1300 Landbouw

1301-009 Kavelruil “Bij Bonne”

A omgevingskaart kavelruil [duplo]
B getekende kaart oude situatie 28-4-1987 [triplo]
C getekende kaart nieuwe situatie 18-5 1987 [duplo]
D beknopte toelichting kavelruil bij Bonne
E aanmelding kavelruil, lijst deelnemers
F taxatie rapport
G concept overeenkomst
H definitieve overeenkomst met handtekeningen
I ministerie van Landbouw en Visserij. Goedkeuring kavelruil 26-10-1987
J van plantenziektekundigedienst, ontheffing verbod aardappelteelt

©de Smilde 2011-2014