Index 1865

 

naam

datum

blad

 

onderwerp

datum

blad

Alberts, Albert 4 nov Blad 1865 Q   advertentie voor drie schoenmakersknechten bij H.J. Ensing 23 dec Blad 1865 T-1
Alberts-Wolters, Antien 4 nov Blad 1865 Q   advertentie voor een bakkersknecht bij D. Tissing 29 april Blad 1865 E-1
Aling, mr. W. 4 mei Blad 1865 F   advertentie voor een bakkersknecht bij E. Punter 2 mei Blad 1865 E-1
Ancona, hoofdonderwijzer W. d' 20 april Blad 1865 E   advertentie voor een bakkersknecht bij J.S. Kramer 17 okt Blad 1865 P
Ancona, hoofdonderwijzer W. d' 13 juli Blad 1865 I-1   advertentie voor een gemeenteklerk 14 okt Blad 1865 P
Ancona, hoofdonderwijzer W. d' 11 nov Blad 1865 Q-1   advertentie voor een huishoudster van A. Boxen 14 jan Blad 1865 A
Andringa, R. 16 sept Blad 1865 N-1   advertentie voor een hulponderwijzer 8 juni Blad 1865 H
Auwerda, S.P. 28 nov Blad 1865 R-1   advertentie voor een hulponderwijzer 21 dec Blad 1865 T
Bakker, de heer 8 juni Blad 1865 G-1   advertentie voor een kwekeling 13 juli Blad 1865 I-1
Bakker, de heer 24 juni Blad 1865 H-1   advertentie voor een meid in de huishouding 23 nov Blad 1865 Q-1
Bakker, Hendrikus 4 nov Blad 1865 Q   advertentie voor een schaapherder 22 april Blad 1865 E
Bakker, Hendrikus 28 nov Blad 1865 R-1   advertentie voor twee kleermakersknechten bij W. Kolthoff 28 okt Blad 1865 P-1
Bakker, secretaris H. 16 sept Blad 1865 N-1   advertentie wegens laster over M.J. Bloemendaal jr. 16 dec Blad 1865 T
Bakker, secretaris H. 21 sept Blad 1865 O   benoeming van hoofdonderwijzer d'Ancona 20 april Blad 1865 E
Bakker, secretaris H. 26 sept Blad 1865 O-1   benoeming van hulponderwijzer M. van de Horst 29 juni Blad 1865 H-1
Barelds, J. 9 dec Blad 1865 S-1   benoeming van klerk Rebbers 30 nov Blad 1865 R-1
Berkenbosch, R. 17 jan Blad 1865 A-1   benoeming van veldwachter H. Kalbfleisch 26 sept Blad 1865 O
Berkenbosch, R. 27 mei Blad 1865 G   benoeming van veldwachter W.G. van Driesten 9 sept Blad 1865 N
Berkenbosch, R. 3 juni Blad 1865 G-1   bevolking 1864 3 jan Blad 1865
Berkenbosch, R. 17 juni Blad 1865 H   boeldag bij  Klaas Pot 14 febr Blad 1865 B-1
Berkenbosch, R. 29 juli Blad 1865 K   boeldag bij Arend Spijkamn 4 april Blad 1865 D-1
Berkenbosch, R. 14 sept Blad 1865 N-1   boeldag bij bakker Albert W. de Jonge 2 maart Blad 1865 C-1
Berkenbosch, R. 16 dec Blad 1865 T   boeldag bij de wed. Bouke Jagt 4 maart Blad 1865 C-1
Berkenbosch, R. 30 dec Blad 1865 T-1   boeldag bij de weduwe Pieter de Vries 2 sept Blad 1865 M-1
Bisschop, R. 23 dec Blad 1865 T-1   boeldag bij H.C. Hatzmann 18 maart Blad 1865 D
Blenken, C. 14 okt Blad 1865 O-1   boeldag bij Hendrik Derks Hoogeveen 4 febr Blad 1865 B
Bloemendaal jr., M.J. 16 dec Blad 1865 T   boeldag bij Jacobus Haveman 9 maart Blad 1865 D
Blomsma, Jannes 31 okt Blad 1865 P-1   boeldag bij Jan IJwes Nuis 20 mei Blad 1865 G
Blomsma-Offereins, Aaltje 8 juli Blad 1865 I   boeldag bij Jan Roelof Zwiers 22 april Blad 1865 E
Boer, smid H. 6 mei  Blad 1865 F-1   boeldag bij Koops Lammert Moes 15 april Blad 1865 E
Boerhof, de erven H. 2 sept Blad 1865 M-1   boeldag bij R. Blomsma 8 juli Blad 1865 I
Booi, E. 2 dec Blad 1865 S   boeldag bij R.J. Schut 13 mei  Blad 1865 F-1
Boom, H. 4 mei Blad 1865 F   boeldag bij Salomon Levie 2 mei Blad 1865 E-1
Boonstra, T. 23 maart Blad 1865 D   boeldag bij Wietse Gaukes de Vries 8 april Blad 1865 D-1
Bos, H. 26 aug Blad 1865 L-1   brand bij H. Ridder en D. Huisman 28 maart Blad 1865 D-1
Boxen, A. 14 jan Blad 1865 A   brand bij J. Kiewiet 18 nov Blad 1865 Q-1
Boxma, A. 9 sept Blad 1865 N   brand bij koopman S.G. Levie 1 juli Blad 1865 H-1
Bril, R. 1 juni Blad 1865 G-1   bruggeld voor de Pieter Feijendraai 4 mei Blad 1865 F
Brill, R. 26 aug Blad 1865 L-1   catechisatiebericht 4 febr Blad 1865 B
Brill, R. 29 aug Blad 1865 L-1   collecte t.b.v de armen 9 febr Blad 1865 B-1
Burg, H. van der 29 april Blad 1865 E-1   collecte t.b.v de armen 21 febr Blad 1865 C
Cohen, de wed. G.D. 8 juni Blad 1865 H   collecte t.b.v de armen 23 dec Blad 1865 T-1
Cohen, de wed. G.D. 17 okt Blad 1865 P   concert 10 jan Blad 1865
Cohen, mej. de wed. 29 juli Blad 1865 K-1   correspondentie over raadsverkiezing 7 dec Blad 1865 S-1
