2300 Geschiedenis

2302 Geschiedenis van de oude gemeente Smilde

Bevat verhandelingen over het ontstaan van de gemeente Smilde en krantenartikelen over gebeurtenissen,  enz.

2302-001 Kopie uit een encyclopedie van ca 1850. Smilde [de oude]. Smilder meer. Smildervaart.[met aantallen schepen die afvaart hebben betaald in de jaren 1829 t/m 1846. Smildervenen.
2302-002 Enquête door staatscommissie over veenderijen. Ca 1890.
2302-003 Provinciale Drentsche en Asser Courant van 24-2-1861. De Smilde van 1 maart 1771 tot 1 maart 1871. 
Verhaal over de Smilde van mr. L. Oldenhuis Gratema.
2302-004 Nieuwsblad v/h Noorden van 1-7-1931. Burgemeesters over hun gemeente. De gemeente Smilde Burgemeester Gerrits [1929-1940]
2302-005 Ter verpozing. Letterkundig weekblad v/h Nieuwsblad v/h Noorden. 06-04-1935 De veenkolonie Smilde. 
Geschiedenis vervening en ontstaan gemeente Smilde[2x]
2302-006 De Standaard van 13-08-1937. Langs de Drentse Hoofdvaart, Het streekdorp Smilde. [in drievoud] 
2302-007 3 april 1948. Onthulling van het monument voor Villa Maria. Opgericht ter herdenking aan de gevallenen in de oorlog 1940-1945.
2302-008 Gemeente Smilde. Ca 1950. Algemene gegevens gemeente Smilde. Geschiedenis, karakter en ligging. Godsdienst.
Economische gegevens,Onderwijs. Landbouw. Verblijfs accommodatie. Landschaps architectuur. Bouwkunst. Beeldhouwkunst, Sport en spel.
2302-009 Provinciale Drentsche en Asser Courant. Van 23-04-1949. Artikel spreekt over burgemeester Berghuis[1945-1952]
Landbouw gemeente voor de toekomst op industrialisatie aangewezen. Bar slecht water. Plannen voor aanleg hoofdleiding van waterleiding. Ca 1000 aansluitbare percelen.
2302-010 Nieuwe Drentsche Courant van 31-03-1950. Smilde zit tegen het plafond maar niet bij de pakken neer. 
[burgemeester Berghuis] .
2302-011 Gezondheidszorg gemeente Smilde 1891 t/m 1900 en aantal inwoners. Onderwijs. Brandweer/Gezindten/Verlichting/vestiging/vertrek enz.
2302-012  Aantal percelen met landbouw gewassen en soorten/woeste grond/tuinbouw/houtteelt vervening/handel/nijverheid/ aantal schepen enz. In gemeente Smilde van 1891 t/m 1900.
2302-013 De Smilder Keuren. Reglement over turfgraverij en personeel enz.
2302-014 Naam krant niet vermeld. 30-05-1956. Burgemeester Rijpstra [1952-1960] Er groeien drie nieuwe dorps kernen. 
110 krotwoningen. Berend Everts Keteltas 1613.
2302-015 Naam krant niet vermeld. 30-05-1956. Genoeg te doen in het belang van de landbouw. Nog wat meer bedrijven. De vaart: Symbool van het leven.[2x]
2302-016 Naam krant niet vermeld. 30-03-1960. Burgemeester Rijpstra. [1952-1960] Gezicht van gemeente zal door komvorming ingrijpend veranderen. Elcee Haly. Plan zwembad aan Suermondswijk. Aannemer Huisman bouwt bungalows in prachtig stukje bos.
2302-017 Provinciale Drentsche en Asser Courant van 16-07-1960. Ontwikkeling van streek tot dorp. Gemeente bestuur wil graag kleine industrie.[2x]
2302-018 Provinciale Drentsche en Asser Courant van 29-11-1960. Gemeentebestuur wil problemen aanpakken.
2302-019 Boerenleenbank te Bovensmilde 50 jaar. Overzicht spaartegoeden en verstrekte hypotheken van 1904 tot 1953.
2302-020 Gedicht over 375 jaar Hoogersmilde.
2302-021 Luchtfoto van MiddenSmilde. Smilde als streekdorp ontstaan langs de Drentse Hoofdvaart.
2302-022 Luchtfoto van Bovensmilde. Een schijnbaar vredige nederzetting.
2302-023 Verlangde opgave van markegronden/ gemeentelijke gronden en maatregelen tegen het verstuiven van gronden ca 1952.
