1100 Gezondheidszorg

1101-001 Jaarverslagen 1920 - 1973

1101- 001-01 1920           Lijst der werkzaamheden (te weten bezoeken aan zieken en t.b.c. bestrijding  
1101- 001-02 1923-1926 idem
1101- 001-03 1927           idem + vermelding van het aantal uitgeleende artikelen
1101- 001-04 1928           idem + ook de vermelding dat zr. Leuth de wijkverpleegkundige was
1101- 001-05 1929-1931 lijst der werkzaamheden + aantal uitleningen + ondertekend door zr. A. de Jong
1101- 001-06 1932-1945 lijst der werkzaamheden + aantal uitleningen + ondertekend door zr. H. Naber
1101- 001-07 1946           Overzicht van het jaar 1946 (aantal wijkbezoeken, zuigelingenbezoeken, t.b.c. bezoeken , uitgeleende artikelen,                                consultatiebureau- bezoeken en schoolbezoeken) ondertekend door zr.                            E.N. Hemmes en zr. A. Pieters
1101- 001-08 1947           Lijst der werkzaamheden: voor het eerst een splitsing in Bovensmilde en Hoogersmilde. Niet duidelijk is of                                      Smilde ook meedoet.  De stukken zijn ondertekend door zr. J. Piso en zr. T.                        Swart.
1101- 001-09 1948-1949 idem
1101- 001-10 1950-1953 idem + het jaarverslag “Moeder en kind”.
1101- 001-11 1954           idem + jaarverslag consultatiebureau voor zuigelingen en een jaaroverzicht van de werkzaamheden van de                                    beide wijkverpleegkundigen zr. Piso en zr. Swart.
1101- 001-12 1955           idem + jaarverslag kinderhygiëne in Smilde en Hoogersmilde
1101- 001-13 1956           Jaarstaat bestaande uit een voorgedrukte staat die met de hand is ingevuld. Is veel uitgebreider dan de vorige                                jaarverslagen, maar de handgeschreven jaarverslagen zijn er ook weer bij.
1101- 001-14 1957-1973 idem
©de Smilde 2011-2014