Cremer, Fokko 26 jan Blad 1865 A-1   correspondentie over raadsverkiezing 9 dec Blad 1865 S-1
Datama, P. 20 juli Blad 1865 J-1   dam tussen Appelscha en Smilde 10 jan Blad 1865
Dieters, R. 12 jan Blad 1865 A   dankbetuiging van mevr. Kijmmell-Stheeman 17 okt Blad 1865 P
Dieters, Roelof 28 nov Blad 1865 R-1   diefstal van appels bij mr. P. van der Veen 7 sept Blad 1865 N
Dieters-Diphoorn, J.W. 12 jan Blad 1865 A   diefstal van vee en aardappelen bij T. Boonstra 23 maart Blad 1865 D
Doek, Anne Jans 2 sept Blad 1865 M-1   erratum over boekweitverkoop 7 sept Blad 1865 N
Doorenbos, ds. H. 10 jan Blad 1865 A   geboorte van een levenloos meisje van E.C. Eekhout-Eekhout 18 nov Blad 1865 Q-1
Doorenbos, ds. H. 24 juni Blad 1865 H-1   geldlening  8 juli Blad 1865 I
Drenthen, Joh. 28 nov Blad 1865 R-1   geschenk voor meester Venekamp 1 juli Blad 1865 H-1
Driesten, veldwachter W.G. van 7 sept Blad 1865 N   harddraverij 1 juni Blad 1865 G-1
Driesten, veldwachter W.G. van 9 sept Blad 1865 N   harddraverij 8 juni Blad 1865 G-1
Driesten, veldwachter W.G. van 26 sept Blad 1865 O   hardrijderij op de schaats 7 jan Blad 1865
Duiker, H. 7 jan Blad 1865   hondsdolheid 28 jan Blad 1865 B
Duker, Koop Jans 23 dec Blad 1865 T-1   hondsdolheid 7 febr Blad 1865 B
Eekhout, P.J.L. 29 april Blad 1865 E-1   hondsdolheid 28 febr Blad 1865 C-1
Eekhout, P.J.L. 4 mei Blad 1865 F   huwelijk van H. Sikkens Wzn.  en J. Barelds 9 dec Blad 1865 S-1
Eekhout, P.J.L. 13 juli Blad 1865 I-1   huwelijksjubileum van L. Straatman 22 april Blad 1865 E
Eekhout, P.J.L. 20 juli Blad 1865 J-1   inbraak en insluiping 30 mei Blad 1865 G
Eekhout, P.J.L. 29 juli Blad 1865 K   ingezonden stuk over de kiesverenigingen 22 juli Blad 1865 J-1
Eekhout, P.J.L. 1 aug Blad 1865 K-1   ingezonden stuk over de markt 21 jan Blad 1865 A-1
Eekhout, P.J.L. 3 aug Blad 1865 L   ingezonden stuk over de zangvereniging 'De Harmonie' 25 febr Blad 1865 C-1
Eekhout, P.J.L. 8 aug Blad 1865 L   jaarmarkt 16 sept Blad 1865 N-1
Eekhout, P.J.L. 8 aug Blad 1865 L   jongelingsvereniging 11 nov Blad 1865 Q-1
Eekhout, P.J.L. 14 sept Blad 1865 N-1   jubileum ds. Doorenbos 10 jan Blad 1865 A
Eekhout-Eekhout, E.C. 18 nov Blad 1865 Q-1   jubileum koster Hijman van Kommer 12 jan Blad 1865 A
Eis, Jan 7 febr Blad 1865 B   jubileum van meester Meijeringh 24 okt Blad 1865 P
Ensing, H.J. 23 dec Blad 1865 T-1   kalvermesterij van L.f. Mulders 23 dec Blad 1865 T
Essen, Roelof M. van 31 okt Blad 1865 P-1   kiesvereniging de Eendragt 4 mei Blad 1865 F
Feijen, T. 13 april Blad 1865 E   kiesvereniging de Eendragt 4 mei Blad 1865 F
Fernhout, H. 14 febr Blad 1865 B-1   kiesvereniging de Eendragt 8 juli Blad 1865 I
Fernhout, Jan 7 febr Blad 1865 B-1   kiesvereniging de Eendragt 13 juli Blad 1865 I-1
Fernhout, K. 1 juni Blad 1865 G-1   kiesvereniging de Eendragt 13 juli Blad 1865 I-1
Fernhout, K. 22 juni Blad 1865 H   kiesvereniging de Eendragt 15 juli Blad 1865 I-1
Fernhout, K. 25 juli Blad 1865 K   kiesvereniging de Eendragt 15 juli Blad 1865 I-1
Fernhout, K. 2 dec Blad 1865 S   kiesvereniging de Eendragt 15 juli Blad 1865 I-1
Fernhout, M. 8 april Blad 1865 D-1   kiesvereniging de Eendragt 18 juli Blad 1865 I-1
Fernhout, M. 28 nov Blad 1865 R-1   kiesvereniging de Eendragt 27 juli Blad 1865 K
Fernhout, M. 6 mei  Blad 1865 F-1   kiesvereniging de Eendragt 29 juli Blad 1865 K
Fledderus, wed. 23 dec Blad 1865 T-1   kiesvereniging de Eendragt 8 aug Blad 1865 L
Fledderus, wed. L. 23 dec Blad 1865 T-1   kiesvereniging de Eendragt 12 aug Blad 1865 L
Flier-Vennik, mej. van der 24 juni Blad 1865 H-1   kiesvereniging de Eendragt 22 aug Blad 1865 L-1
Gorkum, administrateur van 31 aug Blad 1865 M-1   kiesvereniging de Eendragt 26 aug Blad 1865 L-1
Gratama, mr. L.O. 3 aug Blad 1865 L   kiesvereniging de Eendragt 11 nov Blad 1865 Q-1
Grijs, J.H. de 11 maart Blad 1865 D   loterij t.b.v. de armen 24 jan Blad 1865 A-1
Groen, de heer 8 juni Blad 1865 G-1   machinale turfbereiding 2 mei Blad 1865 E-1
Haak, J. 2 dec Blad 1865 S   machinale turfbereiding 30 mei Blad 1865 G-1
Hage, Dirk van 28 nov Blad 1865 R-1   marktbericht 29 april Blad 1865 E-1
Hatzmann, H.C. 18 maart Blad 1865 D   marktbericht 23 sept Blad 1865 O
