1300 Landbouw

1301-003 Kavelruil “Kok” [van Lierswijk]

A Plantenziektenkundige dienst. Ontheffing aardappelteelt [duplo 30-3-1977]
B Lijst kavelruil. Inbreng en toedeling.[mei 1972]
C Schets van oude en nieuwe indeling.[duplo]
D Kladbriefje waarop perceelsgrootte, kadastraal nummer en gebruiker. Op achterkant toelichting Grondmij

©de Smilde 2011-2014