De Smilde

Nieuwjaarsgroet 4

Er zijn nauwelijks activiteiten geweest dit jaar. Gelukkig is 'Levend Verleden' wel vier keer uitgekomen met twee extra dikke nummers. Hopelijk wordt er op korte termijn ingeënt, waardoor het normale leven weer op gang kan komen.

Regelmatig blijken leden geen verhuisbericht aan de le¬denadministratie van de vereniging door te geven. Gevolg hiervan is dat deze leden geen 'Levend Verleden' en Nieuwsbrief van de vereniging meer ontvangen. Deze worden dan nog steeds op het oude adres bezorgd.
Leuk voor de nieuwe bewoners, maar de bedoeling kan dat niet zijn, immers de lidmaatschapscontributie wordt wel berekend.

De Neijaorsvisite is al jaren een mooie gelegenheid om elkaar "gelokkig neijaor" te wensen.
En onder het genot van rollegies, sap met kloet'n, boerenjongens of een ander hassebassie bij te praten over het afgelopen jaar en wat het komende jaar zal brengen.

Onze vereniging heeft het volgende mogen ontvangen:
Twee persoonsbewijzen uit de Tweede Wereld¬oorlog van een echtpaar, geboren resp. 5 decem-ber 1894 en 21 april 1896, alsmede distributiestamkaarten van dit echtpaar.
De gulle geefster hartelijk dank. We zijn er blij mee!

Het lidmaatschap van de Historische Vereniging De Smilde geldt voor 1 jaar, beginnend op 1 januari en eindigend op 31 december. Wanneer het lidmaatschap niet vóór 1 januari schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.
Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar wanneer u besluit het lidmaatschap op te zeggen, heeft u nu nog de tijd tot en met 31 december a.s.

Wij beschikken sinds kort over hele leuke cadeaubonnen voor een jaarabonnement van de Historische Vereniging De Smilde. Misschien een idee om als cadeau te geven voor een verjaardag of als kerstcadeau. 

Dit jaar heeft onze vereniging wederom deel¬genomen aan de Rabo Clubsupport.
Ieder lid van de Rabobank had de mogelijkheid om stemmen uit te brengen op een van de deel¬nemende verenigingen.
1185 verenigingen in Drenthe ontvangen dit jaar een financiële bijdrage van de Rabobank. In totaal verdeelt de bank € 500.000 onder het Drentse verenigingsleven.

©de Smilde 2011-2014