Hatzmann, H.C. 28 nov Blad 1865 R-1   Nationale Brandstofmaatschappij 31 aug Blad 1865 M-1
Hatzmann, H.C. 28 nov Blad 1865 R-1   natuurwonder (kippen) 4 febr Blad 1865 B
Hatzmann, H.C. 23 dec Blad 1865 T-1   natuurwonder (knol) 9 sept Blad 1865 N
Hatzmann, wed. J. 28 nov Blad 1865 R-1   onderwijzerswoning te Hijkersmilde 11 april Blad 1865 D-1
Haveman, Jacobus 9 maart Blad 1865 D   ongeluk (bijna verdrinking) 2 maart Blad 1865 C-1
Hazenberg, wed. 22 aug Blad 1865 L-1   ongeluk (bijna verdrinking) 23 mei Blad 1865 G
Heemskerk, de heer 28 jan Blad 1865 B   ongeluk (bijna verdrinking) vvan H. Wesseling 13 mei  Blad 1865 F-1
Heidema, H. Es. 8 juli Blad 1865 I   ongeluk (brand) bij H. Oostingh en T. Put 28 okt Blad 1865 P-1
Hekker, Hendrik 2 sept Blad 1865 M-1   ongeluk (brand) bij M. Fernhout 6 mei  Blad 1865 F-1
Herfkens, de heer 9 sept Blad 1865 N   ongeluk (verdrinking) 13 april Blad 1865 E
Hiddingh, mr. C. 2 sept Blad 1865 M-1   ongeluk (verdrinking) 1 aug Blad 1865 K-1
Hiddingh, mr. C. 12 sept Blad 1865 N-1   ongeluk (verdrinking) 9 dec Blad 1865 S-1
Hoekman, wed. E. 2 dec Blad 1865 S   oogstbericht 24 juni Blad 1865 H-1
Hofhuis, C. 7 nov Blad 1865 Q   oogstbericht 25 juli Blad 1865 K
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 11 maart Blad 1865 D   opening van de Chr. Nationale school 8 juli Blad 1865 I
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 21 maart Blad 1865 D   oudste inwoonster (wed. H. Strik) 5 dec Blad 1865 S-1
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 8 juni Blad 1865 H   overlijden van C.W.E. Kijmmell 19 sept Blad 1865 N-1
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 29 juli Blad 1865 K-1   overlijden van C.W.E. Kijmmell 19 sept Blad 1865 O
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 2 sept Blad 1865 M-1   overlijden van J.W. Dieters-Diphoorn 12 jan Blad 1865 A
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 19 sept Blad 1865 O   overlijden van Jacobus Luxwolda 16 febr Blad 1865 C
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 17 okt Blad 1865 P   overlijden van Jan IJwes Nuis 13 mei  Blad 1865 F-1
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 14 okt Blad 1865 P   provinciale verkiezingen 29 april Blad 1865 E-1
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 25 nov Blad 1865 R   raadsverkiezing 20 juli Blad 1865 J-1
Holthe tot Echten, notaris A.W. van 28 nov Blad 1865 R   raadsverkiezing 22 juli Blad 1865 J-1
Homan, E.R. 10 juni Blad 1865 H   raadsverkiezing 1 aug Blad 1865 K-1
Homan, E.R. 20 juli Blad 1865 J-1   raadsverkiezing 1 aug Blad 1865 K-1
Homan, E.R. 19 aug Blad 1865 L-1   raadsverkiezing 3 aug Blad 1865 L
Homan, E.R. 18 nov Blad 1865 Q-1   raadsverkiezing 8 aug Blad 1865 L
Homan, E.R. 2 dec Blad 1865 S   raadsverkiezing 19 aug Blad 1865 L-1
Homan, Evert R. 3 aug Blad 1865 L   raadsverkiezing 26 aug Blad 1865 L-1
Homan, Evert R. 5 sept Blad 1865 M-1   raadsverkiezing 29 aug Blad 1865 L-1
Homan, J.T. 27 mei Blad 1865 G   raadsverkiezing 29 aug Blad 1865 M
Hoogerbrugge, M.A. 29 april Blad 1865 E-1   raadsverkiezing 3 okt Blad 1865 O-1
Hoogerbrugge, M.A. 4 mei Blad 1865 F   raadsverkiezing 18 nov Blad 1865 Q-1
Hoogerbrugge, M.A. 4 mei Blad 1865 F   raadsverkiezing 28 nov Blad 1865 R
Hoogerbrugge, M.A. 13 juli Blad 1865 I-1   raadsverkiezing 28 nov Blad 1865 R
Hoogerbrugge, M.A. 13 juli Blad 1865 I-1   raadsverkiezing 2 dec Blad 1865 S
Hoogerbrugge, M.A. 15 juli Blad 1865 I-1   raadsverkiezing (benoeming) 12 sept Blad 1865 N
Hoogerbrugge, M.A. 20 juli Blad 1865 J-1   raadsverkiezing (open brief van Hoogerbrugge) 29 aug Blad 1865 M
Hoogerbrugge, M.A. 29 juli Blad 1865 K   slachtbericht over een os 16 sept Blad 1865 N-1
Hoogerbrugge, M.A. 1 aug Blad 1865 K-1   slachtbericht over kalveren 22 aug Blad 1865 L-1
Hoogerbrugge, M.A. 1 aug Blad 1865 K-1   stremming van de Hellingbrug 18 juli Blad 1865 J-1
Hoogerbrugge, M.A. 3 aug Blad 1865 L   turfprijzen 21 nov Blad 1865 Q-1
Hoogerbrugge, M.A. 12 aug Blad 1865 L   veebericht (schapen) 16 febr Blad 1865 C
Hoogerbrugge, M.A. 19 aug Blad 1865 L-1   veebericht (varkens) 23 febr Blad 1865 C
