De Smilde in crisis en oorlogstijd

   
De Smilde in crisis en oorlogstijd

€ 5,- per stuk

Portokosten: €3,60 

   

 

Schrijver: Jacob Zwiers.

Beschrijving van de tijd tussen 1930 tot 1950. De crisis en de komst van de evacuees
In 1945, de ontmoeting van de katholieke Boukoulers met de protestante Smildegers.

©de Smilde 2011-2014