
Doorenbos, ds. H. 14 jan Blad 1864 A   correspondentie over een ingezonden stuk 3 sept Blad 1864 Z-4
Eekhout, P.J.L. 3 maart Blad 1864 F   diefstal van aardappels 24 dec Blad 1864 Z-12
Eekhout, P.J.L. 11 febr Blad 1864 D   diefstal van schapen bij F. Hummel 17 nov Blad 1864 Z-9
Eekhout, P.J.L. 16 juli Blad 1864 R   erratum ingezonden stuk van P. van der Veen 3 sept Blad 1864 Z-4
Eekhout-Eekhout, E.C. 16 juli Blad 1864 R   faillissement van Isaac van Dam 16 april Blad 1864 K
Eekhout-Eekhout, E.C. 20 sept Blad 1864 Z-5   faillissement van Isaac van Dam 23 april Blad 1864 L
Eekhout-Striddels, Catharina 16 juli Blad 1864 R   faillissement van Isaac van Dam 19 mei Blad 1864 M
Eleveld, Jakob 5 maart Blad 1864 F   faillissement van Isaac van Dam 24 mei Blad 1864 N
Ensing, H.J. 27 febr Blad 1864 E   faillissement van Isaac van Dam 2 juni Blad 1864 O
Essen, van 5 juli Blad 1864 Q   faillissement van J.A. van Dam 25 aug Blad 1864 X
Feijen, Hendrik 8 dec Blad 1864 Z-11   geboorte van een dochter van Eekhout 20 sept Blad 1864 Z-5
Feijen, K. 6 sept Blad 1864 Z-4   harddraverij met paarden 12 mei Blad 1864 M
Feijen, Pieter 23 aug Blad 1864 V   harddraverij met paarden 19 mei Blad 1864 M
Fernhout, de heer 14 mei Blad 1864 M   hardrijderij op de schaats 14 jan Blad 1864 A
Fernhout, K. 5 juli Blad 1864 Q   hardrijderij op de schaats 19 jan Blad 1864 B
Fernhout, Klaas 21 jan Blad 1864 B   hardrijderij op de schaats 21 jan Blad 1864 B
Flier-Vennik, mevr. G.van der 28 mei Blad 1864 N   heropening van de hoofdvaart 16 aug Blad 1864 U
Goelhoed, W.O. 10 maart Blad 1864 H   hulponderwijzer G. Bolk 21 juni Blad 1864 P
Gratama, H.S. 10 maart Blad 1864 H   ingezonden stuk over adressen 8 maart Blad 1864 G
Groen van Prinsteren, de heer 9 juni Blad 1864 O   ingezonden stuk over afvaartsgelden 5 juli Blad 1864 Q
Haak 5 juli Blad 1864 Q   ingezonden stuk over belastingen 1 maart Blad 1864 E
Haanstra, A. 2 jan Blad 1864   ingezonden stuk over belastingen 3 maart Blad 1864 F
Haanstra, A. 12 jan Blad 1864 A   ingezonden stuk over de hoofdvaart door Titus 11 aug Blad 1864 T
Hageman, Jacob 11 okt Blad 1864 Z-6   ingezonden stuk over de hoofdvaart door Titus 27 aug Blad 1864 Z
Hatzmann, H.C. 13 dec Blad 1864 Z-11   ingezonden stuk over de kas ad pios usus 15 nov Blad 1864 Z-9
Hatzmann, J. 26 jan Blad 1864 B   ingezonden stuk over de Molenwijk 5 nov Blad 1864 Z-8
Hatzmann, J.P. 29 dec Blad 1864 Z-13   ingezonden stuk over de Molenwijk 15 nov Blad 1864 Z-9
Hatzmann, Jannes 28 jan  Blad 1864 C   ingezonden stuk over de Molenwijk 17 nov Blad 1864 Z-9
Hatzmann, Johannes 13 dec Blad 1864 Z-11   ingezonden stuk over de Polakkenbrug 21 mei Blad 1864 N
Hiddingh, de heer 5 nov Blad 1864 Z-8   ingezonden stuk over de Tweede Kamerverkiezing 2 juni Blad 1864 O
Hiddingh, de heer 17 nov Blad 1864 Z-9   ingezonden stuk over de Tweede Kamerverkiezing 11 juni Blad 1864 P