Hoogerbrugge, M.A. 26 aug Blad 1865 L-1   veesmokkel 31 okt Blad 1865 P-1
Hoogerbrugge, M.A. 26 aug Blad 1865 L-1   veesmokkel 2 nov Blad 1865 Q
Hoogerbrugge, M.A. 29 aug Blad 1865 M   veeziekte (runderpest) 21 sept Blad 1865 O
Hoogerbrugge, M.A. 31 aug Blad 1865 M   veeziekte (runderpest) 26 sept Blad 1865 O-1
Hoogerbrugge, M.A. 3 okt Blad 1865 O-1   veeziekte (varkens) 4 febr Blad 1865 B
Hoogerbrugge, M.A. 5 okt Blad 1865 O-1   veeziekte (varkens) 24 juni Blad 1865 H-1
Hoogerbrugge, M.A. 14 okt Blad 1865 O-1   veeziekte (varkens) 21 nov Blad 1865 Q-1
Hoogerbrugge, M.A. 11 nov Blad 1865 Q-1   vereniging 'de Vooruitgang' 5 jan Blad 1865
Hoogerbrugge, M.A. 18 nov Blad 1865 Q-1   vereniging 'de Vooruitgang' 18 juli Blad 1865 J
Hoogerbrugge, M.A. 28 nov Blad 1865 R   vergadering van "De Vooruitgang" 14 okt Blad 1865 O-1
Hoogerbrugge, M.A. 28 nov Blad 1865 R   verhuur van boerenplaatsen van M.A. Hoogerbrugge 5 okt Blad 1865 O-1
Hoogerbrugge, M.A. 2 dec Blad 1865 S   verhuur van de bakkerij van J. Steenbergen 19 jan Blad 1865 A-1
Hoogerbrugge, M.A. 9 dec Blad 1865 S-1   verhuur van een huis van K. Pot 10 jan Blad 1865 A
Hoogeveen, Hendrik Derks 4 febr Blad 1865 B   verhuur van een schoenmakerswinkel  bij A. Spier 6 april Blad 1865 D-1
Hoogeveen, Hendrik Derks 1 juli Blad 1865 I   verhuur van groenland van mr. L. Oldenhuis Gratama 30 dec Blad 1865 U
Hoogeveen, Hendrik Derks 8 aug Blad 1865 L   verhuur van land van de wed. Cohen 17 okt Blad 1865 P
Hoogeveen, Hermannus 14 sept Blad 1865 N-1   verkiezing Provinciale Staten 27 april Blad 1865 E
Hoogeveen, J. 7 jan Blad 1865   verkoop  van boekweit van mr. C. Hiddingh 12 sept Blad 1865 N-1
Hoor, J.F. ten 14 dec Blad 1865 T   verkoop en verhuur van boekweit  2 sept Blad 1865 M-1
Horst,  hulponderwijzer M. van der 29 juni Blad 1865 H-1   verkoop van aardappelen van mr. van Lier 19 sept Blad 1865 O
Hovingh, Leffert 2 maart Blad 1865 C-1   verkoop van aardappelen van mr. van Lier en Westra 14 okt Blad 1865 P
Hubenet, C. 27 april Blad 1865 E   verkoop van boekweit van Aaldert Jans Zwiers 31 aug Blad 1865 M-1
Hubenet, C. 4 mei Blad 1865 F   verkoop van boekweit van C.W.E. Kijmmell 5 sept Blad 1865 M-1
Hubenet, C. 8 juli Blad 1865 I   verkoop van boekweit van Hermannus Hoogeveen 14 sept Blad 1865 N-1
Hubenet, C. 13 juli Blad 1865 I-1   verkoop van boekweit van Marten de Vries 23 sept Blad 1865 O
Hubenet, C. 18 juli Blad 1865 I-1   verkoop van boerderijen 9 sept Blad 1865 N
Hubenet, C. 18 juli Blad 1865 J   verkoop van boerenbehuizingen van J.B. Zwiers 21 dec Blad 1865 T
Hubenet, C. 27 juli Blad 1865 K   verkoop van boerenplaatsen van H. Heidema 8 juli Blad 1865 I
Hubenet, C. 8 aug Blad 1865 L   verkoop van bomen voor de wed. Harm Knol 14 dec Blad 1865 T
Hubenet, C. 12 aug Blad 1865 L   verkoop van de smederij van Dirk van Hage 28 nov Blad 1865 R-1
Hubenet, C. 22 aug Blad 1865 L-1   verkoop van een behuizing van J.H. de Grijs 11 maart Blad 1865 D
Hubenet, C. 26 aug Blad 1865 L-1   verkoop van een behuizing voor de erven J.T. Wichers 21 maart Blad 1865 D
Hubenet, C. 14 okt Blad 1865 O-1   verkoop van een boerenplaats van J. Haak 2 dec Blad 1865 S
Hubenet, C. 11 nov Blad 1865 Q-1   verkoop van een boerenplaats van Koop L. Moes 28 okt Blad 1865 P-1
Hubenet, C. 9 dec Blad 1865 S-1   verkoop van een huis en grond  van Steenbergen 27 mei Blad 1865 G
Huisman, D. 28 maart Blad 1865 D-1   verkoop van een huis in gebruik bij H. Hulst 28 nov Blad 1865 R
Hulst, Hendrikus 28 nov Blad 1865 R   verkoop van een huis van H. Bakker 4 nov Blad 1865 Q
Hummel, R. 28 nov Blad 1865 R-1   verkoop van een huis van Roelof Dieters 28 nov Blad 1865 R-1
IJzendijk, C.L. van 22 april Blad 1865 E   verkoop van een huis van W.F. Jonkers en A. Polak 28 nov Blad 1865 R-1
Jager, Jan Thomas 2 dec Blad 1865 S   verkoop van een huisplaats van Wietse Gs de Vries 7 febr Blad 1865 B-1
Jagt, wed. Bouke 4 maart Blad 1865 C-1   verkoop van een huisplaats van Wietse Gs de Vries 14 febr Blad 1865 B-1
Joffers, J. 20 juli Blad 1865 J-1   verkoop van een jacht van R.J. Schut 9 febr Blad 1865 B-1
Jong, C. de 13 april Blad 1865 E   verkoop van een watermolen van A. Spier 30 dec Blad 1865 U
