Index 1855

Naam datum blad   Onderwerp datum blad
Bakker, H. 25-apr Blad 1855 H   25-jarig huwelijksfeest van F. Ossel 10-nov Blad 1855
Bakker, H. 28-jul Blad 1855 L   aanbesteding bouw van een huis 3-jan Blad 1855
Bakkker 9-mei Blad 1855 H   aanleg weg naar Groningen 29-aug Blad 1855 M
Bavink, ds. 18-aug Blad 1855 M   beëdiging wethouders 19-sep Blad 1855 N
Bavink, ds. 8-sep Blad 1855 N   benoeming commies Blomsma 13-jan Blad 1855 A
Bavink, ds. J. 22-aug Blad 1855 M   benoeming onderwijzer Ulehake 7-apr Blad 1855 G
Bei, ds. De 18-aug Blad 1855 M   beroep ds Chr. Afg. gemeente 8-sep Blad 1855 N
Bei, ds. De 8-sep Blad 1855 N   beroep ds. Bavink 22-aug Blad 1855 M
Bijnema, J. 21-jul Blad 1855 K   beroep ds. Bavink 8-sep Blad 1855 N
Bijnema, J. 19-sep Blad 1855 N   beroep ds. Chr. Afg. gemeente 22-aug Blad 1855 M
Blenken 24-jan Blad 1855 B   beroep ds. E. Breitsma 1-dec Blad 1855 Q
Blomsma, A. 13-jan Blad 1855 A   beroep ds. E. Breitsma 19-dec Blad 1855 R
Boer, A. de 27-jan Blad 1855 B   beroep ds. Kok 17-okt Blad 1855 O
Boer, smid Hendrik Jans 22-dec Blad 1855 S   beroep ds. Kok 14-nov Blad 1855 P
Boerhof, J. 2-jun Blad 1855 J   beroep ds. Smit 19-mei Blad 1855 I
Boerhof, wed. Remmelt Thomas 3-jan Blad 1855   beroep ds. Smit 6-jun Blad 1855 J
Boerhuis, hoofdonderwijzer J.T. 24-mrt Blad 1855 F   beroep ds. Smit 18-jul Blad 1855 K
Boerhuis, Jantje 31-okt Blad 1855 P   beroep ds. Smit 25-jul Blad 1855 L
Bos, Marten Everts 15-sep Blad 1855 N   brand bij winkelier v.d. Velde 9-jun Blad 1855 J
Bos, Marten Everts 19-dec Blad 1855 R   brand bij winkelier v.d. Velde 13-jun Blad 1855 J
Braam, timmerman Hendrik 8-dec Blad 1855 Q   cholera 3-nov Blad 1855 P
Breitsma, ds. E. 1-dec Blad 1855 Q   collecte t.b.v. armen 7-feb Blad 1855 C
Breitsma, ds. E. 19-dec Blad 1855 R   collecte t.b.v. armen 28-feb Blad 1855 E
Bruggink, Aaldert 12-dec Blad 1855 Q   diefstal bij J. Boerhof 2-jun Blad 1855 J
Cock, ds.  8-sep Blad 1855 N   examen vacature Hoogersmilde 24-mrt Blad 1855 F
Drenthen, J. 21-jul Blad 1855 K   geboren dochter van A.B. Kuijk 31-mrt Blad 1855 G
Eekhout 21-jul Blad 1855 K   geschenk voor meester Ulehake 29-aug Blad 1855 M
Eekhout, Hachmeester 14-feb Blad 1855 D   Goede Vrijdag 31-mrt Blad 1855 G
Eekhout, P.J.L. 17-jan Blad 1855 A   hardrijderij op de schaats 27-jan Blad 1855 B
Eekhout, P.J.L. 14-feb Blad 1855 D   huis te huur van de wed. Hatzman 7-feb Blad 1855 C
Eekhout, P.J.L. 21-feb Blad 1855 D   intekening stichting pastorie 7-feb Blad 1855 C
Eekhout, P.J.L. 7-mrt Blad 1855 E   jacht en stroperij 3-feb Blad 1855 C
Eekhout, P.J.L. 25-apr Blad 1855 H   jacht en stroperij 7-feb Blad 1855 C
Ensing, erven Jan 3-jan Blad 1855   kantongerecht 8-dec Blad 1855 Q
Essen, M.S. van 20-okt Blad 1855 O   kerkelijke bijdrage Israëlieten 24-jan Blad 1855 A
Fernhout 24-jan Blad 1855 B   kerkelijke bijdrage Israëlieten 27-jan Blad 1855 B
Fledderus, C. 24-feb Blad 1855 D   konijnenfokkerij 16-mei Blad 1855 I
