De Smilde

Het bestuur van de Historische Vereniging De Smilde nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 5 maart in De Schakel, Rijksweg 178 in Hoogersmilde.
Aanvang 20.00 uur.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Het zal u niet zijn ontgaan dat er op 13 april, de datum dat de voormalige gemeente Smilde werd bevrijd, tal van feestelijkheden zullen worden georganiseerd. Daar wordt hard aan gewerkt. Een aantal verenigingen, de Koepelkerk, de bibliotheek, spannen zich in om er een groot feest van te maken.

De excursie op 2 mei 2020 is inmiddels vol geboekt.
Er is een wachtlijst.
Voor verdere info over de excursie zie de agenda aan de rechterzijde van deze pagina

Opnieuw succesvolle Rabo Clubsupport
Dit jaar heeft onze vereniging wederom deelgenomen aan de Rabo Clubsupport.
Ieder lid van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe had de mogelijkheid om 4 stemmen uit te brengen op een van de deelnemende verenigingen.

Kijkt u wel eens naar deze website? Het lidmaatschap van een historische vereniging wordt waarschijnlijk vooral door vijftig plussers aangegaan. Dat is bij onze vereniging waarschijnlijk niet anders. Over het algemeen zijn dit mensen die juist minder digitaal gericht zijn. Terwijl op deze website veel informatie staat die heel boeiend is.

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling.

©de Smilde 2011-2014