Hiddingh, mr. C. 26 maart Blad 1864 I   ingezonden stuk over gemeentelijke belasting 9 febr Blad 1864 D
Hofstede, W.H. 16 aug Blad 1864 U   ingezonden stuk over kamerverkiezingen 31 mei Blad 1864 N
Holthe tot Echten, A.W. van 13 aug Blad 1864 U   ingezonden stuk over vaarbelasting 31 maart Blad 1864 I
Holthe tot Echten, A.W. van 19 nov Blad 1864 Z-10   ingezonden stuk over vaarbelasting 2 april Blad 1864 J
Holthe tot Echten, A.W. van 22 nov Blad 1864 Z-10   ingezonden stuk over verkiezing provinciale staten 11 aug Blad 1864 S
Holthe tot Echten, A.W. van 17 dec Blad 1864 Z-12   ingezonden stuk over verkiezing provinciale staten 11 aug Blad 1864 S
Holthe tot Echten, A.W. van 20 dec Blad 1864 Z-12   ingezonden stuk over verkiezing provinciale staten 11 aug Blad 1864 T
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 23 febr Blad 1864 E   ingezonden stuk over verkiezing provinciale staten 11 aug Blad 1864 T
Homan, E.R. 26 jan Blad 1864 B   ingezonden stuk over verkiezing provinciale staten 13 aug Blad 1864 T
Homan, E.R. 5 juli Blad 1864 Q   ingezonden stuk over verkiezing provinciale staten 13 aug Blad 1864 T
Homan, H. 17 sept Blad 1864 Z-4   ingezonden stuk over verkiezing provinciale staten 20 aug Blad 1864 V
Hoogenkamp 28 jan  Blad 1864 C   ingezonden stuk over verkiezing provinciale staten 25 aug Blad 1864 W
Hoogerbrugge, M.A. 21 jan Blad 1864 B   ingezonden stuk over viering 1813 21 jan Blad 1864 B
Hoogerbrugge, M.A. 5 maart Blad 1864 F   ingezonden stuk van P. van der Veen 1 sept Blad 1864 Z-1
Hoogerbrugge, M.A. 17 maart Blad 1864 H   jachtbericht 26 jan Blad 1864 B
Hoogerbrugge, M.A. 9 febr Blad 1864 D   jachtbericht 22 sept Blad 1864 Z-5
Hoogerbrugge, M.A. 24 maart Blad 1864 I   jubileum van ds. Doorenbos 14 jan Blad 1864 A
Hoogerbrugge, M.A. 11 aug Blad 1864 T   kiesvereniging 'de Eendracht' 1 okt Blad 1864 Z-5
Hoogerbrugge, M.A. 25 aug Blad 1864 X   kiesvereniging 'de Eendracht' 6 okt Blad 1864 Z-6
Hoogerbrugge, M.A. 27 aug Blad 1864 X   kiesvereniging 'de Eendracht' 22 okt Blad 1864 Z-7
Hoogerbrugge, M.A. 27 aug Blad 1864 Y   loting voor de dienstplicht 27 febr Blad 1864 E
Hoogerbrugge, M.A. 1 okt Blad 1864 Z-5   machinale turfbereiding 22 nov Blad 1864 Z-10
Hoogerbrugge, M.A. 6 okt Blad 1864 Z-6   machinale turfbereiding 6 dec Blad 1864 Z-11
Hoogerbrugge, M.A. 8 okt Blad 1864 Z-6   marktbericht 30 april Blad 1864 L
Hoogerbrugge, M.A. 5 nov Blad 1864 Z-8   marktbericht 24 sept Blad 1864 Z-5
Hoogerbrugge, M.A. 15 nov Blad 1864 Z-9   natuurbericht 6 sept Blad 1864 Z-4
Hoogerbrugge, M.A. 17 nov Blad 1864 Z-9   natuurbericht 4 okt Blad 1864 Z-5
Hovingh, L. 5 juli Blad 1864 Q   ongeluk bij het slachten van een varken 20 dec Blad 1864 Z-12
Hubenet, C. 9 juli Blad 1864 Q   ongeluk met een beurtschip 14 juli Blad 1864 R
Hubenet, C. 27 aug Blad 1864 X   ongeluk met een praam 19 nov Blad 1864 Z-10
