1300 Landbouw

1301-007 Kavelruil “Grietmanswijk”

A getekende kaart van gedeelte Grietmanswijk en percelen van deelnemers
B lijstje ingeleverde en toegewezen percelen

©de Smilde 2011-2014