Jonge, Albert W. de 2 maart Blad 1865 C-1   verkoop van groenland van Jan R. Zwiers 30 dec Blad 1865 U
Jonge, C. de 14 okt Blad 1865 O-1   verkoop van het vaartuig 'de Vrouwe Jantje' van J.F. ten Hoor 14 dec Blad 1865 T
Jonker, H. 1 juni Blad 1865 G-1   verkoop van hout bij Leffert Hovingh 2 maart Blad 1865 C-1
Jonkers, W.F. 28 nov Blad 1865 R-1   verkoop van hout te Hijkersmilde 17 jan Blad 1865 A-1
Jonkman, Hendrik 2 sept Blad 1865 M-1   verkoop van huizen en grond van E. Booi en J.A. ten Kate 2 dec Blad 1865 S
Kalbfleisch, veldwachter H. 26 sept Blad 1865 O   verkoop van klaver bij Hendrik Hoogeveen 1 juli Blad 1865 I
Kalbfleisch, veldwachter H. 31 okt Blad 1865 P-1   verkoop van klaver van de wed. Tonckens 3 juni Blad 1865 G-1
Kalbfleisch, veldwachter H. 2 nov Blad 1865 Q   verkoop van klaver van E.R. Homan 10 juni Blad 1865 H
Kate, J.A. ten 2 dec Blad 1865 S   verkoop van klaver van J.H.Westra en de wed. Cohen 8 juni Blad 1865 H
Kate, Johannes Albertus ten 25 juli Blad 1865 K   verkoop van klaver van Klaas Pol en Jan Zwiers 17 juni Blad 1865 H
Kieviet, Jacob 23 dec Blad 1865 T-1   verkoop van land en een huis van Jan Thomas Jager 2 dec Blad 1865 S
KIewiet, J. 18 nov Blad 1865 Q-1   verkoop van land van Jacob Knorren 4 nov Blad 1865 Q
Kijmmell, C.W.E. 17 jan Blad 1865 A-1   verkoop van land van Pieter de Weerd 4 nov Blad 1865 Q
Kijmmell, C.W.E. 4 mei Blad 1865 F   verkoop van land van wed. Alberts-Wolters 4 nov Blad 1865 Q
Kijmmell, C.W.E. 3 aug Blad 1865 L   verkoop van landbouwproducten van  mr. L. Kijmmell 29 juli Blad 1865 K-1
Kijmmell, C.W.E. 5 sept Blad 1865 M-1   verkoop van landbouwproducten van de erven Nuis 25 juli Blad 1865 K
Kijmmell, C.W.E. 19 sept Blad 1865 N-1   verkoop van landbouwproducten van de heren Westra 29 juli Blad 1865 K-1
Kijmmell, C.W.E. 19 sept Blad 1865 O   verkoop van landbouwproducten van de wed. Tonckens 29 juli Blad 1865 K
Kijmmell, C.W.E. 11 nov Blad 1865 Q-1   verkoop van logement De Nieuwe Veenhoop 30 dec Blad 1865 T-1
Kijmmell, C.W.E. 30 dec Blad 1865 U   verkoop van loopvarkens van Roelof M. van Essen 31 okt Blad 1865 P-1
Kijmmell, mr. L. 29 juli Blad 1865 K-1   verkoop van onroerende goederen van de erven J. Hatzmann 28 nov Blad 1865 R-1
Kijmmell-Stheeman, H.J. 19 sept Blad 1865 O   verkoop van onroerende goederen van de wed. H. Vos 9 dec Blad 1865 S-1
Kijmmell-Stheeman, H.J. 17 okt Blad 1865 P   verkoop van onroerende goederen van J. Wieldraaijer 25 nov Blad 1865 R
Klaasssen, veldwachter G. 7 sept Blad 1865 N   verkoop van onroerende goederen van J.IJ. Nuis 7 nov Blad 1865 Q
Klaasssen, veldwachter G. 31 okt Blad 1865 P-1   verkoop van onroerende goederen van Jan IJwes Nuis 2 dec Blad 1865 S
Klaasssen, veldwachter G. 2 nov Blad 1865 Q   verkoop van onroerende goederen van Koop Jans Duker 23 dec Blad 1865 T-1
Klein, S.J. 12 jan Blad 1865 A   verkoop van onroerende goederen van wed. L. Moes 23 dec Blad 1865 T-1
Klinkers, J. & R. 2 sept Blad 1865 M-1   verkoop van rogge 3 aug Blad 1865 L
Klok, Hendrik 14 sept Blad 1865 N-1   verkoop van rogge 8 aug Blad 1865 L
Klok, Jan Steffens 2 sept Blad 1865 M-1   verkoop van rogge 10 aug Blad 1865 L
Klok, M. 3 juni Blad 1865 G-1   verkoop van topgras van de erven Nuis 22 juni Blad 1865 H
Klok, M. 29 juli Blad 1865 K   verkoop van vee van C. Hofhuis en J.L. Moes 7 nov Blad 1865 Q
Klok, Steffen 2 sept Blad 1865 M-1   verkoop van veen van de wed. Tonckens 26 jan Blad 1865 A-1
Klokker, Oetse 23 dec Blad 1865 T-1   verkoop van veen van E. Tonckens 7 okt Blad 1865 O-1
Kniphorst 10 jan Blad 1865   verkoop van veen van E. Tonckens 16 dec Blad 1865 T
Knol, wed. Harm 14 dec Blad 1865 T   verkoop van weekhout van mr. L. Oldenhuis Gratama 30 dec Blad 1865 U
Knorren, Jacob 4 nov Blad 1865 Q   viering slag bij Waterloo 1 juni Blad 1865 G-1
Kolthoff, kleermaker W. 28 okt Blad 1865 P-1   viering slag bij Waterloo 24 juni Blad 1865 H-1
Kommer, Hijman van 12 jan Blad 1865 A   viering slag bij Waterloo 24 juni Blad 1865 H-1
Kramer, J. Sikkens 2 dec Blad 1865 S   viering van een congres te Assen 8 juni Blad 1865 H
Kramer, J.S. Az. 17 okt Blad 1865 P   vondst van zaadkorrels bij de Van Lierswijk 29 juli Blad 1865 K