Hubenet, C. 27 aug Blad 1864 Y   ongeval op de scheepshelling 16 aug Blad 1864 U
Hubenet, C. 1 okt Blad 1864 Z-5   oogstbericht 8 okt Blad 1864 Z-6
Hubenet, C. 6 okt Blad 1864 Z-6   opening van een school voor uitgebreid onderwijs 10 maart Blad 1864 H
Hubenet, C. 22 okt Blad 1864 Z-7   oprichting kiesvereniging 'Eendragt' 27 aug Blad 1864 Y
Huizing, Dirk 5 juli Blad 1864 Q   oprichting van reciteergezelschap "tot Nut en Genoegen' 6 okt Blad 1864 Z-6
Hummel, F. 21 juni Blad 1864 P   overlijden van Catharina Striddels Eekhout 16 juli Blad 1864 R
Hummel, F. 17 nov Blad 1864 Z-9   overlijden van de vrouw van A.J.P. 26 juli Blad 1864 R
Hummel, kastelein 19 maart Blad 1864 H   overlijden van Eva Katrina Pot-Smit 5 mei Blad 1864 L
IJsendijk, C.L. van 7 jan Blad 1864   overlijden van Gerhardus Jacobus Wijchgel 7 mei Blad 1864 M
Jagt, wed. Bouke 29 dec Blad 1864 Z-13   overlijden van Klaas Smid 27 okt Blad 1864 Z-7
Joffers, Jan 26 maart Blad 1864 I   overlijden van Sara Cornelia Hatzmann-Webster 13 dec Blad 1864 Z-11
Jong, A. de 19 mei Blad 1864 M   Polakkenbrug 23 aug Blad 1864 V
Jonge, C. de 5 juli Blad 1864 Q   potvertering door het zanggezelschap van A. Spier 29 dec Blad 1864 Z-13
Jonge, C. de 9 juli Blad 1864 R   rekest voor een brievenbus te Hijkersmilde 10 dec Blad 1864 Z-11
Jonker, B. 5 juli Blad 1864 Q   schapen doodgebeten 11 juni Blad 1864 O
Jonker, Bouke 21 juli Blad 1864 R   schapen doodgebeten 28 juni Blad 1864 Q
Kalverkamp, G.A. 13 aug Blad 1864 U   slachtbericht 5 maart Blad 1864 F
Kalverkamp-Boerhuis, G. 13 aug Blad 1864 U   slachtbericht 15 okt Blad 1864 Z-7
Kijmmell, C.W.E. 2 febr  Blad 1864 C   slachtbericht 15 okt Blad 1864 Z-7
Kijmmell, C.W.E. 26 maart Blad 1864 I   slachtbericht 29 okt Blad 1864 Z-8
Kijmmell, C.W.E. 27 aug Blad 1864 Y   tractatie voor de armen door Harm Mast 28 jan  Blad 1864 C
Kijmmell, C.W.E. 17 sept Blad 1864 Z-4   vaarbelasting 26 maart Blad 1864 I
Kijmmell, C.W.E. 1 okt Blad 1864 Z-5   veebericht 8 okt Blad 1864 Z-6
Kijmmell, C.W.E. 24 dec Blad 1864 Z-12   veebericht 11 okt Blad 1864 Z-6
Kijmmell, mr. L. 3 maart Blad 1864 F   veebericht 20 okt Blad 1864 Z-7
Kijmmell, mr. L. 17 sept Blad 1864 Z-4   veeziekte van varkens 8 okt Blad 1864 Z-6
Klok, J. 29 dec Blad 1864 Z-13   veeziekte van varkens 22 nov Blad 1864 Z-10
Klok, Marten 4 aug Blad 1864 S   veeziekte van varkens 24 dec Blad 1864 Z-12
Klok, Steffen 5 jan Blad 1864   veiling van grond van de erven De Vries 30 jan  Blad 1864 C
Kniphorst, C. 5 juli Blad 1864 Q   veiling van het huis van Isaac van Dam 16 april Blad 1864 K
Kramer, Jan Sikkens 23 april Blad 1864 K   verdrinking (bijna) van een 15-jarig meisje 13 dec Blad 1864 Z-11
Kremer, F. 14 jan Blad 1864 A   verdrinking van twee kinderen 19 juli Blad 1864 R
Kremer, kastelein 19 maart Blad 1864 H   vergadering voor de waterleiding 11 febr Blad 1864 D
