2022

Levend Verleden is digitaal beschikbaar vanaf 2003 t/m 2017.

 


Levend verleden 2022 1

 Levend Verleden 2022-1

Twee oorlogen - 3&

Den Haag, Drenthe en Smilde in WO2: de verbinding - 4

Stille getuigen Joodse werkkampen rond Smilde - 14

Mededeling van het bestuur - 21

Het onderduikershol 'op' Oranje - 22

Drie generaties onderwijs in Bovensmilde - 30

Wat is er met juffrouw Elshof gebeurd? - 33

 


Levend verleden nr 2

 Levend Verleden 2022-2

Drentse landadel en Duitse Silhouetteur - 3 

Friesche Landadel en Drentsche Turf - 4

Smeden van 'de Smilde' De Tigelaars bij de Grietmansbrug - 13

Een Friese Smildeger vertelt - 20

Topwetenschappers en atoom-deskundigen in de Nieuwe Wereld - 26

Coenraad Gebhard silhouetteur 1, kastelein - 34

Otte Blomsma, een Smildeger milicien - 37

 


Levend verleden nr 3

Levend Verleden 2022-3

Smilde in de vaart van de nieuwe tijd - 3 

Smilde in de vaart van de nieuwe tijd - 4

De gemeentelijke verordeningen anno 1888 - 7

Boomkwekerijen 'De Eikenterpen' in Smilde - 16

Uit de krant van - 26

Harmonia: "Wibo van de Wieke met zien trawant'n" - 28

Noordenveldtentoonstellingen door de jaren heen - 35

 


Levend verleden nr 4

Levend Verleden 2022-4

Klachten - 3 

Het verhaal uit de 'dikke boeken' van Offringa over auto`s, rijwielen en motoren in de periode 1929-1936 - 4

Mayo, een verdwenen onderneming - 12

'De Ankerstee", van werkhuis naar rusthuis - 20

Schoolopzienermr. Petrus van der Veen - 30

 

Copyright © de Smilde 2011-2023