Kuipers, Albert 19 sept Blad 1865 O   vordering op H. van der Burg 29 april Blad 1865 E-1
Kuipers, R. 4 nov Blad 1865 Q   vordering op Jacobus Luxwolda 16 febr Blad 1865 C
Laan, F. van der 22 aug Blad 1865 L-1   zanggezelschap 'De Harmonie' 14 febr Blad 1865 B-1
Leemboer, H. 14 febr Blad 1865 B-1   zanggezelschap 'De Harmonie' 18 febr Blad 1865 C
Leeuwen, rijksambtenaar van 2 dec Blad 1865 S   zanggezelschap 'Oefening'  17 jan Blad 1865 A
Levie, G.J. 9 dec Blad 1865 S-1   ziekte (bloedzweer) 29 aug Blad 1865 L-1
Levie, Gerson Josephs 2 mei Blad 1865 E-1   ziekte (mazelen en pokken) 1 aug Blad 1865 K-1
Levie, S.G. 1 juli Blad 1865 H-1   ziekte (mazelen) 9 sept Blad 1865 N
Levie, Salomon Gs. 2 mei Blad 1865 E-1   ziekte (pokken) 7 maart Blad 1865 D
Lier, notaris mr. H. van 17 jan Blad 1865 A-1   ziekte (pokken) 1 april Blad 1865 D-1
Lier, notaris mr. H. van 26 jan Blad 1865 A-1   ziekte (pokken) 13 april Blad 1865 E
Lier, notaris mr. H. van 4 febr Blad 1865 B   ziekte (pokken) 18 mei  Blad 1865 F-1
Lier, notaris mr. H. van 4 maart Blad 1865 C-1   ziekte (pokken) 23 mei Blad 1865 G
Lier, notaris mr. H. van 21 maart Blad 1865 D   ziekte (pokken) 27 mei Blad 1865 G
Lier, notaris mr. H. van 4 april Blad 1865 D-1   ziekte (pokken) 26 sept Blad 1865 O-1
Lier, notaris mr. H. van 20 mei Blad 1865 G        
Lier, notaris mr. H. van 3 juni Blad 1865 G-1        
Lier, notaris mr. H. van 25 juli Blad 1865 K        
Lier, notaris mr. H. van 29 juli Blad 1865 K        
Lier, notaris mr. H. van 10 aug Blad 1865 L        
Lier, notaris mr. H. van 19 sept Blad 1865 O        
Lier, notaris mr. H. van 23 sept Blad 1865 O        
Lier, notaris mr. H. van 7 okt Blad 1865 O-1        
Lier, notaris mr. H. van 14 okt Blad 1865 P        
Lier, notaris mr. H. van 7 nov Blad 1865 Q        
Lier, notaris mr. H. van 2 dec Blad 1865 S        
Lier, notaris mr. H. van 2 dec Blad 1865 S        
Lier, notaris mr. H. van 16 dec Blad 1865 T        
Lier, notaris mr. H. van 30 dec Blad 1865 T-1        
Lok, H. 7 jan Blad 1865        
Lok, J. 22 aug Blad 1865 L-1        
Luxwolda, J.S. 16 febr Blad 1865 C        
Luxwolda, Jacobus 16 febr Blad 1865 C        
Luxwolda, Jacobus 16 febr Blad 1865 C        
Manak, Marten 2 sept Blad 1865 M-1        
Manden, ds. P. 10 jan Blad 1865 A        
Mast, H. 23 mei Blad 1865 G        
Meijeringh, onderwijzer 17 jan Blad 1865 A        
Meijeringh, onderwijzer 24 okt Blad 1865 P        
Meijers, H. 2 sept Blad 1865 M-1        
Moes, J.L. 7 nov Blad 1865 Q        
Moes, Jan 22 april Blad 1865 E        
Moes, Jan 31 aug Blad 1865 M-1        
Moes, Koops Lammert 15 april Blad 1865 E        
Moes, Koops Lammert 28 okt Blad 1865 P-1        
Moes, wed. Lammert 23 dec Blad 1865 T-1        
Montenberg 10 jan Blad 1865        
Mulders, L.F. 8 juni Blad 1865 H        
Mulders, L.F. 22 aug Blad 1865 L-1        
Mulders, L.F. 23 dec Blad 1865 T        
Nederhouw, wed. 2 dec Blad 1865 S        
Nijmeijer, de wed. 17 jan Blad 1865 A-1        
Nuis, de erven J.IJ. 22 juni Blad 1865 H        
Nuis, Gauke 13 mei  Blad 1865 F-1        
Nuis, Jan IJwes 13 mei  Blad 1865 F-1        
Nuis, Jan IJwes 20 mei Blad 1865 G        
Nuis, Jan IJwes 25 juli Blad 1865 K        
Nuis, Jan IJwes 7 nov Blad 1865 Q        
Nuis, Jan IJwes 2 dec Blad 1865 S        
Oldenhuis Gratama, mr. L. 30 dec Blad 1865 U        
Oostingh, H. 25 juli Blad 1865 K        
Oostingh, H. 28 okt Blad 1865 P-1        
Oostingh, Hendrik 2 sept Blad 1865 M-1        
Oostingh, Hendrik 7 sept Blad 1865 N        
Ossel, Frederik 14 dec Blad 1865 T        
Pater, Harm 2 sept Blad 1865 M-1        
Pelinck, mr. J. 4 mei Blad 1865 F        
Pol, Klaas 17 juni Blad 1865 H        
Polak, A.Js. 28 nov Blad 1865 R-1        
Polak, L. 4 mei Blad 1865 F        
Polak, Lezer Izaks 15 juli Blad 1865 I-1        
Polak, vleeshouwers A. en L. 16 sept Blad 1865 N-1        
Pomper, Folkert 30 dec Blad 1865 U        
Pot, K. 10 jan Blad 1865 A        
Pot, schipper Klaas 14 febr Blad 1865 B-1        
Punter, bakker E. 2 mei Blad 1865 E-1        
Put, T. 28 okt Blad 1865 P-1        
Rebbers, de heer 30 nov Blad 1865 R-1        
Reining, H. 22 aug Blad 1865 L-1        
Ridder, H. 28 maart Blad 1865 D-1        
