1300 Landbouw

1301-012 Kavelruil “Jonkerswijk”

A 2 getekende kaarten oude situatie
B plan van voorzieningen
C evaluatie kavelruil “Jonkerswijk”
D onderlinge transacties,en verdere gegevens kavelruil
E taxatie rapport SBL
F overeenkomsten van verkochte gronden
G financieel overzicht
H overzicht van nog te verrekenen bedragen
I uitnodigig bijwonen slotbijeenkomst kavelruil op 4-3-1982
J overeenkomst en handtekeningen van deelnemers
K ministerie van Landbouw en Visserij, goedkeuring kavelruil 27-11-1980

©de Smilde 2011-2014