De Smilde

Het boek van Ger Ax "ZIJ WOONDEN OP DE SMILDE" is niet meer te koop. Maar u kunt het HIER nog wel inzien.

Donderdag 10 november: Praatshow
De boeren onder ons kunnen de titel direct begrijpen, anderen zullen zich vooral verbazen als ze donderdagavond 10 november naar de Koepelkerk in Smilde komen. 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging De Smilde
Op donderdag 19 mei werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in Het Kompas.

Om 20.00 uur heette de vicevoorzitter Klaas Jan de Vries de aanwezige leden van harte welkom

Ontvangen van de familie Bruins-Eleveld ansichtkaarten met daarop oude bekende gebouwen van Smilde.
Van mevrouw Karpenko-Kunst allerlei foto’s van o.a. schoolklassen van meester Kunst die vroeger bovenmeester (zo heette dat toen) van de school in Smilde was.
Gulle gevers hartelijk dank!

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling.

Nabij de Suermondsweg, de weg van Smilde naar Hooghalen, zijn tijdens vervening en ontginning twee van die prehistorische veenbruggen aangetroffen. Deze circa 2.80 meter brede bruggen van dwars tegen elkaar gelegde stammen waren overgroeid door veen en daardoor geconserveerd en bleven een paar duizend jaar onopgemerkt. In 1998 werd de noordelijke veenbrug gereconstrueerd. In 2013 werd deze gerenoveerd en verlengd.

©de Smilde 2011-2014