2015

 

 

 

Nummer 1 - 2015

 

Levend Verleden 2015 – 1

Zeventig jaar na de oorlog -3

Willem Schreuder vertelt over de bouw van tankgrachten op hun erf - 4

Smilde in verzet - 9

Uit de krant van 1895 - 21

Boeiende oorlogsverhalen van Gienus Johannes van der Velde - 22

Het bijzondere verhaal van Mans, Markus en Ruurd Janssens - 28

Engel Voortman stopte Canadese antitankbeschieting op Smilde - 31

Bevrijding werd in 1945 uitbundig gevierd - 35

 

 

 

 

Nummer 2 - 2015

Levend Verleden 2015 - 2

Kwam Bartje van Smilde?

Smilde had één van de eerste kruisverenigingen van Drenthe

Jantje Tulp was jarenlang wijkzuster in Smilde

Aaltje Ulrich wilde van jongs af aan kraamverzorgster worden

Frens, Anne en Bartje: Smildeger wortels!

Via de Smilde naar Ontario

De grote oorlog bracht hen terug naar Smilde

Uit de krant van 1850

‘De Pispot’, waarligt dat precies?

 

 

  

nummer 3 - 2015

 Levend Verleden 2015 - 3

Afscheid - 3

De Haans jeugdjaren in Smilde - 4

Kornelis Prummel was De Oude Veenhoop - 24

Uit de krant van 1872 - 32

Het Groene Kruis viert feest - 34

 

 

 

 

Nummer 4 - 2015

 Levend verleden 2015 - 4

Donkere dagen - 3

W.G. van de Hulst en het weekblad De Spiegel - 4

Smilde gezien door de ogen van schrijver W.G. van de Hulst sr. - 5

Laatste rustplaats Adriaan Pauw opnieuw ontdekt - 14

De Ossels; schepen, wagens, boeren en .........politici - 16

Uit de krant van 1871 - 21

Melkvee -/ loonbedrijf Timmermans aan de Duikersloot - 22

Bestaan Werklieden Verbond 'Patrimonium' van kort duur - 28

Izak de Haan in de Provinciale Drentsche en Asser Courant - 30

Het Kerstdiner - 32

 

 

©de Smilde 2011-2014