Fledderus, C. 21-jul Blad 1855 K   marktbericht 28-apr Blad 1855 H
Fledderus, Johanna Geertruida 12-dec Blad 1855 Q   molen van  B.W. Kijmmell 1-aug Blad 1855 L
Fledderus, wed. Lambertus 12-dec Blad 1855 Q   muziekgezelschap 27-jan Blad 1855 B
Frank, wed. Israël 7-apr Blad 1855 G   muziekgezelschap de Harmonie 10-mrt Blad 1855 F
Gelder, J. de 28-apr Blad 1855 H   muziekvoorstelling 9-mei Blad 1855 H
Goor, H. van 31-jan Blad 1855 C   ongeluk (verbranding) 26-mei Blad 1855 I
Goor, H. van 21-mrt Blad 1855 F   ongeluk (verdrinking) 9-mei Blad 1855 I
Goor, H. van 2-jun Blad 1855 I   ongeluk (verdrinking) 13-jun Blad 1855 J
Hage, B. van 18-apr Blad 1855 G   ongeluk (verdrinking) R. Jager 6-okt Blad 1855 N
Hartgers, Cornelis 20-okt Blad 1855 O   ongeluk met diligence 2-mei Blad 1855 H
Hatzman, weduwe 7-feb Blad 1855 C   ontbinding vennootschap gebr. de Wal 11-apr Blad 1855 G
Hofman jr. J. 31-okt Blad 1855 P   ouderdom 24-mrt Blad 1855 F
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 22-aug Blad 1855 M   overlijden 15-aug Blad 1855 L
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 5-sep Blad 1855 N   overlijden Pieterika Swiers 30-jun Blad 1855 K
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 3-okt Blad 1855 N   overlijden van B. van Hage 18-apr Blad 1855 G
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 20-okt Blad 1855 O   overlijden van Jakob Jan van Veen 10-jan Blad 1855
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 7-nov Blad 1855 P   overlijden van S.M.D. van Kuijk-Klaasesz 14-apr Blad 1855 G
Homan, E. 21-jul Blad 1855 K   overlijden Willem Huizing 16-jun Blad 1855 K
Hoving, wed. 15-dec Blad 1855 R   Pieter Hummelsbrug 28-jul Blad 1855 L
Huizing, Willem 16-jun Blad 1855 K   raadsvergadering 24-jan Blad 1855 A
Jager, R. 6-okt Blad 1855 N   raadsvergadering 17-okt Blad 1855 O
Joffers, J. 21-jul Blad 1855 K   raadsverkiezing 21-jul Blad 1855 K
Joffers, J. 4-aug Blad 1855 L   reglement Veenschap Kloosterveen 25-apr Blad 1855 H
Joldersma, W. 27-jan Blad 1855 B   ringstekerij 30-mei Blad 1855 I
Jong, R.M. de 30-mei Blad 1855 I   schulden en vorderingen Jan Hofman 31-okt Blad 1855 P
Jonker,  B. 8-dec Blad 1855 Q   turfscheepvaart 21-mrt Blad 1855 F
Jonker, B. 21-jul Blad 1855 K   turfscheepvaart 2-jun Blad 1855 J
Jonker, B. 19-sep Blad 1855 N   turfscheepvaart 25-jul Blad 1855 L
Jonker, Bauke 25-apr Blad 1855 H   varkensteelt 28-nov Blad 1855 Q
Jonker, R. 30-jun Blad 1855 K   veeziekte 31-jan Blad 1855 C
Jonker, vervener B. 25-jul Blad 1855 L   veeziekte 21-mrt Blad 1855 F
Jonker,wethouder  B. 20-okt Blad 1855 O   veeziekte 2-jun Blad 1855 I
Jonkman, Wijbe 15-dec Blad 1855 R   verhuizing naar Schoonoord 17-mrt Blad 1855 F
Kelder, Jan Jans 22-dec Blad 1855 S   verkiezing gemeenteraad 4-aug Blad 1855 L
Kijmmell, B.W. 1-aug Blad 1855 L   verkoop behuizing wed. Israël Frank 7-apr Blad 1855 G
Kijmmell, C.W.E. 13-jan Blad 1855 A   verkoop bezittingen van Fledderus 12-dec Blad 1855 Q