Kuik, Jan Harms 8 dec Blad 1864 Z-11   vergadering voor het veeneigenaren 2 febr  Blad 1864 C
Laan, F.J. van der 15 okt Blad 1864 Z-7   verhuur van bouwland van M.A. Hoogerbrugge 24 maart Blad 1864 I
Laan, F.J. van der 29 okt Blad 1864 Z-8   verhuur van een bakkerij op de Scheid 12 april Blad 1864 K
Leemboer, H. 12 jan Blad 1864 A   verhuur van een boerenplaatsje van H. Leemboer 12 jan Blad 1864 A
Levie, Salomon Gs. 2 april Blad 1864 J   verhuur van een huis van mr. P. van der Veen 12 nov Blad 1864 Z-9
Lier, notaris Mr. H. van 9 jan Blad 1864 A   verhuur van huizen te Assen van P.J.L. Eekhout 3 maart Blad 1864 F
Lier, notaris Mr. H. van 3 maart Blad 1864 F   verhuur van land van Meijer Cohen 29 okt Blad 1864 Z-8
Lier, notaris Mr. H. van 19 maart Blad 1864 H   verhuur van land van mevr. Tonckens 9 febr Blad 1864 D
Lier, notaris Mr. H. van 19 maart Blad 1864 H   verhuur van land van mr. L. Kijmmell 3 maart Blad 1864 F
Lier, notaris Mr. H. van 9 febr Blad 1864 D   verkiezingsoproep  9 juni Blad 1864 O
Lier, notaris Mr. H. van 30 april Blad 1864 L   verkiezingsuitslag provinciale staten 30 aug Blad 1864 Y
Lier, notaris Mr. H. van 21 juli Blad 1864 R   verkoop vam een huis van Hendrik Feijen 8 dec Blad 1864 Z-11
Lier, notaris Mr. H. van 4 aug Blad 1864 S   verkoop van aardappelen bij H. Homan 17 sept Blad 1864 Z-4
Lier, notaris Mr. H. van 3 dec Blad 1864 Z-10   verkoop van aardappelen bij Hageman 11 okt Blad 1864 Z-6
Lier, notaris Mr. H. van 15 dec Blad 1864 Z-12   verkoop van aardappelen bij Hoogerbrugge 8 okt Blad 1864 Z-6
Lier, notaris Mr. H. van 29 dec Blad 1864 Z-13   verkoop van bierbrouwersgereedschap van R. Brunsting 16 aug Blad 1864 U
Lokker, Joh. 15 nov Blad 1864 Z-9   verkoop van boekweit bij C.W.E. Kijmmell 17 sept Blad 1864 Z-4
Lokker, Joh. 17 nov Blad 1864 Z-9   verkoop van de plaats Tjoemboeloeit 21 juli Blad 1864 R
Magnus, Saartje 1 nov Blad 1864 Z-8   verkoop van de praam 'De Jonge Zwiers' 23 juni Blad 1864 Q
Manak, M. 4 okt Blad 1864 Z-5   verkoop van een behuizing van R. Vos 3 dec Blad 1864 Z-10
Mast, Harm 28 jan  Blad 1864 C   verkoop van een huis van Bouke Jagt 29 dec Blad 1864 Z-13
Meijeringh, G.G. 21 jan Blad 1864 B   verkoop van een huis van de erven De Vries 2 febr  Blad 1864 C
Mulders, L.F. 28 april Blad 1864 L   verkoop van een huis van Jan Harms Kuik 8 dec Blad 1864 Z-11
Mulders, L.F. 15 okt Blad 1864 Z-7   verkoop van een huis van L. Polak 19 nov Blad 1864 Z-10
Mulders, L.F. 29 okt Blad 1864 Z-8   verkoop van een huis van Sijme Smidt 23 febr Blad 1864 E
Muské, Albert 27 febr Blad 1864 E   verkoop van een jachthond van J.W. v.d. Velde 9 aug Blad 1864 S
Naber, A. 14 mei Blad 1864 M   verkoop van een paard van de wed. Rebenscheijdt 10 sept Blad 1864 Z-4
Nijstad, Joël 2 jan Blad 1864   verkoop van een praam van C.W.E. Kijmmell 26 maart Blad 1864 I
Nuis, J.IJ. 12 jan Blad 1864 A   verkoop van een praam van C.W.E. Kijmmell 24 dec Blad 1864 Z-12