Ridder, H. 26 aug Blad 1865 L-1        
Riesen, burgemeester van 18 juli Blad 1865 J-1        
Riesen, burgemeester van 16 sept Blad 1865 N-1        
Riesen, burgemeester van 21 sept Blad 1865 O        
Riesen, burgemeester van 26 sept Blad 1865 O-1        
Rijbrug, de heer 31 aug Blad 1865 M-1        
Roode, Gerbe de 2 sept Blad 1865 M-1        
Roode, Gerbe de 7 sept Blad 1865 N        
Roodhart, Pieter 2 sept Blad 1865 M-1        
Roozeboom, A.H. 1 juni Blad 1865 G-1        
Russchen, J 28 jan Blad 1865 B        
Schuiling, H. 14 dec Blad 1865 T        
Schut, R.J. 9 febr Blad 1865 B-1        
Schut, R.J. 13 mei  Blad 1865 F-1        
Schut, R.J. 31 aug Blad 1865 M-1        
Schut, R.J. 17 okt Blad 1865 P        
Schut, R.J. 2 dec Blad 1865 S        
Schut, R.J. 9 dec Blad 1865 S-1        
Seidel, C.F. 28 nov Blad 1865 R-1        
Servatius, N.E. 15 juli Blad 1865 I-1        
Servatius, N.E. 20 juli Blad 1865 J-1        
Servatius, N.E. 3 aug Blad 1865 L        
Servatius, N.E. 19 aug Blad 1865 L-1        
Servatius, N.E. 31 aug Blad 1865 M        
Servatius, N.E. 12 sept Blad 1865 N        
Servatius, N.E. 3 okt Blad 1865 O-1        
Servatius, notaris mr. W.O. 28 nov Blad 1865 R-1        
Servatius, notaris mr. W.O. 23 dec Blad 1865 T-1        
Servatius, notaris mr. W.O. 30 dec Blad 1865 T-1        
Sikkens Wzn., H.  9 dec Blad 1865 S-1        
Smit, Jan 8 juni Blad 1865 H        
Smit, R. 2 sept Blad 1865 M-1        
Soer, Jan 17 okt Blad 1865 P        
Spier, A. 14 febr Blad 1865 B-1        
Spier, A. 18 febr Blad 1865 C        
Spier, A. 6 april Blad 1865 D-1        
Spier, A. 14 okt Blad 1865 O-1        
Spier, A. 30 dec Blad 1865 U        
Spijkman, Arend 4 april Blad 1865 D-1        
Steenbergen, bakker 13 mei  Blad 1865 F-1        
Steenbergen, J. 19 jan Blad 1865 A-1        
Steenbergen, J.L. 27 mei Blad 1865 G        
Stoetz 10 jan Blad 1865        
Straatman, gemeentebode L. 22 april Blad 1865 E        
Strik, wed. H. 5 dec Blad 1865 S-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 7 febr Blad 1865 B-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 9 febr Blad 1865 B-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 14 febr Blad 1865 B-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 14 febr Blad 1865 B-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 16 febr Blad 1865 C        
Tellegen, notaris A.J.C. 2 maart Blad 1865 C-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 2 maart Blad 1865 C-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 9 maart Blad 1865 D        
Tellegen, notaris A.J.C. 18 maart Blad 1865 D        
Tellegen, notaris A.J.C. 8 april Blad 1865 D-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 15 april Blad 1865 E        
Tellegen, notaris A.J.C. 22 april Blad 1865 E        
Tellegen, notaris A.J.C. 2 mei Blad 1865 E-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 10 juni Blad 1865 H        
Tellegen, notaris A.J.C. 1 juli Blad 1865 I        
Tellegen, notaris A.J.C. 8 juli Blad 1865 I        
Tellegen, notaris A.J.C. 29 juli Blad 1865 K-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 3 aug Blad 1865 L        
Tellegen, notaris A.J.C. 8 aug Blad 1865 L        
Tellegen, notaris A.J.C. 31 aug Blad 1865 M-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 2 sept Blad 1865 M-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 7 sept Blad 1865 N        
Tellegen, notaris A.J.C. 14 sept Blad 1865 N-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 28 okt Blad 1865 P-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 31 okt Blad 1865 P-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 4 nov Blad 1865 Q        
Tellegen, notaris A.J.C. 4 nov Blad 1865 Q        
Tellegen, notaris A.J.C. 7 nov Blad 1865 Q        
Tellegen, notaris A.J.C. 28 nov Blad 1865 R-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 28 nov Blad 1865 R-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 28 nov Blad 1865 R-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 2 dec Blad 1865 S        
Tellegen, notaris A.J.C. 2 dec Blad 1865 S        