Kijmmell, C.W.E. 25-apr Blad 1855 H   verkoop bezittingen van M.S. van Essen 20-okt Blad 1855 O
Kijmmell, J.H. 21-jul Blad 1855 K   verkoop bezittingen van Wijbe Jonkman 15-dec Blad 1855 R
Kijmmell, mr. L.O. 24-feb Blad 1855 D   verkoop grond van E. Suermondt 20-okt Blad 1855 O
Klijn 10-mrt Blad 1855 F   verkoop grond van E. Suermondt 8-dec Blad 1855 Q
Kniphorst, mr. C.L. 22-dec Blad 1855 R   verkoop huis van A. P. Nederhoed 19-dec Blad 1855 R
Kok, ds. 18-aug Blad 1855 M   verkoop huis van A. Pomper 13-okt Blad 1855 O
Kok, ds. W.  17-okt Blad 1855 O   verkoop huis van Marten Everts Bos 15-sep Blad 1855 N
Kok, ds. W.  14-nov Blad 1855 P   verkoop van De Veenhoop 22-aug Blad 1855 M
Kuijk, A.B. van 14-apr Blad 1855 G   verkoop van De Veenhoop 3-okt Blad 1855 N
Kuijk-Klaasesz, S.M.D. van 31-mrt Blad 1855 G   verkoop van De Veenhoop 7-nov Blad 1855 P
Kuijk-Klaasesz, S.M.D. van 14-apr Blad 1855 G   verkoop van een  huis en veen 22-dec Blad 1855 R
Kuipers 24-mrt Blad 1855 F   verkoop van een bakkerij 3-mrt Blad 1855
Lier, H.H. van 3-jan Blad 1855   verkoop van een bakkerij 5-sep Blad 1855 N
Lier, H.H. van 17-jan Blad 1855 A   verkoop van een behuizing 3-jan Blad 1855
Lier, H.H. van 14-feb Blad 1855 D   verkoop van een boerenplaats 3-jan Blad 1855
Lier, H.H. van 21-feb Blad 1855 D   verkoop van een boerenplaats 13-jan Blad 1855 A
Lier, H.H. van 7-mrt Blad 1855 E   verkoop van een boerenplaats 24-feb Blad 1855 D
Lier, H.H. van 7-apr Blad 1855 G   verkoop van een boerenplaats 24-feb Blad 1855 E
Lier, H.H. van 31-okt Blad 1855 P   verkoop van een huis en veen aan de Meesterswijk 19-dec Blad 1855 R
Lier, H.H. van 8-dec Blad 1855 Q   verkoop van een huis van H.J. Boer 22-dec Blad 1855 S
Lier, H.H. van 15-dec Blad 1855 R   verkoop van een korenmolen 13-jan Blad 1855 A
Lier, H.H. van 22-dec Blad 1855 R   verkoop van een landgoed 17-jan Blad 1855 A
Lier, H.H. van 26-dec Blad 1855 S   verkoop van een landgoed 14-feb Blad 1855 D
Limburgh 24-mrt Blad 1855 F   verkoop van een landgoed 21-feb Blad 1855 D
Lok jr., erven Jan Jans 3-jan Blad 1855   verkoop van een landgoed 7-mrt Blad 1855 E
Luxwolda, Aaltje 3-jan Blad 1855   verkoop van huizen aan de van Lierswijk 26-dec Blad 1855 S
Luxwolda, erven 3-okt Blad 1855 N   verkoop van huizen en grond aan de Grietmanswijk 22-dec Blad 1855 S
Mast, H. 27-jan Blad 1855 B   verkoop van konijnen door  W. Stuur 1-sep Blad 1855 M
Mast, H. 30-mei Blad 1855 I   verkoop van populieren 10-jan Blad 1855
Nederhoed, A.P. 19-dec Blad 1855 R   vogeltrek 9-jun Blad 1855 J
Nentjes, ds. 8-sep Blad 1855 N   zangschool 15-dec Blad 1855 R
Nuis, J. 30-mei Blad 1855 I        
Obbes 9-mei Blad 1855 H        
Oever, grutter G. ten 28-nov Blad 1855 Q        
Oldenhuis Gratama, mr. L. 20-okt Blad 1855 O        
Oldenhuis Gratama, mr. L. 8-dec Blad 1855 Q        
Ossel, F. 10-nov Blad 1855 P        
Pomper, A. 13-okt Blad 1855 O        
Rebenscheijdt, mevr. 17-okt Blad 1855 O        