Nuis, J.IJ. 12 jan Blad 1864 A   verkoop van een smederij van A. Telder 21 jan Blad 1864 B
Nuis, J.IJ. 5 juli Blad 1864 Q   verkoop van een vals? oorijzer 2 jan Blad 1864
Oever, G. ten 15 okt Blad 1864 Z-7   verkoop van een vals? oorijzer 12 jan Blad 1864 A
Oldenhuis Gratama, mr. L. 11 juni Blad 1864 P   verkoop van een woonhuis van F. Booij 12 jan Blad 1864 A
Oldenhuis Gratama, mr. L. 5 juli Blad 1864 Q   verkoop van haver van de wed. Cohen 13 aug Blad 1864 U
Oldenhuis Gratama, mr. L. 11 aug Blad 1864 S   verkoop van het landgoed Rijbrugh van P. van der Veen 16 aug Blad 1864 U
Oldenhuis Gratama, mr. L. 11 aug Blad 1864 S   verkoop van hooi en stro door Hoogerbrugge 17 maart Blad 1864 H
Oldenhuis Gratama, mr. L. 11 aug Blad 1864 T   verkoop van hout bij Dirk Huizing 5 juli Blad 1864 Q
Oldenhuis Gratama, mr. L. 13 aug Blad 1864 T   verkoop van hout van Arend Boxem 24 dec Blad 1864 Z-13
Oldenhuis Gratama, mr. L. 13 aug Blad 1864 T   verkoop van hout van de herv. Kerk 12 jan Blad 1864 A
Oldenhuis Gratama, mr. L. 20 aug Blad 1864 V   verkoop van hout van Evert Sickens van Veen 24 dec Blad 1864 Z-13
Oldenhuis Gratama, mr. L. 25 aug Blad 1864 W   verkoop van hout van Hendrik Oosterlo 24 dec Blad 1864 Z-13
Oldenhuis Gratama, mr. L. 27 aug Blad 1864 X   verkoop van koren van de wed. Tonckens 4 aug Blad 1864 S
Oldenhuis Gratama, mr. L. 27 aug Blad 1864 Y   verkoop van land van beurtschipper H.J. de Vries 3 dec Blad 1864 Z-10
Oldenhuis Gratama, mr. L. 30 aug Blad 1864 Y   verkoop van land van E. Vennik 17 dec Blad 1864 Z-12
Oldenkamp, Andries 21 jan Blad 1864 B   verkoop van land van Sijme Smidt 17 dec Blad 1864 Z-12
Oldenkamp, H. 16 april Blad 1864 K   verkoop van manufacturen van J. Nijstad 2 jan Blad 1864
Oldenkamp, Harm 19 mei Blad 1864 M   verkoop van schilhout van Hoogerbrugge 9 jan Blad 1864 A
Oosterga, Jene Ms. 30 april Blad 1864 L   verkoop van schilhout van J. Vennik 7 jan Blad 1864
Oosterlo, Hendrik 24 dec Blad 1864 Z-13   verkoop van takkenbossen bij C. Hubenet 9 juli Blad 1864 Q
Oostingh, Hendrik 19 april Blad 1864 K   verkoop van vee 25 okt Blad 1864 Z-7
Ossel, H. 14 jan Blad 1864 A   verkoop van vee bij Jannes Blomsma 1 nov Blad 1864 Z-8
Piest, spekslager A. 5 maart Blad 1864 F   verkoop van veen van mr. C. Hiddingh 26 maart Blad 1864 I
Polak, L. 9 febr Blad 1864 D   verkoop van veengereedschappen 19 maart Blad 1864 H
Polak, L. 21 mei Blad 1864 N   verkoop van zaairogge bij A.H. Rooseboom 15 sept Blad 1864 Z-4
Polak, L. 9 juli Blad 1864 R   vertrek uit Smilde van de zeilmaker 23 aug Blad 1864 W
Polak, L. 23 aug Blad 1864 V   vestiging van smidsbaas A. Naber 14 mei Blad 1864 M
Polak, L. 19 nov Blad 1864 Z-10   vordering op L. Polak 22 nov Blad 1864 Z-10
Polak, L. 22 nov Blad 1864 Z-10   vordering op Roelf Vos 15 dec Blad 1864 Z-12
