1400 Onderwijs

1401-05 Notulenboek 1951-1958

Notulen van de bestuursvergaderingen over de jaren 1951 - 1958 en van het 60 jarig jubileum van de School met de Bijbel te Bovensmilde

©de Smilde 2011-2014