Reinders, J. 27-jan Blad 1855 B        
Runeman 24-mrt Blad 1855 F        
Schans, Jan 12-dec Blad 1855 Q        
Schut, J.B. 14-feb Blad 1855 D        
Servatius, notaris 11-apr Blad 1855 G        
Servatius, notaris 12-dec Blad 1855 Q        
Servatius, notaris 22-dec Blad 1855 S        
Sickens, wed. 26-dec Blad 1855 S        
Smid, Albertus 3-jan Blad 1855        
Smit, ds. E. 19-mei Blad 1855 I        
Smit, ds. E. 6-jun Blad 1855 J        
Smit, ds. E. 4-jul Blad 1855 K        
Smit, ds. E. 25-jul Blad 1855 L        
Smit, ds. E. 22-aug Blad 1855 M        
Soer, vervener A. 19-dec Blad 1855 R        
Spier en Comp. 16-jun Blad 1855 K        
Spier, A. 21-jul Blad 1855 K        
Spier, A. 18-apr Blad 1855 G        
Stavast, L. 13-jan Blad 1855 A        
Strijker, R. 13-jun Blad 1855 J        
Stuur, W. 16-mei Blad 1855 I        
Stuur, W. 1-sep Blad 1855 M        
Suermondt, E. 20-okt Blad 1855 O        
Suermondt, E. 8-dec Blad 1855 Q        
Sunderman 24-mrt Blad 1855 F        
Swiers, P. 30-jun Blad 1855 K        
Swiers, Pieterika 30-jun Blad 1855 K        
Terpstra, D.P. 24-feb Blad 1855 E        
Tonckens, E. 25-apr Blad 1855 H        
Ulehake 24-mrt Blad 1855 F        
Ulehake, H. 7-apr Blad 1855 G        
Ulenhake, H. 29-aug Blad 1855 M        
Veen, H. van 24-feb Blad 1855 E        
Veen, H. van 21-jul Blad 1855 K        
Veen, Jakob Jan 10-jan Blad 1855        
Veen, mr. P. van der 25-apr Blad 1855 H        
Veenstra, Remmelt 20-okt Blad 1855 O        
Veen-Vennik, A. van 10-jan Blad 1855        
Velde, Jan van der 9-jun Blad 1855 J        
Velde, Jan van der 13-jun Blad 1855 J        
Velde, Jan van der 27-okt Blad 1855 P        
Veldkamp, de erven G. en H. 22-dec Blad 1855 S        
Venekamp, onderwijzer 15-dec Blad 1855 R        
Vink, Klaas 22-dec Blad 1855 S        
Vos, mr. A. 25-apr Blad 1855 H        
Vos, mr. A. en H. 15-sep Blad 1855 N        
Vries, mej. G. de 22-dec Blad 1855 S        
Vries, Vogeltje de 15-dec Blad 1855 R        
Vroome, H. de 17-okt Blad 1855 O        
Vroome, M.H. de 3-jan Blad 1855        
Wal, H. Vitringa de 28-jul Blad 1855 L        
Wal, Henricus de 11-apr Blad 1855 G        
Wal, J. Vitinga de 21-jul Blad 1855 K        
Wal, J. Vitinga de 4-aug Blad 1855 L        
Wal, Julius Vitringa de 11-apr Blad 1855 G        
Westerhof 24-mrt Blad 1855 F        
Wind 10-mrt Blad 1855 F        
Wind, J. 3-jan Blad 1855        
Wind, J. 7-apr Blad 1855 G        
Wind, J.H. 27-jan Blad 1855 B        
Wind, Johannes 3-jan Blad 1855        
Wind, Johannes 15-dec Blad 1855 R        
Wind, Johannes 19-dec Blad 1855 R        
Wind, logementhouder 22-dec Blad 1855 R        
Wind, logementhouder 22-dec Blad 1855 S        
Wind, logementhouder 26-dec Blad 1855 S        
Woldman, Jacob 14-feb Blad 1855 D        
Wolters, J.L. 21-jul Blad 1855 K        
Wolters, J.L. 4-aug Blad 1855 L        
Wolters, J.L. 22-dec Blad 1855 R        

Copyright © de Smilde 2011-2023