Polak, L. 20 dec Blad 1864 Z-12   ziekte van pokken 31 dec Blad 1864 Z-13
Pols, mr. 20 aug Blad 1864 V   zitting voor boekweitenhuur 30 april Blad 1864 L
Pool, Meeuwes 7 jan Blad 1864        
Pot, K. 5 mei Blad 1864 L        
Pot-Smit, Eva Katrina 5 mei Blad 1864 L        
Rebenscheijdt, mevr. de weduwe 10 sept Blad 1864 Z-4        
Rebenscheijdt, mevr. de weduwe 29 okt Blad 1864 Z-8        
Rigterink, J. 27 aug Blad 1864 Z        
Rigterink, J. 27 aug Blad 1864 Z        
Roijen, Marinus Adrianus van 13 aug Blad 1864 T        
Roode, Johannes de 1 nov Blad 1864 Z-8        
Rooseboom, A.H. 15 sept Blad 1864 Z-4        
Rooseboom, A.H. 17 sept Blad 1864 Z-4        
Schenkel 19 nov Blad 1864 Z-10        
Schuiling, H. 19 maart Blad 1864 H        
Sluis, gedeputeerde 5 juli Blad 1864 Q        
Smid, Klaas 27 okt Blad 1864 Z-7        
Smid, Koop 27 okt Blad 1864 Z-7        
Smidt, Sijme 23 febr Blad 1864 E        
Smidt, Sijme 17 dec Blad 1864 Z-12        
Snippe, Aaldert 7 jan Blad 1864        
Spier, A. 26 jan Blad 1864 B        
Spier, A. 21 jan Blad 1864 B        
Spier, A. 29 dec Blad 1864 Z-13        
Spier, spekslager 15 okt Blad 1864 Z-7        
Telder Az., A. 21 jan Blad 1864 B        
Telder jr., A. 28 mei Blad 1864 N        
Tellegen, notaris A.J.C. 2 jan Blad 1864        
Tellegen, notaris A.J.C. 7 jan Blad 1864        
Tellegen, notaris A.J.C. 12 jan Blad 1864 A        
Tellegen, notaris A.J.C. 12 jan Blad 1864 A        
Tellegen, notaris A.J.C. 25 febr Blad 1864 E        
Tellegen, notaris A.J.C. 27 febr Blad 1864 E        
Tellegen, notaris A.J.C. 30 jan  Blad 1864 C        
Tellegen, notaris A.J.C. 2 febr  Blad 1864 C        
Tellegen, notaris A.J.C. 6 febr Blad 1864 D        
Tellegen, notaris A.J.C. 26 maart Blad 1864 I        
Tellegen, notaris A.J.C. 2 april Blad 1864 J        
Tellegen, notaris A.J.C. 2 april Blad 1864 J        
Tellegen, notaris A.J.C. 16 april Blad 1864 K        
Tellegen, notaris A.J.C. 19 april Blad 1864 K        
Tellegen, notaris A.J.C. 23 april Blad 1864 L        
Tellegen, notaris A.J.C. 30 april Blad 1864 L        
Tellegen, notaris A.J.C. 19 mei Blad 1864 M        
Tellegen, notaris A.J.C. 23 juni Blad 1864 Q        
Tellegen, notaris A.J.C. 5 juli Blad 1864 Q        
Tellegen, notaris A.J.C. 17 sept Blad 1864 Z-4        
Tellegen, notaris A.J.C. 8 okt Blad 1864 Z-6        
Tellegen, notaris A.J.C. 11 okt Blad 1864 Z-6        
Tellegen, notaris A.J.C. 25 okt Blad 1864 Z-7        
Tellegen, notaris A.J.C. 1 nov Blad 1864 Z-8        
Tellegen, notaris A.J.C. 8 dec Blad 1864 Z-11        
Tellegen, notaris A.J.C. 24 dec Blad 1864 Z-12        
Tissing, D. 3 dec Blad 1864 Z-10        
Titus 11 aug Blad 1864 T        
Titus 27 aug Blad 1864 Z        
Tonckens, de weduwe 4 aug Blad 1864 S        
Tonckens, E. 21 jan Blad 1864 B        
Tonckens, E. 19 mei Blad 1864 M        
Tonckens, mevr. de weduwe 19 maart Blad 1864 H        