Tellegen, notaris A.J.C. 9 dec Blad 1865 S-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 14 dec Blad 1865 T        
Tellegen, notaris A.J.C. 14 dec Blad 1865 T        
Tellegen, notaris A.J.C. 23 dec Blad 1865 T-1        
Tellegen, notaris A.J.C. 30 dec Blad 1865 U        
Timmer, W. 29 april Blad 1865 E-1        
Timmer, W. 4 mei Blad 1865 F        
Tissing, bakker D. 29 april Blad 1865 E-1        
Tonckens, de wed. 26 jan Blad 1865 A-1        
Tonckens, de wed. 3 juni Blad 1865 G-1        
Tonckens, de wed. 29 juli Blad 1865 K        
Tonckens, E. 15 juli Blad 1865 I-1        
Tonckens, E. 20 juli Blad 1865 J-1        
Tonckens, E. 3 aug Blad 1865 L        
Tonckens, E. 12 sept Blad 1865 N        
Tonckens, E. 7 okt Blad 1865 O-1        
Tonckens, E. 2 dec Blad 1865 S        
Tonckens, E. 16 dec Blad 1865 T        
Tonckens, Elzo 10 aug Blad 1865 L        
Tonckens, mr. J. 2 sept Blad 1865 M-1        
Troost, Reinder 4 nov Blad 1865 Q        
Veen, de heer van 8 juni Blad 1865 G-1        
Veen, Hendrik van 3 aug Blad 1865 L        
Veen, mr. P. van der 4 mei Blad 1865 F        
Veen, mr. P. van der 20 juli Blad 1865 J-1        
Veen, mr. P. van der 22 juli Blad 1865 J-1        
Veen, mr. P. van der 3 aug Blad 1865 L        
Veen, mr. P. van der 7 sept Blad 1865 N        
Venekamp, onderwijzer 1 juli Blad 1865 H-1        
Vos, wed. Hendrikus 9 dec Blad 1865 S-1        
Vries, Jacob Ws. de 30 dec Blad 1865 U        
Vries, Marten de 25 juli Blad 1865 K        
Vries, Marten de 23 sept Blad 1865 O        
Vries, P.H. de 17 jan Blad 1865 A-1        
Vries, schipper Wietse Gs de 7 febr Blad 1865 B-1        
Vries, schipper Wijtse Gs de 14 febr Blad 1865 B-1        
Vries, wed. P.E. de 21 maart Blad 1865 D        
Vries, Wietse Gaukes de 8 april Blad 1865 D-1        
Vries, Willem Eise de 2 sept Blad 1865 M-1        
Vries-Wichers, Jantje de 2 sept Blad 1865 M-1        
Vrijns, J.A. 2 sept Blad 1865 M-1        
Vroome, J. de 28 nov Blad 1865 R-1        
Weerd, J. de 23 febr Blad 1865 C        
Weerd, Pieter de 4 nov Blad 1865 Q        
Wesseling, H. 13 mei  Blad 1865 F-1        
Westra van Holthe, A.W. 4 mei Blad 1865 F        
Westra, de heren 29 juli Blad 1865 K-1        
Westra, de heren 14 okt Blad 1865 P        
Westra, mr. J.H. 8 juni Blad 1865 H        
Wever, Jannes 2 sept Blad 1865 M-1        
Wichers, de erven J.T. 21 maart Blad 1865 D        
Wieldraaijer, J. 23 sept Blad 1865 O        
Wieldraaijer, J. 25 nov Blad 1865 R        
Wind, J.H. 10 jan Blad 1865        
Wind, J.H. 7 febr Blad 1865 B-1        
Wind, J.H. 9 febr Blad 1865 B-1        
Wind, J.H. 14 febr Blad 1865 B-1        
Wind, J.H. 18 febr Blad 1865 C        
Wind, J.H. 2 maart Blad 1865 C-1        
Wind, J.H. 11 maart Blad 1865 D        
Wind, J.H. 21 maart Blad 1865 D        
Wind, J.H. 3 juni Blad 1865 G-1        
Wind, J.H. 8 juni Blad 1865 G-1        
Wind, J.H. 22 juni Blad 1865 H        
Wind, J.H. 10 juni Blad 1865 H        
Wind, J.H. 1 juli Blad 1865 I        
Wind, J.H. 13 juli Blad 1865 I-1        
Wind, J.H. 20 juli Blad 1865 J-1        
Wind, J.H. 27 juli Blad 1865 K        
Wind, J.H. 2 sept Blad 1865 M-1        
Wind, J.H. 5 sept Blad 1865 M-1        
Wind, J.H. 12 sept Blad 1865 N        
Wind, J.H. 14 sept Blad 1865 N-1        
Wind, J.H. 28 okt Blad 1865 P-1        
Wind, J.H. 7 nov Blad 1865 Q        
Wind, J.H. 28 nov Blad 1865 R        
Wind, J.H. 28 nov Blad 1865 R-1        
Wind, J.H. 28 nov Blad 1865 R-1        
Wind, J.H. 28 nov Blad 1865 R-1        
Wind, J.H. 2 dec Blad 1865 S        
Wind, J.H. 2 dec Blad 1865 S        
Wind, J.H. 2 dec Blad 1865 S        
Wind, J.H. 14 dec Blad 1865 T        
Wind, J.H. 30 dec Blad 1865 U        
Wind, Joh. 27 april Blad 1865 E        
Wind, Joh. 8 juli Blad 1865 I        
Woltman, Jacob 26 jan Blad 1865 A-1        
Zwart, Anne 2 sept Blad 1865 M-1        
Zwart, Anne 7 sept Blad 1865 N        
Zwiers, Aaldert 22 april Blad 1865 E        
Zwiers, Aaldert 31 aug Blad 1865 M-1        
Zwiers, J.B. 21 dec Blad 1865 T        
Zwiers, Jan R. 30 dec Blad 1865 U        
Zwiers, Jan Roelof 22 april Blad 1865 E        
Zwiers, Jan Roelof 17 juni Blad 1865 H        
©de Smilde 2011-2014