2302-024  Nieuwsblad v/h Noorden van 12-07-1963. Smilde rust op drie pijlers, Landbouw, Industrie en Recreatie. Interview met Martinus Radix [79 jaar], Veen koloniaal lint verdwijnt, kernen zijn ontstaan. Historie gemeente Smilde.[3x]
2302-025  Drentsche en Asser Courant van 13-07-1963 Smilde prototype veenkolonie. Leeghwater diende van advies.
2302-026  Drentsche en Asser courant 28-10-1964. B. en W. meten met heel verschillende maten. Volgens inwoners van Smilde.
2302-027  Drentsche en Asser Courant van 04-12-1965. In Smilde was wijn goedkoop. Met luchtfoto van de omgeving Koepelkerk en een kort overzicht van de geschiedenis der gemeente.
2302-028  Een gedicht over Hoogersmilde omstreeks 1935 door Mevr. Hendrikje-Hatzmann-Idema. Geboren 1908 en overleden 30-7-1979
2302-029  Gezinsblad van 04-01-1968. Luchtfoto van dorp Smilde ten noorden van Veenhoopsbrug [slechte kopie] met korte
beschrijving van de geschiedenis.[2x]
2302-030  Vragen aan de gemeente van het ministerie van oorlog over de gevolgen van die oorlog voor de gemeente.
2302-031 Drentsche en Asser Courant 04-02-1969. Raadslid Eleveld: Opzet regionale samenwerking beperkt.
2302-032  Drentsche en Asser Courant 22-02-1969. Dempen van wijken. Smilde krijgt ander gezicht.
2302-033  Nieuwsblad v/h Noorden 24-02-1970. Eigenaar hondenkennel in Smilde boos op gemeente en Waterschap. Terrein helemaal onder water.
2302-034 Sluiting Scholtens aardappelmeel fabriek te Smilde. 03-08-1971. Over de historie van de fabriek en "Feestje op de valreep."
2302-035 01-11-1972. Smilde moet opdracht voor bouw sporthal terugnemen.
2302-036  Hoogersmilde bouwt zelf kleedgebouw op sportterrein.
2302-037  Over de 2e wereld oorlog in Smilde.
2302-038  Nieuwsblad v/h Noorden 27-03-1975. Aantal inwoners Smilde moet boven de 10.000 komen.
2302-039 Drentse en Asser Courant 17-10-1975. Riolering in Smilde. 04-11-1976. Smilde bouwt voor 2000 nieuwkomers.
2302-040  12-03-1977. Groei gemeente zit er nauwelijks in. Ook dit jaar weer beurs in Smilde.
2302-041 03-11-1977. Oud kamerlid H. Franssen tijdelijk burgemeester Smilde.
2302-042  Afscheid burgemeester Franssen. Welkom burgemeester Pastoor.
2302-043  1980. Sport Vereniging Smilde bestaat 50 jaar.
2302-044  Instructie van gemeente over behandeling verzoeken om informatie.
2302-045  Rabobank Nieuws maart 1981. Zeven landbouwers richten Boerenleenbank Smilde op. 75 jarig bestaan Rabo Bank Smilde.
2302-046  Memorandum van dhr. R. Koeling betreffende werkgroep voorlichting der gemeente.
2302-047  Wij leven in paradijs vergeleken bij vroeger. Ex bewoners oudste Drentse plaggenhut. 02-10-1982.
2302-048  Smilde: Heerlijk resultaat van zakelijke transactie.350 jarig bestaan van de Heerlijkheid Hoogersmilde. 24-12-1982.
2302-049  Noorder rondblik. De bevrijding van Drenthe uit de lucht en over land. 01-04-1983.
2302-050  Noorder rondblik. 06-04-1985. De geschiedenis van de weg langs de vaart.
2302-051 17-09-1993. Mevr. Lantinga burgemeester voor alle Smidigers. Een rode roos op groen steeltje. Ouderendag begint met zwemles. 04-03-1993.
2302-052 Notulen openbare vergadering van gemeenteraad Smilde.
2302-053  11-03-1993. Samenstelling vertrouwens commissie. [benoeming burgemeester?]
2302-054  16-09-1993. Toespraak Mevr. J.Tigelaar-Timmermans tijdens raadsvergadering en afscheid van waarnemend burgemeester de heer Nauta
2302-055 Hoogezandster wordt burgemeester Smilde. Welkom Mevr. Lantinga, de eerste P.v.d.A. Burgemeester te Smilde.
2302-056  Tenten. De heer Wind vertelt wat hem over Smilde is verteld door zijn vader.
2302-057  Briefwisseling drs. Van doorn, Nijmegen en mevr. A.E. Offereins over werk kampen.
