Index 1868

 

naam

datum

blad

 

omschrijving

datum

blad

Aalst, tolpachter Leendert van 26-mei Blad 1868 I-1   aanbesteding van het armwerkhuis 15-dec Blad 1868 T
Alberti, ds. 9-jul Blad 1868 L   aanbesteding van het armwerkhuis 29-dec Blad 1868 U
Bakker, Gerrit 5-sep Blad 1868 P   aanstelling van een hulpprediker 14-nov Blad 1868 R
Bakker, H. 4-jan Blad 1868 A   adres afgewezen ten gunste van ds. Schultz 8-feb Blad 1868 C-1
Bakker, secretaris  H. 30-mei Blad 1868 I   advertentie over de broodprijs 7-apr Blad 1868 G
Berends, Jan Wolters 4-jan Blad 1868 A   advertentie van architect Jan Bos 19-dec Blad 1868 T-1
Bertram, W.E.P. 13-okt Blad 1868 Q   advertentie voor een geneesheer door het armbestuur 22-dec Blad 1868 T-1
Beunk, ds. 5-mrt Blad 1868 E   advertentie voor een keukenmeid bij mevr. Eekhout 1-feb Blad 1868 C-1
Bijnema, wed. J. 23-jul Blad 1868 M   advertentie voor een onderwijzer aan de school te Hijkersmilde 30-mei Blad 1868 I-1
Boerhof, A. 4-jan Blad 1868 A   advertentie voor een werknemer in het boerenbedrijf 9-apr Blad 1868 G
Boerhof-Mensinga, wed. W.H. 4-jan Blad 1868 A   advertentie voor eikels 19-sep Blad 1868 P-1
Boerma, Siebe 15-okt Blad 1868 Q-1   advertentie voor schilders van J.E. de Vries 5-sep Blad 1868 P
Boersma, R. 21-mrt Blad 1868 F   advertentie voor timmerlieden door aannemer B. Bos 20-aug Blad 1868 O
Bolhuis, K. 2-apr Blad 1868 F-1   advertentie voor verkoop van planten e.d. van H.P. Sickens 10-nov Blad 1868 R
Bolt, ds. C. 7-mei Blad 1868 H   algemene kiesvereniging 14-jan Blad 1868 B
Booij, E. 11-jan Blad 1868 A-1   algemene kiesvereniging 18-jan Blad 1868 B-1
Boon, ds. A.G. 7-mei Blad 1868 H   begrafenis van ds. T. Buiter 5-mrt Blad 1868 E
Bos, aannemer B. 20-aug Blad 1868 O   benoeming kiescollege 12-sep Blad 1868 P
Bos, Annigje 24-okt Blad 1868 Q-1   benoeming van hulponderwijzer J.J. Looijé 11-jul Blad 1868 L
Bos, B. 29-dec Blad 1868 U   benoemingen in diverse besturen 20-jun Blad 1868 J-1
Bos, Jan 19-dec Blad 1868 T-1   bericht over afgewezen kerkelijke aangelegenheden 21-mei Blad 1868 H-1
Bos, timmerman Hendrik 17-mrt Blad 1868 E-1   bericht over afgewezen kerkelijke aangelegenheden 9-jun Blad 1868 J
Bos, timmerman Hendrik 5-mei Blad 1868 G-1   bericht over afgewezen kerkelijke aangelegenheden 18-jun Blad 1868 J
Bos, timmerman Hendrik 9-mei Blad 1868 H   bericht over stormschade 29-dec Blad 1868 U
Bos, timmerman Hendrik 16-mei Blad 1868 H-1   bericht van mr. P. van der Veen 21-jan Blad 1868 B-1
Bosch, J.F. van den 11-jan Blad 1868 B   beroeping ds. Schultze 3-sep Blad 1868 O-1
Bouwers, ds. 9-jul Blad 1868 L   beroeping ds. Schultze 5-sep Blad 1868 O-1
Bouwers, ds. 18-jul Blad 1868 L-1   beroeping ds. Schultze 12-sep Blad 1868 P
Boxen, A. 18-aug Blad 1868 O   beroeping ds. Schultze 22-sep Blad 1868 P-1
Boxen, Arend 22-dec Blad 1868 T-1   beroeping ds. Schultze  22-aug Blad 1868 O
Boxma, J. 4-jan Blad 1868 A   beroeping ds. Schultze aangenomen 14-jul Blad 1868 L
Braam, W. 11-apr Blad 1868 G   beroeping predikant 26-mrt Blad 1868 F
Brands, B. 11-apr Blad 1868 G   beroeping predikant 7-mei Blad 1868 H
Bril, R. 29-dec Blad 1868 U   beroeping predikant 21-mei Blad 1868 H-1
Broese, ds. 9-jul Blad 1868 L   beroeping predikant 28-mei Blad 1868 I-1
Bruins, O. 18-aug Blad 1868 O   beroeping predikant 4-jun Blad 1868 J
Buiter, ds. H. 27-feb Blad 1868 D-1   beroeping predikant Hellema (bedankt) 23-jun Blad 1868 J-1
Buiter, ds. Tidde 5-mrt Blad 1868 E   beroeping predikant J.B. Schultze 7-jul Blad 1868 L
Buiter, ds. Tidde 29-febr Blad 1868 D-1   beroeping predikant te Bovensmilde 9-jul Blad 1868 L
Buiter, J. 29-febr Blad 1868 D-1   beroeping predikant te Bovensmilde 18-jul Blad 1868 L-1
Buiter-Eeftingh, H. 29-febr Blad 1868 D-1   beroeping van ds. Sickens  18-aug Blad 1868 O
Coolhaas van der Woude, ds. A.E. 7-mei Blad 1868 H   beroeping van ds. Sickens te Oude Schild 30-jul Blad 1868 M-1
Coolhaas van der Woude, ds. A.E. 23-mei Blad 1868 H-1   bevestiging van ds. Sickes 6-okt Blad 1868 Q
