1300 Landbouw

1301-001 kaart van de gemeente Smilde met kavelverdeling in oude toestand.

A kaart van de gemeente Smilde met kavelverdeling in oude toestand.
B kaart van percelen in eigendom bureau beheer landbouwgronden, liggende in gemeente Smilde. Mei 1980
C kaart van het totale ruilverkavelingsgebied Smilde met route voor terreinbezoek CCC op 3-6-1983
D lijst van en uitgaven van de verschillende projecten

©de Smilde 2011-2014