2011

   Nummer 1 2011
Donkere dagen 3
De Popkens waren vooruitstrevend 4
Onderdduiken bij de familie Feijen 8
Uit de krant van … 1849 14
Zo beleefde Willem Ax de bevrijding van Smilde 15
Graven voor de vijand 21

  Nummer 2 2011
Geschiedvervalsing 3
De bakkers van de Koopbakkersdraai 4
De Decauville Baan: Oude Willem 12
Uit de krant van 15
G.J. Borgesius startte anna 1902 bessentuin aan de Schutwijk 16
Snijders Interieur oudste meubelzaak van Smilde
Dineke Hooites-Smidts Ér woonden drie bakkers bij de Spiersbrug 25

  Nummer 3 2011
Toekomst ‘Levend Verleden’ 3
Drie in Smilde geboren professoren 4
Uit de krant van 9
Gezin van Kees en Eva Korteweg drukte stempel op Smildeger samenleving 10
Reactie op het artikel ‘Snijder interieur oudste meubelzaak van Smilde’ 23
Oud-bakker Jannes Meintjes ventte met zeildoeken tassen het brood uit 24
Honderd jaar christelijk onderwijs in Hoogersmilde 30

  Nummer 4 2011
Hoe anders moet het? -3
Margriet Pomper won al op heel jonge leeftijd schaatswedstrijden -4
Ik spaarde Swift-zegeltjes voor handdoeken -7
Uit de krant van..- -9
Jan Boers: van schippersknecht tot vermogend commissionair -10
Sportvereniging Hoogersmilde biedt diverse takken van sport aan -20
Jentje Vaubaillon, Napoleon en Smilde -28

Copyright © de Smilde 2011-2023