2302-058  Aantekeningen van burgemeester Berghuis over de 2e wereldoorlog in Smilde.
2302-059  Korte opsomming van jaartallen in de geschiedenis van de gemeente Smilde. Lijstje waarop de beroepsbevolking te Smilde in de jaren 1947, 1956, 1960. Met prognose DETI voor 1959.
2302-060  Vragen over Smilde met 3 bijlagen.
2302-061 Uit : het onbekende Nederland-deel 2 Drenthe.[omgeving Smilde]
2302-062  Verhaal over het statenjacht voor Drenthe met vaste aanlegplek: De oude Veenhoop.
2302-063  Verhaal over de recreatie mogelijkheden van Smilde
2302-064  Miljoenenplan moet Smilde over enige jaren tot parel van de Drentse Hoofdvaart maken.
2302-065  Wilde hertenjacht in Middensmilde.
2302-066  Fietspad langs Molenwijk te Smilde.
2302-067  Nieuwe glorie in Smilde. J.H.Wind oud inwoner van Smilde.
2302-068  Smilde wil een winkelcentrum.
2302-069  Aantekeningen over de veenkolonie Smilde
2302-070  Nauta, half jaar waarnemend burgemeester te Smilde. Smilde best een aardige gemeente om te besturen. Lantinga, nieuwe burgemeester. Je moet wel over de grenzen heen durven kijken.
2302-071 Wat zou Smilde zijn zonder de Drentsche Hoofdvaart? Overzicht van de geschiedenis van de gemeente Smilde.
2302-072  Aanwonenden Roelfsemaweg staan grond af voor fietspad. Drents volkslied voor Smildeger burgemeester.
2302-073  Een lijst met namen van burgemeesters van Smilde van 1812 tot 1993.
2302-074  Het ontstaan van Smilde en Bovensmilde. Voorwaarden waar wegen en bruggen moesten komen en wie ze moest
aanleggen..
2302-075  Aantal inwoners per 31 december van 1921 tot 1969 van de gemeente Smilde.
2302-076  Verveeningen in Drenthe. Ook Smilde wordt genoemd.
2302-077  Foto van tram die over de Wittewijksbrug rijdt. Ca 1925.
2302-078  Bewoners Leemdijk opgezadeld met erfenis van oude stoomtram[vervuiling].
2302-079  Uit Noorder Rondblik: Plaggenhut uit Smilde bewaren als monument.
2302-080  Uit Het Noordwesten/ ten westen van Assen. Bovensmilde en Smilde.
2302-081 Kaarsrecht. Bovensmilde vanaf de Meestersbrug naar van Liersbrug.
2302-082  Smilde heeft een menu voor de rustzoekende, sportieve recreant.
2302-083  Miljoenenplan moet Smilde tot parel van de Drentse Hoofdvaart maken.
2302-084  Stichting Beheer Kyllotsbos en wat daaraan vooraf ging..
2302-085  Het wapen der gemeente Smilde door mr. G.A. Bontekoe.[2x]
2302-086  Smilde is meer dan de 171/2 km bebouwing langs de vaart.
2302-087  Inventaris gemeentearchief Smilde van 1913-1945.
2302-088  Ondernemers contact met bedrijven uit Smilde vanaf bladzijde 20 t/m 32.
2302-089  Herziene informatie map gemeente Smilde van mei 1994.
2302-090  Europees Natuurbeschermingsjaar 1995 in Smilde.
2302-091 Bloembakken in Smilde zijn inzet conflict.
2302-092  Uitzending van een radioreportage over Smilde door de NCRV.
2302-093  Waar komt de naam Smilde vandaan?
2302-094  Gemeente Smilde in 1634. Getekend door Cornelis Pijnacker.
2302-095  Gemeente Smilde in 1867.
2302-096  Smilde in 1812. Gedeelten van gemeente Smilde
2302-097  Smilde rond 1900?
2302-098  Plattegrond dorps kernen gemeente Smilde van ca 1990.
2302-099  Een tocht langs de Smildes.
2302-100  `t Klinkt bijna als een sprookje, maar in gemeente Smilde lag 17,5 km tramlijn.
2302-101 Wat biedt VVV Hoogersmilde-Smilde?
2302-102  Luchtfoto van Hijkersmilde vanaf de Spiersbrug naar het noorden.[2x]
2302-103  Drie kralen aan één ketting. De drie eenheid Smilde.
2302-104  30-06-1994. Smilde zoekt manier om toeristen te lokken
2302-105  Verlening van onderscheidingen aan inwoners van gemeente Smilde 1993.
