2015

 Nummer 1 - 2015 Nummer 1 - 2015
Zeventig jaar na de oorlog -3
Willem Schreuder vertelt over de bouw van tankgrachten op hun erf - 4
Smilde in verzet - 9
Uit de krant van 1895 - 21
Boeiende oorlogsverhalen van Gienus Johannes van der Velde - 22
Het bijzondere verhaal van Mans, Markus en Ruurd Janssens - 28
Engel Voortman stopte Canadese antitankbeschieting op Smilde - 31
Bevrijding werd in 1945 uitbundig gevierd - 35

 Nummer 2 - 2015  Nummer 2 - 2015
Kwam Bartje van Smilde? - 3
Smilde had één van de eerste kruisverenigingen van Drenthe -4
Jantje Tulp was jarenlang wijkzuster in Smilde - 14
Aaltje Ulrich wilde van jongs af aan kraamverzorgster worden - 14
Frens, Anne en Bartje: Smildeger wortels! - 16
Via de Smilde naar Ontario - 22
De grote oorlog bracht hen terug naar Smilde - 25
Uit de krant van 1850 - 29
‘De Pispot’, waarligt dat precies? - 34
  
 nummer 3 - 2015  Nummer 3 - 2015
Afscheid - 3
De Haans jeugdjaren in Smilde - 4
Kornelis Prummel was De Oude Veenhoop - 24
Uit de krant van 1872 - 32
Het Groene Kruis viert feest - 34


 Nummer 4 - 2015  Nummer 4 - 2015
Donkere dagen - 3
W.G. van de Hulst en het weekblad De Spiegel - 4
Smilde gezien door de ogen van schrijver W.G. van de Hulst sr. - 5
Laatste rustplaats Adriaan Pauw opnieuw ontdekt - 14
De Ossels; schepen, wagens, boeren en .........politici - 16
Uit de krant van 1871 - 21
Melkvee -/ loonbedrijf Timmermans aan de Duikersloot - 22
Bestaan Werklieden Verbond 'Patrimonium' van kort duur - 28
Izak de Haan in de Provinciale Drentsche en Asser Courant - 30
Het Kerstdiner - 32

Copyright © de Smilde 2011-2023