Coolhaas van der Woude, ds. A.E. 9-jul Blad 1868 L   bevolking 1867 7-jan Blad 1868 A-1
Cremer, ds. 9-jul Blad 1868 L   bezoek van prins Hendrik (doorreis) 30-mei Blad 1868 I
Cremer, ds. 18-jul Blad 1868 L-1   bijenbericht 18-jun Blad 1868 J
Dalen, K. van 17-dec Blad 1868 T   boeken voor schoolgaande kinderen  20-jun Blad 1868 J-1
Damman de Witt, dr. J.H. 1-feb Blad 1868 C-1   boeldag bij de weduwe H. van Goor 19-dec Blad 1868 T-1
Depping, Arendina 15-feb Blad 1868 D   boeldag bij H. de Wal 12-mei Blad 1868 H
Dijk, J. van 15-feb Blad 1868 D   boeldag bij Hendrik Bos 16-mei Blad 1868 H-1
Dijkstra, D.A. Hamerster 24-dec Blad 1868 U   boeldag bij Hendrik Hilvers 4-apr Blad 1868 G
Dijkstra, Jochem 4-jan Blad 1868 A   boeldag bij Hendrik Jonkman 29-aug Blad 1868 O-1
Dik, Jan 11-jan Blad 1868 B   boeldag bij Hermannus de Vroome 27-aug Blad 1868 O-1
Dingemans, ds. H.J. 7-mei Blad 1868 H   boeldag bij Jacob Wessemius 23-jan Blad 1868 B-1
Dingemans, ds. H.J. 23-mei Blad 1868 H-1   boeldag bij Jan de Vries 11-jun Blad 1868 J
Dingemans, ds. H.J. 28-mei Blad 1868 I-1   boeldag bij Jan Vennik 1-okt Blad 1868 Q
Dingemans, ds. H.J. 4-jun Blad 1868 J   boeldag bij K. Bolhuis 2-apr Blad 1868 F-1
Drenthen, J. 14-jan Blad 1868 B   boeldag bij Pieter Feijen 14-mrt Blad 1868 E-1
Drenthen, J. 18-jan Blad 1868 B-1   boeldag bij wed. H.J. Roemer 7-jul Blad 1868 L
Drenthen, J. 18-aug Blad 1868 O   bouw van een armwerkhuis door de raad aangenomen 16-jul Blad 1868 L-1
Duker, Harm 4-jan Blad 1868 A   brand (heide) nabi j het Oranjekanaal 30-jul Blad 1868 M-1
Duursma, D.P. 4-jan Blad 1868 A   brand bij H. Oostingh op De Scheid 25-apr Blad 1868 G-1
Duursma, D.P. 11-apr Blad 1868 G   brand bij J.W. op de Schaapstreek 28-nov Blad 1868 S-1
Duursma, D.P. 30-apr Blad 1868 G-1   broodprijzen 14-mei Blad 1868 H
Duursma, D.P. 15-okt Blad 1868 Q-1   dam bij Appelscha 23-jun Blad 1868 K
Duursma, D.P. 7-nov Blad 1868 R   dam bij Appelscha 23-jun Blad 1868 K-1
Duursma, D.P. 29-febr Blad 1868 E   diefstal uit de bakkerij van F.H. te Hoogersmilde 7-mrt Blad 1868 E
Ebbinge Wubben, burg.  G.J.H. 31-mrt Blad 1868 F-1   diefstal van schapen 19-nov Blad 1868 R-1
Ebbinge Wubben, burg. G.J.H. 28-apr Blad 1868 G-1   diefstal van schapen 28-nov Blad 1868 S-1
Ebbinge Wubben, burg. G.J.H. 20-jun Blad 1868 J-1   diefstal van schapen  26-nov Blad 1868 S-1
Ebbinge, candidaat  7-mei Blad 1868 H   Engelse les voor emigranten van ds. Buiter 27-feb Blad 1868 D-1
Ebbinge, ds. 9-jul Blad 1868 L   faillissement van timmerman Hendrik Bos 17-mrt Blad 1868 E-1
Ebbinge, ds. 18-jul Blad 1868 L-1   geboorte van een dochter van mevr. Eekhout-Eekhout 22-aug Blad 1868 O
Eekhout, mevrouw 1-feb Blad 1868 C-1   gouden medaille voor veldwachter Kalbfleisch 1-okt Blad 1868 Q
Eekhout, P.J.L. 7-jan Blad 1868 A-1   hardloperij 15-okt Blad 1868 Q-1
Eekhout, P.J.L. 15-feb Blad 1868 D-1   hardrijderi j op de schaats 7-jan Blad 1868 A-1
Eekhout, P.J.L. 26-mrt Blad 1868 F   hardrijderi j op de schaats 11-jan Blad 1868 B
Eekhout, P.J.L. 16-mei Blad 1868 H-1   huwelijk van G. de Jonge en Jantien Koops 30-jul Blad 1868 M-1
Eekhout, P.J.L. 23-mei Blad 1868 I   huwelijk van Mr. J. Oosting en H.J. Stheeman,  4-jul Blad 1868 L
Eekhout, P.J.L. 20-okt Blad 1868 Q-1   ingezonden stuk over anonimiteit van M.A. Hoogerbrugge 21-jul Blad 1868 M-1
Eekhout, P.J.L. 12-nov Blad 1868 R-1   ingezonden stuk over benoeming ds. Schultze 16-jul Blad 1868 L-1
Eekhout, P.J.L. 17-nov Blad 1868 R-1   ingezonden stuk over benoeming ds. Schultze 28-jul Blad 1868 N
Eekhout, P.J.L. 21-nov Blad 1868 S   ingezonden stuk over de brievenbus op De Scheid 24-mrt Blad 1868 F
Eekhout, P.J.L. 26-nov Blad 1868 S   ingezonden stuk over stemming over kerkelijke zaken 31-mrt Blad 1868 F-1
Eekhout, P.J.L. 15-dec Blad 1868 T   ingezonden stuk over verkoop van een koe 19-nov Blad 1868 S
Eekhout, P.J.L. 22-dec Blad 1868 T-1   ingezonden stuk over vervenening en belasting 17-nov Blad 1868 R-1
