2020

 

 

2020 nummer 1

Levend verleden 2020-2

Geen bevrijdingsfeest - 3

Erratum - 3

Het veen en zijn (vaar)wegen - 4

Muzikant Hans Lok - 20 

De openbare school in Kloosterveen gedurende de negentiende eeuw - 22

Uit de krant van 1956 - 25

Van de Drentse schrieftaofel - 26

Deel vier van de enquête over de veenderijen

   
   
   
©de Smilde 2011-2014