2302-106  13-11-1996. samenvoeging gemeenten Westerbork, Beilen en Smilde. Wat wordt de nieuwe naam? Beilerdingspel, Borkerdingspel of Middenveld ?
2302-107  Plattegrond Villa Maria.
2302-108  Aantekeningen uit het gemeente archief.
2302-109  Smilde Herkomst van de naam. Oude Veenhoop leeft voort in deze provincie..
2302-110  De Olde Smilde, foto vanaf viaduct te Hoogersmilde genomen richting P.H. Brug.
2302-111  Kaart van Smilde ca. 1880.
2302-112  Kaart van Smilde ca. 1960.
2302-113  Gemeente Smilde, Contactblad burgerij. Onderwerp Gemeentelijke herindeling.
2302-114  Voorlopige inventaris van de archieven van de gemeente Smilde.
2302-115  Smilde, 350 jaar geschiedenis. 1633-1983. Zie ook archiefnummer 2501-004
2302-116  Nederlandse Tramweg Maatsc
A. Verhaal van Roelof Koeling over de NTM voor plaatsing in de gemeentegids.
B. Enkele korte gegevens uit de historie van de tram in Smilde. Rijtijden van de 
C. Rijtijden van de NTM.
D. 75 jaar Nederlandse Tramweg Maatschappij.
E. Drensch-Friesche lijnen. Een artikel uit de Drentsche en Asser couranr 191
F. Gegevens over conducteur der 2e klasse Jacob Hoekstra 1916
G. Noorder rondblik 1983 over historie streekvervoer.
H. 100 jaar DVM in Drenthe.
I. Gebouwen. Watertoren en Remise voor de tram
2302-117  A. Adriaan Pauw, heer van Hoogersmilde 
B. De latere heren, vrouwen en schultes van Hoogersmilde.
C. De ontginning van de Smildervenen. Keteltas en Ketel
D. De veenkolonie Smilde. Een kranteartikel.
2302-118  Cultuurwiezer van Hoogersmilde. Zie ook archiefnummer 2501-018
2302-119  De historie van de boerderij en haar bewoners. De familie de Vries en Tigelaar. Boerderij op de hoek van de Eeckhoutswijk en de Hoofdweg.
2302-120  De weg langs de Vaart (zie ook archief nr. 2501-022)
2302-121 Inventaris van het archief der oude gemeente Smilde. Zie ook archief nummer 2501-012
2302-122  Beheersplan Hijkerveld. [boekwerk]
2302-123  De Smildegers vinden dat... [brochure van opbouw Drenthe]
2302-124  Inspraaknota Situatieschets Smilde.
2302-125  Rondom Nooitgedacht. Herinneringen van een Old-Smildeger.[Jan Everts Daling]
2302-126  Verslag van toestand der gemeente Smilde over het jaar 1982.
2302-127  Gemeentelijke herindeling. Smilde Beilen Westerbork.
2302-128  Smilde nam waterleiding in gebruik. Op 4 maart 1952. Nieuwsblad v/h Noorden.
2302-129  Geschiedenis van de gemeentehuizen van Smilde.
2302-130  De gemeentehuizen van Smilde door Js .Westerhof. Zie ook archief nummer 2501-044
2302-131-01 Waterschap Smilde van 1964-1989.
2302-131-02 Inventaris waterschap Smilde1909-1996.
2302-132  De sociaal-geografische ontwikkeling van het dorp Bovensmilde door drs. A.J.J. Herfkens. Inhoudend: 
1 Historische ontwikkeling. 
2 De loop van de bevolking.
3 Woningbestand. 
4 Beroepsbevolking. 
5 Voorzieningen. 
6 Verkeer.
2302-133  Geschiedenis van Smilde, geschreven door Hendrik Daling. Inhoudend: 
1 Voorgeschiedenis. 
2 Vervening. 
3 Eerste inwoners van Hoogersmilde en hun woningen. 
4 Het ontstaan van Hijkersmilde. 
5 Aanleg van de Smildervaart. 
6 Kas ad pios usus. 
7 Volmachten van Hijkersmilde en Kloosterveen.
2302-134  Hoogersmilde 350 jaar. Programma feestweek. 1633-1983 
2302-135  Hoogersmilde Aan de hand van krantenknipsels het verhaal van de feestweek in 1983.
2302-136  Historie waterlossing Fochteloërveen.
2302-137  Waterschap Smilde legt haar functioneren uit aan Vrouw en akkerbouw.
2302-138 Staatsrechtelijk gezien is een waterschap gelijkwaardig aan een gemeente.
©de Smilde 2011-2014