Eekhout, raadslid 28-apr Blad 1868 G-1   ingezonden stuk over vervenening en belasting 21-nov Blad 1868 S
Eekhout-Eekhout, mevr. E.C. 22-aug Blad 1868 O   ingezonden stuk over vervenening en belasting 21-nov Blad 1868 S
Eleveld, wed. E. 15-feb Blad 1868 D-1   ingezonden stuk over vervenening en belasting 26-nov Blad 1868 S
Eleveld, wed. E. 16-mei Blad 1868 H-1   installatie van burgemeester De Ruiter de Wildt 23-mei Blad 1868 I
Eleveld, wed. E. 20-okt Blad 1868 Q-1   jachtbericht 13-feb Blad 1868 D
Ellents, mr. Coenraad Wolter 23-jun Blad 1868 K   jachtbericht 10-dec Blad 1868 S-1
Feijen, Hatte 24-okt Blad 1868 Q-1   kerkelijke zaken 2-apr Blad 1868 F-1
Feijen, Pieter 14-mrt Blad 1868 E-1   kiescollege 18-aug Blad 1868 O
Feltz, W.A. van der 18-jan Blad 1868 B-1   kiesvereniging Bijbel, Koning en Vaderland 11-jan Blad 1868 A-1
Fernhout, K. 18-aug Blad 1868 O   kiesvereniging Bijbel, Koning en Vaderland 14-jan Blad 1868 B
Fernhout, M. 11-jan Blad 1868 B   kiesvereniging Bijbel, Koning en Vaderland 1-feb Blad 1868 C-1
Fledderus, C. 18-aug Blad 1868 O   kiesvereniging Bijbel, Koning en Vaderland 30-apr Blad 1868 G-1
Fledderus, C. 22-okt Blad 1868 Q-1   kiesvereniging Bijbel, Koning en Vaderland 5-mei Blad 1868 G-1
Fledderus, jager R. 13-feb Blad 1868 D   kiesvereniging Koning, Bijbel en Vaderland 21-jan Blad 1868 C
Fledderus, wed. L. 4-jan Blad 1868 A   marktbericht 16-mei Blad 1868 H-1
Fledderus, wed. L. 4-jan Blad 1868 A   marktbericht 31-okt Blad 1868 R
Fledderus, wed. L. 15-sep Blad 1868 P   Molenwijkschutsluis 27-jun Blad 1868 J-1
Flier-Vennik, G. van der 20-jun Blad 1868 J-1   nalatenschap Henricus de Wal 9-mei Blad 1868 H
Gerkes, veenbaas Gerke 7-jan Blad 1868 A-1   ongeluk (bijna verdrinking) 7-mei Blad 1868 H
Goor, mevr. de wed. H. van 19-dec Blad 1868 T-1   oogstbericht 6-jun Blad 1868 J
Gratama, de heren 23-jul Blad 1868 M   oogstbericht 23-jun Blad 1868 J-1
Gratama, hoogleraar B.J. 21-jan Blad 1868 C   oogstbericht 18-jul Blad 1868 L-1
Gratama, mr. Jan Albert Willinge 26-mei Blad 1868 I-1   oogstbericht 1-aug Blad 1868 N
Gratama, mr. L.O. 4-jan Blad 1868 A   oogstbericht 24-sep Blad 1868 P-1
Gratama, mr. L.O. 18-jan Blad 1868 B-1   oogstbericht 6-okt Blad 1868 Q
Gratama, mr. L.O. 15-feb Blad 1868 D-1   oprichting van het Veenschap 6-aug Blad 1868 N-1
Gratama, mr. L.O. 26-mrt Blad 1868 F   oprichting van het Veenschap 5-sep Blad 1868 O-1
Gratama, mr. L.O. 5-mei Blad 1868 G-1   overlijden door ophanging van de vrouw van A.B. 15-aug Blad 1868 N-1
Gratama, mr. L.O. 17-nov Blad 1868 R-1   overlijden van A.H. 30-jun Blad 1868 L
Gratama, mr. L.O. 21-nov Blad 1868 S   overlijden van Anna Holst 22-dec Blad 1868 T-1
Gratama, mr. L.O. 21-nov Blad 1868 S   overlijden van Arendina van Dijk-Depping 15-feb Blad 1868 D
Gratama, mr. L.O. 26-nov Blad 1868 S   overlijden van ds. T. Buiter 29-febr Blad 1868 D-1
Gratama, mr. M. Oldenhuis 16-mei Blad 1868 H-1   overlijden van Hermannus de Vroome 22-aug Blad 1868 O
Gratama, mr. M. Oldenhuis 20-okt Blad 1868 Q-1   overlijden van J. de G. 30-jun Blad 1868 L
Gratama, mr. M. Oldenhuis 12-nov Blad 1868 R-1   overlijden van J. Vennik 19-sep Blad 1868 P
Gratama, mr. S. Willinge 17-mrt Blad 1868 E-1   overlijden van J.B. Roemer-Enting 18-jun Blad 1868 J-1
Gratama, mr. S. Willinge 5-mei Blad 1868 G-1   overlijden van schaapherder Tedde van der Veen 28-mrt Blad 1868 F
Gratama, mr. S. Willinge 9-mei Blad 1868 H   raadsvergadering met afscheid van burg. Ebbeinge Wubben 28-apr Blad 1868 G-1
Gregory, voorzitter 27-jun Blad 1868 J-1   reactie van D.A. Hamerster Dijkstra op een ingezonden stuk 24-dec Blad 1868 U
Grit, Jacob 7-jan Blad 1868 A-1   rookverbod 1-aug Blad 1868 N
Groen van Prinsteren, mr. G. 14-jan Blad 1868 B   salarisverhoging voor de predikant 16-jun Blad 1868 J
Haak, deurwaarder J. 14-mrt Blad 1868 E-1   schaap gevonden 8-aug Blad 1868 N-1
Haak, deurwaarder J. 26-mei Blad 1868 I-1   schijfschieten op de Scheid 25-feb Blad 1868 D-1
