1800 Gebouwen, Monumenten, Families, Personen

1801 Gebouwen en hun geschiedenis te Smilde

1801-001a Gemeentehuizen in gemeente Smilde Op schrift gesteld door de heer J. Westerhof, gemeente secretaris van 1990 tot 1997.
1801-001b Vragenlijst over de gemeentehuizen te Smilde, gesteld door de heer J.G. de Weger.
1801-001c Villa Maria. Ingebruikname als gemeentehuis in 1931. Verslag in Provinciale Drentsche en Asser Courant.
1801-001d Foto`s van het oude en nieuwe gemeentehuis. Provinciale Drentsche en Asser Courant. 1931. [4 stuks]
1801-001e Terugblik op de verschillende gemeentehuizen van gemeente Smilde.
1801-001f Villa Maria. Aanbesteding cijfers verbouw 1-9-1988
1801-001g Villa Maria. Voorgeschiedenis verbouw en uitbreiding gemeentehuis.
1801-001h Villa Maria. Opsomming van verbouwingen en uitbreidingen gemeentehuis.
1801-001i Villa Maria. Bezichtigen van het gemeentehuis met een lezing over het gemeentehuis.
1801-001j Villa Maria. Toespraken bij inwijding van het verbouwde gemeentehuis door burgemeester Aalbers en de Commissaris der Koningin in Drenthe.
1801-001k  Villa Maria. In Smilde als gemeentehuis in gericht. Uit een fotoblad. Plattegrond Villa Maria.
1801-001l  Villa Maria. Krantenartikelen over verbouw gemeentehuis.
1801-001m Villa Maria. Schets van hoe het gemeentehuis zal worden.
1801-002 Sporthal "De Smelte" Aanbesteding bouw omstreden.
1801-003 Bejaardencentrum "Het Beurtschip"als eerste in laagbouw? Smildiger Beurtschip feestelijk in gebruik.14-9-1974.
1801-004a Hotel de Olde Veenhoop. Door J.H.Wind, oud inwoner van Smilde. Hotel voor mensen op doorreis.
1801-004b Met afbraak van logement de Oude Veenhoop in 1972 verdween historisch pand van Smilde.
1801-005a Correspondentie van gemeente over misschien te bouwen Tv Toren.
1801-005b commentaar op te bouwen Tv. toren.
1801-005c Vlag wappert op voltooide romp Tv. toren 14-6-1958
1801-005d Droom van een toren.
1801-005e Tv. toren Smilde hoogste toren van Nederland.
1801-005f Smilde krijgt een enorme toren.
1801-005g Provinciaal Drents Maandblad over de toren.
1801-005h Tv toren kijkt neer op 3 eeuwen Smilder historie.
1801-005i Nederland 2 via Smilde op kanaal 47. 5-11-1965
1801-005j Zendmast Smilde van kilometers afstand te zien.
1801-005k Tv. toren geramd door vliegtuig 15 augustus 1968.
1801-005l Piloot op situaties als deze getraind.
1801-005m Tv toren Smilde staat nog.
1801-005n Weinig last van scheve T.V. mast.
1800-005o Straaljager tegen tuidraad Tv. toren.
1800-005p  Technische reus in Smilde.
1800-005q  Gegevens over Tv. toren van PTT 29-11-1990.
1800-005r De televisie toren en haar geschiedenis.
1801-006k Kinderbad te Hoogersmilde. Gebouwd uit eigen middelen. Provinciale Drentsche en Asser Courant van 27-6-1962. Hoogersmilde bouwt uit eigen middelen een nieuw kinderbad.
1801-007a  Openlucht zwembad te Smilde. Drentsche en Asser Courant van 18-11-1961. 40.000 gulden ingezameld door bevolking Smilde voor het nieuwe zwembad. Gemeente Smilde heeft voor begroting 1962 62.000 gulden tekort.
1801 007b  Openlucht zwembad te Smilde. Provinciale Drentsche en Asser Courant van 23-9-1961. Zwembad in Smilde is hard nodig.
1801-008a  Hagenaerskamp. Bouwvergunning verleend op 25-9-1913. huisnummer B 396
1801-008b  Hagenaerskamp. Beschermd monument. Beschrijving van het gebouw.
©de Smilde 2011-2014