De Smilde

Kijkt u wel eens naar deze website? Het lidmaatschap van een historische vereniging wordt waarschijnlijk vooral door vijftig plussers aangegaan. Dat is bij onze vereniging waarschijnlijk niet anders. Over het algemeen zijn dit mensen die juist minder digitaal gericht zijn. Terwijl op deze website veel informatie staat die heel boeiend is. Zo is er een rubriek foto’s waarop u wellicht nog familieleden kan ‘tegenkomen’ van lang geleden. Ook is er een rubriek archief, dat een uitgebreid scala biedt aan oude verhalen die zich in ons archief bevinden. Redactieleden duiken daar regelmatig in om verhalen op te diepen die vervolgens in ‘Levend Verleden’ terugkomen. Ook u kan daarin zoeken en ze vervolgens aan onze archivaris opvragen.

Het aantal leden van onze vereniging bedraagt per 1 september 943.
Vanaf 1 juni zijn er 3 nieuwe leden bijgekomen en is er 1 overleden.
Ons streven is een vereniging van 1000 of meer leden te worden.
Dat zou toch fantastisch zijn!
Helpt u een handje?

Het duurt niet lang meer en dan is het weer Sinterklaas en kerst.
Of u hebt gewoon een verjaardag.
Soms is het moeilijk om een passend cadeau te vinden.
Wij hebben een tip voor u:
Geef eens een jaarabonnement van onze vereniging cadeau.
Of neem een kijkje op onze site: www.desmilde.nl
Onder het kopje “winkel” staan prachtige boeken die u voor een mooi prijsje kunt aanschaffen.

Vorig jaar november kregen wij van de Gemeente te horen dat we per 1 juni 2019 Villa Maria moesten verlaten.
Erg jammer voor ons, want we waren blij met onze plek in de Villa.
Maar we hebben een nieuwe stee.

Rabobank Clubkas Campagne heet voortaan Rabo Clubsupport. De campagne krijgt een nieuwe naam en wordt dit najaar weer georganiseerd.
De Rabobank draagt het verenigingsleven een warm hart toe en zal weer een bedrag beschikbaar stellen ter verdeling onder de lokale verenigingen en stichtingen.

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling. Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

©de Smilde 2011-2014