2024

Levend Verleden is vanaf 2003 t/m 2017 digitaal beschikbaar.  Klik op de roodgekleurde titel om de pdf van het betreffende nummer te openen. De nieuwere nummers zijn (nog) niet digitaal beschikbaar.

 

 LV 2024 01

  Levend Verleden 2024-1

De nieuwe Poiesz en wat daaraan vooraf ging - 4

Eerste eeuwfeest van Smilde in 181 was een groot spektakel - 14

Stolpersteine in de Smildes -19

140 Verzetsmensen in en rond het 2e OD proces -22

Smilde in de vaart van de nieuwe tijd -25

Smildigers betallden ook hun tol -28

Aanteekeningen uit het gemeentearchief -35

Smilde in 1924 -40

 

 LV 2024 02

  Levend Verleden 2024-2

Twee broers die naar de polder vertrokken

Cees en Wiep de Jong, kruideniers in hard en nieren

Jonge mannen uit de Smilde namen van 1813 - 1814 deel aan de strijd bij Dalen

De kerk van de afgescheidenen in Smilde

Smilde in 1924

De bedrijvigheid van Bovensmilde in de vijftiger jaren

 

 

  


 

 

 


 

Copyright © de Smilde 2011-2023