2300 Geschiedenis

2301 De geschiedenis van het veen

2301-001 Hoogvenen, kenmerk waterhuishouding.
2301-002 Het hoogveen in Drenthe: een bedreigd landschaps type.
2301-003 Veen, venen en moerassen.
2301-004 Veenvorming. Door W.A. Casparie.
2301-005 Het turfschip is aan de grond geraakt. Maandblad Drenthe nov. 1973.
2301-006 In de venen lag de brandstof voor het grijpen. Maandblad Drenthe jan. 1972
2301-007 Turf, acht eeuwen Drentse energie. Maandbld Drenthe jul/aug. 1985
2301-008 Turfbedrijf dreef op schippers. Maandblad Drenthe, jul/aug 1985.
2301-009 Verveeningen o.a. Smilde door Mr. C.L.Kniphorst. 1872
2301-010 Het einde van de vervening. Op het kruispunt [brochure]
2301-011 De ontginning van het "Kloosterveen"door Michiel Gerding.
2301-012 De Heerlijkheid Hoogersmilde oftewel Vervening van het Drentse veen door de "Hollandse compagnie der Dieverder en Leggelerveenen"
2301-013 Veenexploitatie in Drenthe met Amsterdamsch regentenkapitaal in de 17e eeuw. Door W.H. Keikes. Geldbelegging-Veen ontginning. Voorgeschiedenis van de "Hollandsche Compagnie der Dieverder en Leggeler-Smilderveenen"
2301-014 Eppe Bruggink als schaapherder. Heide wordt bos.
2301-015 Smildiger turfschippers. 
2301-016 Verhaal van een schipper.
2301-017 Verveningssysteem van Smilde.
2301-018 De Smilder keuren. Het eerste reglement of Willekeur, waarna de turfgraverij, de dag en verdere arbeidslonen in de Colonie Cloosterveen en Hijkersmilde zullen worden geregeld, is van 10-11-1807
2301-019 Maandblad Drenthe juni/juli 1979. Excursie ,,Veen zolang ’t er nog is’’ door Ole Berserik.

Copyright © de Smilde 2011-2023