2400 2e wereldoorlog

2400 De Tweede Wereldoorlog en Smilde

2400-001

Kopie en origineel van tweede Distributie Stamkaart Uge Feunekes.

2400-002 Bonkaart KD 411-412 voedingsmioddelen periode 1 okt. tot 25 nov.
2400-003 Provinciale Drentsche en Asser Courant van 25 april 1940.
2400-004 Provinciale Drentsche en Asser Courant van 10 mei 1940.
2400-005 Midden in de nacht brug voor naderende Canadezen gebouwd. Jan Voortman haalde springstoffen onder 
Veenhoopsbrug weg.
2400-006 Geallieerde bommenwerper stort neer tussen Smilde en Oranje.
2400-007 Verklaring van Militaire commissaris geeft toestemming aan Karel Crajé om te reizen van Smilde naar Amsterdam. 
en terug tussen 8 en 5 aug.1945.
2400-008 Brief van de NSB burgemeester aan zijn Ambtenaar van 12 maart 1943, over het weigeren van burgers om een vragenlijst in te vullen.
2400-009 Kopie Bericht van toelating als georganiseerde bij de landbouw crisis organisatie voor Drenthe. 
Aan de heer H. ten Cate 13 augustus 1934.
2400-010 Kopie distributie stamkaart voor Roelof ten Cate afgegeven op 9 oktober 1939. te Smilde.
2400-011 Kopie van bewijs van vrijstelling van arbeidsinzet en vrijstelling voor het inleveren van heeren rijwiel. 
Voor H. de Vroome vrachtschipper. 
2400-012 Verzoek om voedselhulp voor het diaconessen ziekenhuis te Amsterdam. Te leveren via de schipper J. Huisman.
2400-013 Kopie van reactie van de NSB gezinde krant Agrarisch Nederland op de verklaringen van het bestuur der Landbouw aankoop vereniging te Bovensmilde.
2400-014 Distributie kaart van Klaas Noorman, geboren 9-2-1914.
2400-015 Kopie persoonsbewijs Mulders, Jantien. Datum 10-7-1941 wonende te Noordwolde. Met opschrift: 11 juli 1945 ingeleverd twee biljetten à fl. 100. naar aanleiding van de geldzuivering direct na de oorlog? 
2400-016 Verklaring dat mej. F. Veenstra zich zal onthouden handelingen gericht tegen het Duitsche Rijk enz. Anders kreeg zij geen werk. Meerdere papieren van haar onder 1804 personen nr 51.
2400-017
©de Smilde 2011-2014