Heiningen Nanninga, ds. v. 9-jul Blad 1868 L   schijfschieten op de Scheid 29-febr Blad 1868 D-1
Hellema, ds. W. 7-mei Blad 1868 H   subsidie voor de bijzondere school afgewezen 31-dec Blad 1868 U
Hellema, ds. W. 23-mei Blad 1868 H-1   tjalk raakt lek bij de Grietmansbrug 27-jun Blad 1868 J-1
Hellema, ds. W. 28-mei Blad 1868 I-1   turfbericht 17-dec Blad 1868 T
Hellema, ds. W. 4-jun Blad 1868 J   vechtpartij bij kastelein A. Kuipers 4-apr Blad 1868 G
Hellema, ds. W. 23-jun Blad 1868 J-1   veenschap  De Zeven Blokken 26-sep Blad 1868 P-1
Hendrik, Z.K.H. Prins 30-mei Blad 1868 I   veenschap Molenwijk 15-feb Blad 1868 D-1
Herfkens Fz., J. 22-okt Blad 1868 Q-1   veenschap Molenwijk 16-mei Blad 1868 H-1
Herfkens, de heer 6-okt Blad 1868 Q   veenschap Molenwijk 20-okt Blad 1868 Q-1
Hilvers, Hendrik 4-apr Blad 1868 G   veenschap Molenwijk 12-nov Blad 1868 R-1
Hoekman, J. 14-mrt Blad 1868 E-1   veenschap Molenwijk   19-mei Blad 1868 H-1
Hoekman, wed. 14-mrt Blad 1868 E-1   veenschap Molenwijk (verkiezing) 26-mrt Blad 1868 F
Holst, Anna 22-dec Blad 1868 T-1   vergadering van onderhoudplichtigen van de Suermondswijk 23-jul Blad 1868 M
Holst, H. 7-jan Blad 1868 A-1   verhuur van een bakkerij/herberg van H. Wolda 10-nov Blad 1868 R
Holst, H. 22-dec Blad 1868 T-1   verhuur van een huis van M.A. Hoogerbrugge 31-mrt Blad 1868 F-1
Holst-de Wit, G.  22-dec Blad 1868 T-1   verhuur van groenland van E. Tonckens 4-apr Blad 1868 F-1
Holthe tot Echten,  jhr. mr. A. W. van 14-mrt Blad 1868 E-1   verhuur van groenland van mr. L. Kijmmell 10-mrt Blad 1868 E
Holthe tot Echten,  jhr. mr. A. W. van 21-mrt Blad 1868 F   verhuur van land van L. Hovingh 24-okt Blad 1868 Q-1
Holthe tot Echten,  jhr. mr. A. W. van 18-jul Blad 1868 M   verhuur van onroerend goed van Arend Boxen 22-dec Blad 1868 T-1
Holthe tot Echten,  jhr. mr. A.W. van 19-sep Blad 1868 P-1   verhuur van twee boerderijen  van de wed. Tonckens 24-dec Blad 1868 U
Holthe tot Echten,  jhr. mr. A.W. van 12-dec Blad 1868 S-1   verificatie in faillissement H. Bos 5-mei Blad 1868 G-1
Homan, E. R. 26-mrt Blad 1868 F   verificatie in faillissement H. Bos 9-mei Blad 1868 H
Homan, E. R. 18-aug Blad 1868 O   verjaardagsfeest van onderwijzer R. van de Went 3-sep Blad 1868 O-1
Homan, mr. A. 5-mei Blad 1868 G-1   verkoop onroerende goederen van Leendert van Aalst 26-mei Blad 1868 I-1
Hoogerbrugge, Jacob  23-mei Blad 1868 I   verkoop van aardappels 12-sep Blad 1868 P
Hoogerbrugge, Jacob  30-mei Blad 1868 I   verkoop van de praam De Vrouwe Eva Catharina 5-sep Blad 1868 P
Hoogerbrugge, M.A. 26-mrt Blad 1868 F   verkoop van de praam Jitskea Elisabeth 13-jun Blad 1868 J
Hoogerbrugge, M.A. 28-mrt Blad 1868 F   verkoop van de praam Jitskea Elisabeth 20-jun Blad 1868 J-1
Hoogerbrugge, M.A. 31-mrt Blad 1868 F-1   verkoop van een boomkwekerij van H.P. Sickens 13-feb Blad 1868 D
Hoogerbrugge, M.A. 5-mei Blad 1868 G-1   verkoop van een gruttersmolen 17-mrt Blad 1868 E-1
Hoogerbrugge, M.A. 23-mei Blad 1868 I   verkoop van eikenbomen bij J. Hoekman 14-mrt Blad 1868 E-1
Hoogerbrugge, M.A. 16-jul Blad 1868 L-1   verkoop van graan van de heer Westra 18-jul Blad 1868 M
Hoogerbrugge, M.A. 21-jul Blad 1868 M   verkoop van graan van de heren Gratama 28-jul Blad 1868 M
Hoogerbrugge, M.A. 21-jul Blad 1868 M-1   verkoop van graan voor de wed. Tonckens 18-jul Blad 1868 M
Hoogerbrugge, M.A. 28-jul Blad 1868 N   verkoop van hooi van J. Sikkens 19-sep Blad 1868 P-1
Hoogerbrugge, M.A. 17-nov Blad 1868 R-1   verkoop van hout van de wed. C.W.E. Kijmmell 4-jan Blad 1868 A
Hoogerbrugge, M.A. 21-nov Blad 1868 S   verkoop van landbouwgewassen 28-jul Blad 1868 M
Hoogerbrugge, M.A. 31-dec Blad 1868 U   verkoop van lariksen bij Rijbrugh 8-feb Blad 1868 C-1
Hoogeveen Az., H. 24-sep Blad 1868 P-1   verkoop van manufacturen van H. Hoogeveen Az. 24-sep Blad 1868 P-1
Hoogeveen Az., H. 13-okt Blad 1868 Q   verkoop van manufacturen van H. Hoogeveen Az. 13-okt Blad 1868 Q
Hoogeveen, A. 12-sep Blad 1868 P   verkoop van onroerend goed van A.L. Wolters 12-dec Blad 1868 S-1
