2014

 

 Nummer 1-2014 Nummer 1 - 2014
Gaat de oorlog nou nooit voorbij - 3
Smilde in de Tweede Wereldoorlog - 4
Uit de krant van ... - 16
Laat de parachutist maar komen - 18
De Pauw van Hoogersmilde, Holland en Münster - 29
 Nummer 2 - 2014

 Nummer 2 - 2014
Smilde nog niet vergeten - 3
‘Kloosterveen’ was voor artsenechtpaar ‘een paradijs’- 4
Uit de krant van … - 11
In het Hijkerveld liggen de wortels… - 12
Veel inwoners van Smilde verdronken in de negentiende eeuw in de Drentse Hoofdvaart - 20

   
 Nummer 4 - 2014  Nummer 4 – 2014
Fouten maken is menselijk – 3
Kees Keizer, een Smildeger smid in ruste – 4
Uit de krant van 1874 - 17
De Tocht van 1963 en wat er later op volgde - 18
Reactie op artikel "Visscherleven" - 28
De winter van negentienzeuvenvirtig - 32
De nazaten van Hendrick Jans 'De Rode' Stegger-34
©de Smilde 2011-2014