1300 Landbouw

1301-008 Kavelruil Grietmanswijk 2”

A omgevingskaart kavelruil Grietmanswijk[duplo]
B getekende kaart oude situatie 9-4-1986
C getekende kaart oude situatie 10-3-1986-87
D getekende kaart nieuwe situatie 16-2-1986-87
E getekende kaart nieuwe situatie 28-4-1986-87
F beknopte toelichting kavelruil “Grietmanswijk”
G concept overeenkomst, kleinere objecten
H correspondentie van de heer Faber en Dijksterhuis
I concept overeenkomst
J uitnodiging bespreking financiële afwikkeling op 20-7-1987
K definitieve overeenkomst met handtekeningen
L 2 briefjes met aantekeningen over ingebrachte en verkregen hectares
M ministerie van Landbouw en Visserij. Goedkeuring kavelruil 7-10-1987
N van plantenziektekundige dienst, ontheffing verbod aardappelteelt

©de Smilde 2011-2014