De Smilde

De activiteitencommissie heeft in samenwerking met de stichting Cras voor elke kern van Smilde een wandelroutes gemaakt. Elke route gaat langs een aantal bezienswaardigheden van het dorp.

Ook de Historische Vereniging heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de maatregelen rond Covid-19.
Geen activiteiten, geen busreisje, weinig kunnen vergaderen, maar toch is het gelukt om de ledenvergadering rond te krijgen.

Jammer dat we de ledenvergadering niet kunnen organiseren op de gebruikelijke manier, maar middels de nieuwsbrief wordt u allemaal in de gelegenheid gesteld om uw op- en aanmerkingen en uw akkoord door te geven.

De jaarlijkse ledenvergadering vindt één keer per jaar plaats in maart.
Maar voor het eerst in het bestaan van de Historische Vereniging De Smilde wordt de ledenvergadering noodgedwongen schriftelijk afgehandeld.
Vanwege de coronapandemie is het immers niet toegestaan om in groten getale bijeen te komen.
Maar u als lid moet natuurlijk wel uw mening over het gevoerde beleid kunnen uitspreken.
In de nieuwsbrief vindt u de notulen van de vorig jaar gehouden ledenvergadering, het jaarverslag van 2020, de brief van de kascommissie en het financieel verslag van 2020.
 
Onze vereniging heeft van mevrouw Joukje Middelbos ontvangen:
Verhuring van veenputten te Laaghalerveen en Duikersloot, welke plaatsvond op 24 maart 1949 ‘s avonds op 19.00 uur in café De Nieuwe Veenhoop te Smilde.

Hartelijk dank daarvoor!

Het komt geregeld voor dat leden van De Historische Vereniging De Smilde iets willen weten van familieleden die zijn overleden. Vaak wordt dan verwezen naar onze website. Die bevat een archief waar informatie te vinden is over heel verschillende onderwerpen. Onder de kop van de website treft u een rijtje ‘kopjes’ waar met één vingerdruk verschillende onderwerpen tevoorschijn komen, zoals: Levend Verleden archief, Filmarchief, Nieuwsbrieven, bewoners, krantenartikelen, begraafplaats en de index van dit alles.

Dat Smilde langs de Drentsche Hoofdvaart vele bruggen heeft, is bekend. Maar dat er ook prehistorische veenbruggen zijn, weet niet iedereen. Veenbruggen zijn van een andere orde, zelfs van voor onze jaartelling.

©de Smilde 2011-2014