Hovingh, jager, L. 13-feb Blad 1868 D   verkoop van onroerend goed van Annigje Bos 24-okt Blad 1868 Q-1
Hovingh, L. 24-okt Blad 1868 Q-1   verkoop van onroerend goed van de erven Boerhof 4-jan Blad 1868 A
Hovingh, Matthijs 22-dec Blad 1868 T-1   verkoop van onroerend goed van de erven H.H. Koops 11-feb Blad 1868 D
Hovingh. L. 7-nov Blad 1868 R   verkoop van onroerend goed van de erven Nederhouw 11-jan Blad 1868 A-1
Huizing, Egbert 19-sep Blad 1868 P-1   verkoop van onroerend goed van de gemeente 16-jan Blad 1868 B-1
Huizinga, ds. 9-jul Blad 1868 L   verkoop van onroerend goed van de wed. H.H. Smit 13-feb Blad 1868 D
Huizinga, ds. 18-jul Blad 1868 L-1   verkoop van onroerend goed van Hendrik Jonkman 15-sep Blad 1868 P
Hulst, H. 11-jan Blad 1868 A-1   verkoop van onroerend goed van Hendrik Jonkman 29-dec Blad 1868 U
Hulst, H. 14-jan Blad 1868 B   verkoop van onroerend goed van Hermannus de Vroome 17-dec Blad 1868 T
Hulst, H. 21-jan Blad 1868 C   verkoop van onroerend goed van J. Herfkens 22-okt Blad 1868 Q-1
Hulst, H. 1-feb Blad 1868 C-1   verkoop van onroerend goed van Jacob Grit 7-jan Blad 1868 A-1
Hulst, H. 5-mei Blad 1868 G-1   verkoop van onroerend goed van Jan Dik 11-jan Blad 1868 B
Hunze, R. 29-dec Blad 1868 U   verkoop van onroerend goed van Jan Klokker 3-nov Blad 1868 R
IJzendijk, C.L. van 18-aug Blad 1868 O   verkoop van onroerend goed van Jan Wolters Berends 4-jan Blad 1868 A
Joffers, Albert 4-jan Blad 1868 A   verkoop van onroerend goed van Jans Koens 18-jul Blad 1868 M
Joffers, J. 21-nov Blad 1868 S   verkoop van onroerend goed van Jantien Lok 11-jan Blad 1868 B
Joffers, Jan 24-okt Blad 1868 Q-1   verkoop van onroerend goed van Kornelis Jans Niezing 16-jan Blad 1868 B
Joldersma, Hk. 18-jul Blad 1868 M   verkoop van onroerend goed van L. Hovingh 7-nov Blad 1868 R
Joldersma, Hk. 8-aug Blad 1868 N-1   verkoop van onroerend goed van Matthijs Hovingh 22-dec Blad 1868 T-1
Jonckbloet, de heer 23-jun Blad 1868 K   verkoop van onroerend goed van schipper A. van der Veen 8-feb Blad 1868 C-1
Jonge, G. de 30-jul Blad 1868 M-1   verkoop van onroerend goed van Willem ten Wolde 11-jan Blad 1868 B
Jonge-Koops, Jantien de 30-jul Blad 1868 M-1   verkoop van onroerend van Hk. Joldersma 18-jul Blad 1868 M
Jonker, B. 19-mei Blad 1868 H-1   verkoop van stoffen van koopman W. Salomon 29-febr Blad 1868 E
Jonkers, W.F. 11-jan Blad 1868 A-1   verkoop van takkenbossen op Rijbrugh 18-jul Blad 1868 L-1
Jonkers, W.F. 14-jan Blad 1868 B   verkoop van vee van R. Boersma 21-mrt Blad 1868 F
Jonkers, W.F. 21-jan Blad 1868 C   verkoop van veen van de wed. Tonckens 15-feb Blad 1868 D-1
Jonkers, W.F. 1-feb Blad 1868 C-1   verkoop van veen van mr. J.H. Willinge Tonckens 17-dec Blad 1868 T
Jonkers, W.F. 30-apr Blad 1868 G-1   verkoop van veen van P.J.L. Eekhout 7-jan Blad 1868 A-1
Jonkers, W.F. 5-mei Blad 1868 G-1   verkoop van veen voor E. Tonckens e.a. 4-jan Blad 1868 A
Jonkers, W.F. 18-aug Blad 1868 O   vermissing van twee pinkvaarzen 24-okt Blad 1868 Q-1
Jonkman, Hendrik 29-aug Blad 1868 O-1   vertrek naar Noord-Amerika van Harm Middelbosch 8-aug Blad 1868 N-1
Jonkman, Hendrik 15-sep Blad 1868 P   vertrek naar Noord-Amerika van Hendrik Joldersma 8-aug Blad 1868 N-1
Jonkman, Hendrik 29-dec Blad 1868 U   vordering op de nalatenschap van Klaas Pot 22-aug Blad 1868 O
Jonkman, W. 12-sep Blad 1868 P   vordering op Jan Vennik 29-sep Blad 1868 Q
Kalbfleisch, veldwachter H. 7-mei Blad 1868 H   weigering betaling door de weduwe Van Rriesen-Timmerman 19-mrt Blad 1868 E-1
Kalbfleisch, veldwachter H. 1-okt Blad 1868 Q   winkelbezoek van een 'dame' 25-aug Blad 1868 O
Kappers, ds. N.S. 7-mei Blad 1868 H   zaklopen en mastklimmen bij Duursma 11-apr Blad 1868 G
Kijmmell, de wed. C.W.E. 4-jan Blad 1868 A   zanggezelschap 'De Eendragt' 8-feb Blad 1868 C-1
Kijmmell, J. Homan 20-jun Blad 1868 J-1   ziekte (cholera) 21-mei Blad 1868 H-1
Kijmmell, L. 18-aug Blad 1868 O   zilveren echtvereniging van J.  Roemer en A. Kuipers 8-okt Blad 1868 Q