Tonckens, mevr. de weduwe 9 febr Blad 1864 D        
Tonckens, mr. Johannes 16 april Blad 1864 K        
Veen, dames Van der 20 dec Blad 1864 Z-12        
Veen, E.S. van 11 okt Blad 1864 Z-6        
Veen, Evert Sickens van 24 dec Blad 1864 Z-13        
Veen, mr. P. van der 12 nov Blad 1864 Z-9        
Veen, P. van der 5 juli Blad 1864 Q        
Veen, P. van der 16 aug Blad 1864 U        
Veen, P. van der 23 aug Blad 1864 W        
Veen, P. van der 1 sept Blad 1864 Z-3        
Veen, P. van der 3 sept Blad 1864 Z-4        
Velde, jager H. v.d. 26 jan Blad 1864 B        
Velde, jager J. W. v.d. 9 aug Blad 1864 S        
Vennik, E. 17 dec Blad 1864 Z-12        
Vennik, J. 7 jan Blad 1864        
Vos van Steenwijk, de 16 aug Blad 1864 U        
Vos, de erven R. 3 dec Blad 1864 Z-10        
Vos, Roelf 15 dec Blad 1864 Z-12        
Vries, erven Eise Js. De 30 jan  Blad 1864 C        
Vries, erven Gerbe O. de 2 febr  Blad 1864 C        
Vries, H.J. de 3 dec Blad 1864 Z-10        
Vries, M. de 19 maart Blad 1864 H        
Vries, wed. E. de 11 juni Blad 1864 P        
Vries, wed. Girbe Os. de 6 febr Blad 1864 D        
Vrij, smid H. 14 juni Blad 1864 P        
Vroome Jz., Harmannus de 21 jan Blad 1864 B        
Vroome, J. de 17 sept Blad 1864 Z-4        
Vroome, M. de 4 okt Blad 1864 Z-5        
Wal, H. de 26 jan Blad 1864 B        
Walda, M. 14 jan Blad 1864 A        
Wassenaer tot Catwijck, baron van 31 mei Blad 1864 N        
Wassenaer tot Catwijck, baron van 9 juni Blad 1864 O        
Webster, Sara Cornelia 13 dec Blad 1864 Z-11        
Wichers, J. 2 febr  Blad 1864 C        
Wiechers, J. 12 april Blad 1864 K        
Wieldraaijer, J. 12 april Blad 1864 K        
Wieldraaijer, J. 27 aug Blad 1864 Z        
Wijchgel, Gerhardus Jacobus 7 mei Blad 1864 M        
Wijchgel, J 7 mei Blad 1864 M        
Wijchgel-Auwerda, E.G. 7 mei Blad 1864 M        
Wijck, mr. G.W. A. van der 16 april Blad 1864 K        
Wijck, mr. G.W. A. van der 23 april Blad 1864 L        
Wijck, mr. G.W. A. van der 24 mei Blad 1864 N        
Wijck, mr. G.W. A. van der 2 juni Blad 1864 O        
Wijck, mr. G.W. A. van der 25 aug Blad 1864 X        
Wind, J.H. 9 jan Blad 1864 A        
Wind, J.H. 12 jan Blad 1864 A        
Wind, J.H. 19 jan Blad 1864 B        
Wind, J.H. 23 febr Blad 1864 E        
Wind, J.H. 30 jan  Blad 1864 C        
Wind, J.H. 2 febr  Blad 1864 C        
Wind, J.H. 12 mei Blad 1864 M        
Wind, J.H. 19 mei Blad 1864 M        
Wind, J.H. 25 okt Blad 1864 Z-7        
Wind, J.H. 8 dec Blad 1864 Z-11        
Wind, J.H. 17 dec Blad 1864 Z-12        
Wind, J.H. 20 dec Blad 1864 Z-12        
Wind, Joh. 1 okt Blad 1864 Z-5        
Wind, Joh.  22 okt Blad 1864 Z-7        
Wind, Joh. H. 9 juli Blad 1864 R        
Witvoet, Hendrik 21 jan Blad 1864 B        
Zoer, D. 26 jan Blad 1864 B        
©de Smilde 2011-2014