2017


2017 nummer 1

Levend Verleden 2017-1

Mooie verhalen - 3

Het te korte leven van Jan Ludwig - 4

De oorlog in Smilde door de ogen van een schoolkind - 8

Nog eens Smildeger roet - 15

Albertje Eleveld-Tigelaar (96) over haar leven op de Smilde - 16

Uit de krant van 1869 - 21

Het bijzondere verhaal van Jan Popken en de bouwhistorie van "De Roodenburg" - 22

De geschiedenis van Smilde kent vele hiaten - 28

 


2017 nummer 2

Levend verleden 2017-2

Mensen met schrijftalent - 3

Adriaan Pauwstraat, door Bert Sluiter - 4

Vaartweg, door Jan Hoeks - 6

De Polle, door Akkie de Jong - 11

Leemdijk, door Gerard Coers - 13

Vaartweg, door Wim Hoogeveen - 15

Nieuwe Wijkje, door Geesje Boersma - 17

Kanaalstraat, later Tramweg, door Bertus Voortman - 20

Prins Bernhardstraat, door Albertje Hof - 24

Kanaalweg, door Wemmie Wolf - 26

Kanaalweg, door An Vos - 28

Kanaalweg, door Mieni Daalman-Hoogeveen - 31

Kanaalweg, door Ardien Mussche-Vos - 32

Jonkerswijk, door Albert Boers - 34

Rozenstraat, door Arjan Post - 36

Meesterswijk, door Meina Bos - 42

 


2017 nummer 3

Levend verleden 2017-3

Oproep redactieleden - 3

Synagoge en school in Smilde: Een historisch overzicht - 4

Hedzer Rijpstra, burgemeester van Smilde, 1952-1960 - 18

Protestante Gemeente Bovensmilde weer in voormalige hervormde kerk - 24

Zestig jaar vrouwenbeweging Passage, afdeling Bovensmilde - 28

Harmke de Groot (74) was bijna kwart eeuw presidente 'Passage' - 30

Uit de krant van 1990 - 32

Evert Everts Akkerman (1766-1837) woonde vele jaren in 'de Pispot' - 33

  


2017 nummer 4

Levend verleden 2017-4

Achterom kijken - 3

De winter in vroegere tijden – 4

Vredeveld transport tachtig jaar – 8

Vondst van `Neanderthaler` schedel in Smilde – 12

Hemke Hemkes, een hoofdonderwijzer uit Bovensmilde met nationale bekendheid – 16

Uit de krant van 1844 – 22

Van kantoorbediende tot directeur van de Kunstmest- en Brandstoffenhandel te Smilde

 

 

Copyright © de Smilde 2011-2023