Kijmmell, mr. C.W.E. 5-mei Blad 1868 G-1        
Kijmmell, mr. L. 10-mrt Blad 1868 E        
Klein, ds. 9-jul Blad 1868 L        
Klinkert, R.E. 26-mrt Blad 1868 F        
Klok, H. 24-okt Blad 1868 Q-1        
Klok, M. 18-jul Blad 1868 M        
Klokker, J. 4-jan Blad 1868 A        
Klokker, Jan 3-nov Blad 1868 R        
Koens, Jans 18-jul Blad 1868 M        
Kok, K. 5-mei Blad 1868 G-1        
Koops, A. 29-dec Blad 1868 U        
Koops, Gerhard 15-okt Blad 1868 Q-1        
Koops, Hendrik Hendriks 11-feb Blad 1868 D        
Kramer, Jan Sikkes 6-okt Blad 1868 Q        
Kuipers, A. 8-okt Blad 1868 Q        
Kuipers, kastelein A. 4-apr Blad 1868 G        
Laer Dickgreve, ds. 9-jul Blad 1868 L        
Lier, notaris mr. H. van 4-jan Blad 1868 A        
Lier, notaris mr. H. van 4-jan Blad 1868 A        
Lier, notaris mr. H. van 7-jan Blad 1868 A-1        
Lier, notaris mr. H. van 11-jan Blad 1868 A-1        
Lier, notaris mr. H. van 8-feb Blad 1868 C-1        
Lier, notaris mr. H. van 15-feb Blad 1868 D-1        
Lier, notaris mr. H. van 2-apr Blad 1868 F-1        
Lier, notaris mr. H. van 4-apr Blad 1868 F-1        
Lier, notaris mr. H. van 11-jun Blad 1868 J        
Lier, notaris mr. H. van 13-jun Blad 1868 J        
Lier, notaris mr. H. van 20-jun Blad 1868 J-1        
Lier, notaris mr. H. van 7-jul Blad 1868 L        
Lier, notaris mr. H. van 18-jul Blad 1868 M        
Lier, notaris mr. H. van 18-jul Blad 1868 M        
Lier, notaris mr. H. van 8-aug Blad 1868 N-1        
Lier, notaris mr. H. van 8-aug Blad 1868 N-1        
Lier, notaris mr. H. van 24-okt Blad 1868 Q-1        
Lier, notaris mr. H. van 24-okt Blad 1868 Q-1        
Lier, notaris mr. H. van 7-nov Blad 1868 R        
Lier, notaris mr. H. van 17-dec Blad 1868 T        
Lier, notaris mr. H. van 19-dec Blad 1868 T-1        
Lijklama à Nijeholt, grietman  23-jun Blad 1868 K        
Lijsten, J. 29-dec Blad 1868 U        
Lok, de erven Jantien 11-jan Blad 1868 B        
Looijé, onderwijzer J.J. 11-jul Blad 1868 L        
Luxwolda, brievengaarder  J.S. 17-mrt Blad 1868 E-1        
Luxwolda, brievengaarder  J.S. 9-apr Blad 1868 G        
Luxwolda, brievengaarder  J.S. 19-sep Blad 1868 P-1        
Manak, T. 11-apr Blad 1868 G        
Meijer, ds. 5-mrt Blad 1868 E        
Meijering, J. 5-mei Blad 1868 G-1        
Meijeringh, G.G. 18-aug Blad 1868 O        
Meijring, J. 1-feb Blad 1868 C-1        
Menninga, Hendrik 26-mei Blad 1868 I-1        
Middelbos, Jan 22-dec Blad 1868 T-1        
Middelbosch, Harm 8-aug Blad 1868 N-1        
Moes, H. 29-febr Blad 1868 D-1        
Nederhouw, de erven 11-jan Blad 1868 A-1        
Niezing, Kornelis Jans 16-jan Blad 1868 B        
Notten, burgemeester D.Th. 11-jan Blad 1868 A-1        
Notten, burgemeester D.Th. 14-jan Blad 1868 B        
Notten, burgemeester D.Th. 21-jan Blad 1868 C        
Offringa, H. 29-dec Blad 1868 U        
Oldenkamp, H. 29-dec Blad 1868 U        
Oldenkamp, J. 11-apr Blad 1868 G        
Oosting, mr. J. 5-mei Blad 1868 G-1        
Oosting, mr. J. 4-jul Blad 1868 L        
Oostingh, H. 25-apr Blad 1868 G-1        
Oostingh, kastelein H. 25-feb Blad 1868 D-1        
Oostingh, kastelein H. 29-febr Blad 1868 D-1        
Oostingh, mr. J. 17-nov Blad 1868 R-1        
Ossel, H. 8-feb Blad 1868 C-1        
Pelinck, ds. 7-mei Blad 1868 H        
Pool, L. 8-feb Blad 1868 C-1        
Pool, L. 18-jul Blad 1868 L-1        
Pot, Klaas 22-aug Blad 1868 O        
Pot, Klaas 5-sep Blad 1868 P        
Punter, E. 18-aug Blad 1868 O        
Remmelts, H. 4-jan Blad 1868 A        
Riesen-Timmerman, de wed. Van 19-mrt Blad 1868 E-1        
Roemer, J. 18-jun Blad 1868 J-1        
Roemer, J. 18-aug Blad 1868 O        
Roemer, J. 8-okt Blad 1868 Q        
Roemer, wed. H.J. 7-jul Blad 1868 L        
Roemer-Enting, J.B. 18-jun Blad 1868 J-1        
Ruijter de Wildt, burg. A. de 23-mei Blad 1868 I        
Ruijter de Wildt, burg. A. de 30-mei Blad 1868 I        
Ruijter de Wildt, burg. A. de 20-jun Blad 1868 J-1        
