De Smilde

15-jarig jubileum ‘historisch’ gevierd

Op 26 september 2003 werd bij notaris Huisman in Smilde de Historische Vereniging ‘De Smilde’ opgericht. Op vrijdagavond 28 september 2018 werd het 15-jarig bestaan uitbundig gevierd in de Koepelkerk.
Vanaf 19.00 uur waren de leden en genodigden van harte welkom. Zij werden ontvangen door het Oranje Nassau-combo, met feestelijke muziek. Voorzitter Geja Hoogeveen heette daarna de goed gevulde kerk hartelijk welkom en vertelde het e.e.a. over de geschiedenis van de vereniging, waarbij ze ook bekend maakte dat er naar aanleiding van dit jubileum een fotoboek is gemaakt en dat dit binnenkort bij alle leden zal worden bezorgd.

Lees meer: 15-jarig jubileum ‘historisch’ gevierd

Mooie verhalen

In september 2003 werd de Historische Vereniging ‘De Smilde’ opgericht en dat vieren wij, als redactie hebben we de moeite genomen er een speciaal tintje aan te geven. Zo leest u een artikel over de oprichting van de vereniging. Nu nog zijn er leden die dat van dichtbij hebben meegemaakt. ‘Levend Verleden’ liet even op zich wachten, maar in 2004 verschenen er drie nummers van ons tijdschrift, de jaren die daarop volgden verschenen er telkens vier, strak op schema, in maart de eerste, juni de tweede, september de derde en in december telkens de vierde.

Lees meer: Mooie verhalen

Archiefwerk weer van start!

Voor degenen die het nog niet weten: sinds een jaar wordt iedere donderdagochtend door een aantal vrijwilligers in ‘Het Huus van de Smilde’ (in Villa Maria) diverse werkzaamheden verricht. Regelmatig krijgt onze vereniging collecties foto’s aangeboden die moeten worden gearchiveerd. Maar ook krijgen we diverse archiefstukken, waardoor er meer bekend wordt over onze geschiedenis. Bijvoorbeeld door publicatie in ‘Levend Verleden’.

Lees meer: Archiefwerk weer van start!

Uitstapje ‘De Smilde’, 28 april 2018

Het doel was dit jaar de plaatsen Rijssen en Enter in het mooie Twente. De bus arriveerde met enige vertraging bij Havezate De Oosterhof in Rijssen. Nadat alle deelnemers waren uitgestapt, ging de koffie met heerlijk gebak erin als koek. We werden hartelijk verwelkomt door één van de gidsen van de Havezate. In verschillende groepen konden we dit mooie pand bezichtigen.

Lees meer: Uitstapje ‘De Smilde’, 28 april 2018

Foto`s weer beschikbaar

De foto`s op de site zijn weer beschikbaar.

Alle foto`s waarbij de eigenaar niet bekend is, zijn verwijderd. Dit in verband met het auteursrecht.

De Historische Verenigin De Smilde heeft er naar gestreefd de rechten van illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degene die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog via het bestuur tot de Historische Vereniging De Smilde wenden.

 

De prehistorische veenbruggen van Smilde

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling. Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

Lees meer: De prehistorische veenbruggen van Smilde

©de Smilde 2011-2014