Ruijter de Wildt, burg. A. de 8-aug Blad 1868 N-1        
Salomon, koopman W. 29-febr Blad 1868 E        
Schultze, ds. 8-feb Blad 1868 C-1        
Schultze, ds. 7-jul Blad 1868 L        
Schultze, ds. 14-jul Blad 1868 L        
Schultze, ds. 16-jul Blad 1868 L-1        
Schultze, ds. 22-aug Blad 1868 O        
Schultze, ds. 3-sep Blad 1868 O-1        
Schultze, ds. 5-sep Blad 1868 O-1        
Schultze, ds. 12-sep Blad 1868 P        
Schultze, ds. 22-sep Blad 1868 P-1        
Schuring, Arend 11-jan Blad 1868 B        
Schut, H. 17-dec Blad 1868 T        
Schwartz, Baron van 23-jun Blad 1868 K        
Servatius, N.E. 23-mei Blad 1868 I        
Servatius, notaris W.O. 20-okt Blad 1868 Q-1        
Sickens ds. 18-aug Blad 1868 O        
Sickens, Albertien 9-mei Blad 1868 H        
Sickens, ds. 9-jul Blad 1868 L        
Sickens, ds. 18-jul Blad 1868 L-1        
Sickens, ds. V.T. 30-jul Blad 1868 M-1        
Sickens, H.P. 13-feb Blad 1868 D        
Sickens, H.P. 10-nov Blad 1868 R        
Sickes, ds. E.A. 6-okt Blad 1868 Q        
Sickes, ds. V.R. 6-okt Blad 1868 Q        
Sikkema, ds. 7-mei Blad 1868 H        
Sikkens, J. 19-sep Blad 1868 P-1        
Sikkens, T. 4-jan Blad 1868 A        
Slothouwer, ds. A.H. Duval 7-mei Blad 1868 H        
Slothouwer, ds. A.H. Duval 23-mei Blad 1868 H-1        
Smidt, griffier H.J. 27-jun Blad 1868 J-1        
Smidt, K. 18-aug Blad 1868 O        
Smit, wed. Hendrik Hendriks 13-feb Blad 1868 D        
Soegies, deurwaarder J. 16-mei Blad 1868 H-1        
Speckman, ds. J.L. 7-mei Blad 1868 H        
Speckman, ds. J.L. 23-mei Blad 1868 H-1        
Spier, kastelein Antonie 3-nov Blad 1868 R        
Spier, kastelein Antonie 29-dec Blad 1868 U        
Stheeman, H.J. 4-jul Blad 1868 L        
Strik, F. 18-aug Blad 1868 O        
Strik, F. 12-sep Blad 1868 P        
Tellegen, J.R.T. 19-mei Blad 1868 H-1        
Tellegen, J.R.T. 18-aug Blad 1868 O        
Tellegen, J.R.T. 12-sep Blad 1868 P        
Tellegen, J.R.T. 15-dec Blad 1868 T        
Tellegen, J.R.T. 22-dec Blad 1868 T-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 4-jan Blad 1868 A        
Tellegen, notaris A.J.C. 4-jan Blad 1868 A        
Tellegen, notaris A.J.C. 7-jan Blad 1868 A-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 11-jan Blad 1868 B        
Tellegen, notaris A.J.C. 16-jan Blad 1868 B        
Tellegen, notaris A.J.C. 16-jan Blad 1868 B-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 23-jan Blad 1868 B-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 11-feb Blad 1868 D        
Tellegen, notaris A.J.C. 13-feb Blad 1868 D        
Tellegen, notaris A.J.C. 10-mrt Blad 1868 E        
Tellegen, notaris A.J.C. 4-apr Blad 1868 G        
Tellegen, notaris A.J.C. 9-mei Blad 1868 H        
Tellegen, notaris A.J.C. 12-mei Blad 1868 H        
Tellegen, notaris A.J.C. 23-jul Blad 1868 M        
Tellegen, notaris A.J.C. 28-jul Blad 1868 M        
Tellegen, notaris A.J.C. 22-aug Blad 1868 O        
Tellegen, notaris A.J.C. 27-aug Blad 1868 O-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 29-aug Blad 1868 O-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 5-sep Blad 1868 P        
Tellegen, notaris A.J.C. 12-sep Blad 1868 P        
Tellegen, notaris A.J.C. 15-sep Blad 1868 P        
Tellegen, notaris A.J.C. 29-sep Blad 1868 Q        
Tellegen, notaris A.J.C. 1-okt Blad 1868 Q        
Tellegen, notaris A.J.C. 3-nov Blad 1868 R        
Tellegen, notaris A.J.C. 17-dec Blad 1868 T        
Tellegen, notaris A.J.C. 22-dec Blad 1868 T-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 29-dec Blad 1868 U        
Tellegen, notaris A.J.C. 29-febr Blad 1868 E        
Tonckens, de wed. mr. J. 15-feb Blad 1868 D-1        
Tonckens, de wed. mr. J. 18-jul Blad 1868 M        
Tonckens, de wed. mr. J. 24-dec Blad 1868 U        
Tonckens, E. 4-jan Blad 1868 A        
Tonckens, E. 4-apr Blad 1868 F-1        
Tonckens, E. 8-aug Blad 1868 N-1        
Tonckens, E. 8-aug Blad 1868 N-1        
Tonckens, mr. J. 17-mrt Blad 1868 E-1        
Tonckens, mr. J.H. Willinge 17-dec Blad 1868 T        
Tonckens, mr. S. Hellinga 5-mei Blad 1868 G-1        
Trooster, B.H. 29-dec Blad 1868 U        
Tuinman, Wolter 15-okt Blad 1868 Q-1        
Tuuk Adriana, ds. v.d. 9-jul Blad 1868 L        
Tuuk Adriana, ds. v.d. 18-jul Blad 1868 L-1        
Ulehake, meester 26-mei Blad 1868 I-1        
Ulehake, meester 28-nov Blad 1868 S-1        
Veen,  Tedde van der 28-mrt Blad 1868 F        
Veen, Arend van der 13-jun Blad 1868 J        
Veen, Arend van der 20-jun Blad 1868 J-1        
Veen, de heer v.d. 13-feb Blad 1868 D        
Veen, mr. P. van der 11-jan Blad 1868 A-1        
Veen, mr. P. van der 21-jan Blad 1868 B-1        
Veen, mr. P. van der 5-mrt Blad 1868 E        
Veen, mr. P. van der 5-sep Blad 1868 O-1        
Veen, mr. P. van der 12-sep Blad 1868 P        
Veen, P. van der 6-aug Blad 1868 N-1        
Veen, P. van der 26-sep Blad 1868 P-1        
Veen, schipper Arend van der 8-feb Blad 1868 C-1        
Vennik, J. 19-sep Blad 1868 P        
Vennik, J. 29-sep Blad 1868 Q        
Vennik, Jan 1-okt Blad 1868 Q        
Vennik, L. 29-dec Blad 1868 U        
Vennik-Hovink, wed. J. 19-sep Blad 1868 P        
Vries, E. de 12-sep Blad 1868 P        
Vries, E.P. de 18-aug Blad 1868 O        
Vries, G. de 18-aug Blad 1868 O        
Vries, J. de 8-feb Blad 1868 C-1        
Vries, J. de 11-jun Blad 1868 J        
Vries, J.E. de 5-sep Blad 1868 P        
Vroome, Hermannus de 22-aug Blad 1868 O        
Vroome, Hermannus de 27-aug Blad 1868 O-1        
Vroome, Hermannus de 17-dec Blad 1868 T        
Vroome, J. de 22-aug Blad 1868 O        
Vroome, M. de 11-apr Blad 1868 G        
Wal, de heer de 13-feb Blad 1868 D        
Wal, H. de 20-jun Blad 1868 J-1        
Wal, Henricus de 9-mei Blad 1868 H        
Wal, Henricus de 12-mei Blad 1868 H        
Went, onderwijzer R. van de 3-sep Blad 1868 O-1        
Werf, Edze v.d. 4-apr Blad 1868 G        
Wessels, H. 29-dec Blad 1868 U        
Wessemius, Jacob 23-jan Blad 1868 B-1        
Westra van Holthe, A.W. 5-mei Blad 1868 G-1        
Westra van Holthe, A.W. 6-aug Blad 1868 N-1        
Westra van Holthe, A.W. 5-sep Blad 1868 O-1        
Westra van Holthe, A.W. 26-sep Blad 1868 P-1        
Westra, de heer 18-jul Blad 1868 M        
Wichers, J.J. 25-apr Blad 1868 G-1        
Wieldraaijer, J. 24-mrt Blad 1868 F        
Wijkel, M. 11-apr Blad 1868 G        
Wijkel, T. 11-apr Blad 1868 G        
Wind, J.H. 4-jan Blad 1868 A        
Wind, J.H. 7-jan Blad 1868 A-1        
Wind, J.H. 7-jan Blad 1868 A-1        
Wind, J.H. 11-jan Blad 1868 A-1        
Wind, J.H. 11-jan Blad 1868 B        
Wind, J.H. 14-jan Blad 1868 B        
Wind, J.H. 16-jan Blad 1868 B        
Wind, J.H. 16-jan Blad 1868 B-1        
Wind, J.H. 8-feb Blad 1868 C-1        
Wind, J.H. 11-feb Blad 1868 D        
Wind, J.H. 13-feb Blad 1868 D        
Wind, J.H. 15-feb Blad 1868 D-1        
Wind, J.H. 10-mrt Blad 1868 E        
Wind, J.H. 4-apr Blad 1868 F-1        
Wind, J.H. 12-mei Blad 1868 H        
Wind, J.H. 16-mei Blad 1868 H-1        
Wind, J.H. 13-jun Blad 1868 J        
Wind, J.H. 20-jun Blad 1868 J-1        
Wind, J.H. 18-jul Blad 1868 M        
Wind, J.H. 20-okt Blad 1868 Q-1        
Wind, J.H. 24-okt Blad 1868 Q-1        
Wind, J.H. 12-nov Blad 1868 R-1        
Wind, J.H. 12-dec Blad 1868 S-1        
Wind, J.H. 15-dec Blad 1868 T        
Wolda, H. 10-nov Blad 1868 R        
Wolda, M. 11-jan Blad 1868 B        
Wolde, de erven Willem ten 11-jan Blad 1868 B        
Wolf, smid G. 23-jun Blad 1868 J-1        
Wolters, A.L. 12-dec Blad 1868 S-1        
Wolters, Lucas 12-dec Blad 1868 S-1        
Woude, J.L. van der 14-mrt Blad 1868 E-1        
Zubli, ds. J.E. Tatum 7-mei Blad 1868 H        
Zubli, ds. J.E. Tatum 23-mei Blad 1868 H-1        
Zubli, ds. J.E. Tatum 26-mei Blad 1868 I-1        
Zubli, ds. J.E. Tatum 4-jun Blad 1868 J        
Zwiers, J. 18-aug Blad 1868 O        
©de Smilde 2011-2014